Oplichting deurwaarders kost burgers miljoenen

Den Haag – Justitie laat de Haagse deurwaarders die duizenden armlastige schuldenaren voor tonnen oplichtten al een jaar volstrekt ongemoeid. Bovendien draait de belastingbetaler op voor het miljoenentekort dat zij bij het betrokken gerechtsdeurwaarderskantoor BSR hebben veroorzaakt.

BSR ging failliet door een tekort van 3,1 miljoen euro op de klantenrekening.

Het gebrek aan daadkracht bij het Openbaar Ministerie is al geruime tijd een doorn in het oog van Wim Jongejan, de waarnemend deurwaarder die afgelopen jaar moest puinruimen bij het inmiddels failliete deurwaarderskantoor. „In Nederland word je door de politie in de boeien geslagen als je het in je hoofd haalt om in de stadsbus een boterham te eten, maar als je duizenden bijstandsmoeders oplicht, komt er niemand uit zijn stoel”, verzucht hij.

Dubbele kosten

Het gerenommeerde deurwaarderskantoor BSR ging een jaar geleden failliet door een tekort van 3,1 miljoen euro op de klantenrekening. De door de koning benoemde deurwaarders hadden het geld gebruikt om hun eigen salarissen en dat van 75 medewerkers te betalen. Een onderzoek van toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) wees vervolgens uit dat de deurwaarders Thomas S. en Robert van H. jarenlang onterechte en dubbele kosten in rekening hadden gebracht bij schuldenaren, onder wie mensen met openstaande rekeningen bij zorgverzekeraars en thuiswinkelbedrijven. Het ging daarbij om bedragen van vijftig tot vijfhonderd euro.

Waarnemer Jongejan heeft de onterechte bedragen inmiddels weer terugbetaald aan de opgelichte schuldenaren, maar stootte steeds zijn neus bij z’n pogingen om aangifte tegen de deurwaarders te doen. „Ik kreeg glazige blikken als ik vertelde dat zij zich schuldig hadden gemaakt aan knevelarij (afpersing door iemand die daarbij misbruik maakt van z’n positie, red.), terwijl dat een misdrijf is waar zes jaar gevangenisstraf op staat”, aldus een verbitterde Jongejan. Toezichthouder BFT laat desgevraagd weten dat er afgelopen donderdag, toevallig één dag voordat De Telegraaf om opheldering vroeg, alsnog aangifte is gedaan.

Ook het gebrek aan actie bij de overheid om het ontstane tekort van 3,1 miljoen euro te verhalen op de deurwaarders roept verbaasde reacties op. De Nederlandse Staat heeft de wettelijke plicht om tekorten van deurwaarderskantoren aan te zuiveren. Dat is inmiddels gebeurd, op kosten van de gemeenschap.

Volgens Rob de Haan, directeur van het bedrijf Verkoopjevordering, dat het tekort wil overnemen van de overheid, zijn er voldoende verhaalsmogelijkheden. „Het is zeer opmerkelijk dat in een zaak met zo’n groot financieel belang noch door de curator, noch het OM, noch het BFT juridische actie is ondernomen om de gelden terug te vorderen. Terwijl alle ingrediënten daartoe aanwezig zijn. Wij willen graag snel met dit dossier aan de slag.”

Bron: De Telegraaf, Bart Mos, 4 december 2017