Bankpas leeg getrokken, geen vergoeding

AMSTERDAM – Wie zijn bankpas verliest, moet dat zo snel mogelijk melden aan de bank. Anders kan de schade geheel voor eigen rekening komen. Dat blijkt uit een uitspraak van de geschillencommissie van het financiële klachteninstituut Kifid.

De vrouw was haar telefoon en bankpas kwijt.

 De commissie moest beslissen op een klacht van een vrouw die haar bankpas van ABN Amro was kwijtgeraakt tijdens een nachtje stappen op vakantie in Zuid-Afrika. Toen de reizigster om vier uur ’s ochtends terugkeerde in haar hotel, merkte ze dat ze haar telefoon was verloren. Pas om tien uur diezelfde ochtend merkte ze dat haar portemonnee met bankpas ook weg was, zo verklaarde ze in haar aangifte bij de politie in Zuid-Afrika.

Pincode

De pas werd pas om 12:21 uur geblokkeerd. Later bleek dat eerder, tussen de tijdstippen 06:11 en 08:31, met de pas in totaal €1583 was opgenomen. Uit de bankgegevens bleek dat degene die had opgenomen, in een keer de pincode juist had ingetoetst. Volgens de klaagster moet de dief dat gelukt zijn doordat zij haar eigen geboortejaar als pincode had. Dat had de dief kunnen zien op haar rijbewijs, die ook de portemonnee zat.

ABN Amro weigerde de schade te vergoeden op basis van zijn eigen voorwaarden. Daarin staat dat niet wordt uitgekeerd bij opzet of grove nalatigheid in de naleving van de veiligheidsregels. In de voorwaarden staat nadrukkelijk dat pincodes niet bij de pas bewaard mogen worden en dat men ook niet het eigen geboortejaar als pincode moet kiezen. Verder eist de bank van zijn klanten dat ze regelmatig controleren of ze hun pas nog in bezit hebben.

Broekzak

De bank had zelf technisch onmogelijk moeten maken dat klanten hun geboortejaar als pincode kiezen, stelde de klaagster. Aan die kwestie kwam de geschillencommissie niet eens toe. Volgens de commissie zat de vrouw fout omdat zij die nacht niet meteen had gecontroleerd of zij behalve haar telefoon ook haar portemonnee kwijt was. „Dat geldt te meer nu zij, volgens haar verklaring aan de politie, haar portemonnee in dezelfde broekzak bewaarde als haar telefoon.”

Als zij dit wel had gedaan en daarna meteen de bank had ingelicht, had de schade geheel voorkomen kunnen worden, stelde de commissie vast. „Door niet direct te controleren of zij haar portemonnee in bezit had, heeft de consument naar het oordeel van de commissie grof nalatig gehandeld”, aldus de maandag gepubliceerde uitspraak.

De vakantie pakt daardoor extra duur uit voor de vrouw, Zij zal de schade zelf moeten dragen, oordeel de geschillencommissie.

Bron: De Telegraaf 7 januari 2020, Pieter van Erven Dorens

Bent u slachtoffer geworden van Phishing? Neem contact op met Sociaal Verhaal voor hulp.