Alimentatieregels wijzigen: Hooguit vijf jaar alimentatie

Met ingang van 1 januari 2020 gaat de duur van partneralimentatie omlaag van maximaal 12 naar maximaal 5 jaar. De partner die het minst verdient, heeft vanaf de echtscheiding recht op alimentatie voor de helft van het aantal huwelijksjaren, dit met een maximum van vijf jaar. Er zijn hierop twee uitzonderingen:

  1. Een ouder met kleine kinderen behoudt het recht op partneralimentatie tot het jongste kind twaalf jaar is.
  2. Bent u op het moment van scheiding vijftig jaar of ouder en minimaal vijftien jaar getrouwd geweest, dan heeft u recht op tien jaar partneralimentatie. Met ingang van 1 januari 2028 vervalt deze regeling echter.

De wijziging van de alimentatieregels oer 2020 hebben geen betrekking op kinderalimentatie. Dit verandert niet. De nieuwe korting van de duur van de partneralimentatie geldt alleen voor nieuwe echtscheidingen. In het geval dat de echtscheiding na 31 december 2019 wordt uitgesproken.

Belastingaftrek alimentatie verandert

Vanaf 1 januari 2020 mag er minder partneralimentatie in de belastingaftrek worden meegenomen. Dit gebeurt stapsgewijs, over 2019 geldt er nog een aftrekpercentage van € 52% en de aftrek daalt naar 27% in 2023. De hoogte van de alimentatie wordt vastgesteld op basis het inkomen van de scheidende partners en hun kosten van levensonderhoud.

Dit alles heeft tot gevolg dat de alimentatiekosten voor de betalende partij aanzienlijk zullen toenemen. Het is dan ook de verwachting dat de ‘betalende alimentatieplichtigen’ massaal naar de rechtbank stappen om verlaging van de alimentatie te bewerkstelligen.

Vereniging van Familie- en erfrechtadvocaten

De VAS, dit is de Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten is van mening dat de lange alimentatieduur niet meer van deze tijd is. In andere landen is de alimentatieduur in het algemeen een stuk korter dan in Nederland.

Het is de verwachting dat familierechtadvocaten dit jaar nog een flinke aanwas zullen krijgen van mensen die vóór 1 januari 2020 willen scheiden. Op deze manier kan de ‘alimentatiegerechtigde’ nog aanspraak maken op de huidige, langere partneralimentatie.

Aan de andere kant is het ook weer zo, dat mensen die juist partneralimentatie moeten betalen in geval van een echtscheiding, wachten met het inschakelen van een advocaat voor een echtscheiding in 2019. Na 1 januari 2020 betalen zij in de meeste gevallen maximaal vijf jaar in plaats van 12 jaar partneralimentatie. Het is de vraag of deze wijziging in de alimentatiewetgeving per saldo extra drukte voor echtscheidingsadvocaten teweeg zal brengen. Het zal in elk geval wel discussie opleveren tussen stellen die uit elkaar willen; de één heeft voordeel bij een echtscheiding in 2019 en de ander wil juist na 31 december 2019 scheiden. De financiële gevolgen van een dergelijke keuze zijn evident.