Schadevergoeding voor Slachtoffers van Phishing ?

Wat is phishing ?

Phishing is oplichting via internet. Phishing is geld van een rekening halen door middel van een valse e-mail, WhatsApp of sms-bericht. Phishing slachtoffers worden bijvoorbeeld door middel van een internetlink naar een valse website gelokt waarna de bank- of andere inloggegevens worden ingevuld. Of er wordt gevraagd om geld over te maken naar een oplichter die zich voordoet als familie of vriend. Dit gebeurt vaak via een valse sms of whatsapp bericht.

Wanneer u slachtoffer bent geworden van oplichting door phishing, kunt u in bepaalde gevallen uw bank aansprakelijk stellen om u de schade te vergoeden.

De banken werken hier echter niet vrijwillig aan mee en u moet dit juridisch goed aanpakken, wilt u schadevergoeding van uw bank ontvangen vanwege phishing.

Bent u slachtoffer geworden van Phishing en weigert de bank om uw schade te vergoeden? Neem vrijblijvend contact op met Sociaal Verhaal. Wij onderzoeken voor u of de bank in uw situatie verplicht is om u de schade te vergoeden die u door phishing heeft geleden.

BANKEN LATEN FRAUDESLACHTOFFERS TEN ONRECHTE IN DE KOU STAAN

Fraude

De Nederlandse Vereniging van Banken slaat alarm over de toenemende fraude in het betalingsverkeer. Vaak gaat het om phishing van gegevens via e-mail of berichtendiensten als SMS, WhatsApp of Messenger. De schade bedraagt alleen over de eerste helft van dit jaar al ruim drie miljoen euro. Onlangs zou een consument zelfs 1 miljoen euro zijn kwijtgeraakt via een SMS-bericht dat hij zijn verouderde pinpas moest laten vervangen. Hij werd doorgelinkt naar een nep-site van zijn bank waar hij zijn gegevens invulde, aldus het AD. Vermoedelijk gaat het om de grootste zaak tot nu toe.

Wet

Volgens de wet is het frauderisico in beginsel voor de bank. Dat is alleen anders wanneer de schade het gevolg is van een grof nalatige schending van de bankvoorwaarden door de rekeninghouder. De wetgever heeft de vraag of een schending grof nalatig is overgelaten aan de rechter.

Uitspraken

Het aantal gerechtelijke uitspraken is beperkt. Consumenten kunnen hun zaak eerst voorleggen aan de laagdrempelige Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), die bijna standaard oordeelt dat de rekeninghouder grof nalatig is geweest. Voor zover die uitspraken al niet bindend zijn, ontnemen zij slachtoffers vaak de lust om de zaak ook nog eens aan de rechter voor te leggen. Opvallend genoeg wenden kennelijk ook weinig bedrijven zich tot de rechter.

Grof nalatig

Zowel de rechtbank Rotterdam als het Kifid heeft in 2013 en 2014 overwogen dat alle omstandigheden van het geval van belang zijn en voor het uiteindelijke antwoord op de vraag of een rekeninghouder grof nalatig is geweest gekeken moet worden naar de gemiddelde rekeninghouder.

Conclusie

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken kan elke gemiddelde rekeninghouder geconfronteerd worden met allerlei gewiekste vormen van fraude. Het lijkt dan ook niet alleen onredelijk, maar ook in strijd met het wettelijke systeem, om rekeninghouders die hun telefoon en computer niet van de meest geavanceerde beveiligingssystemen hebben voorzien, of die ergens in een listig fraudetraject even niet helemaal goed opletten, zomaar in de kou te laten staan.

Neem contact op met Sociaal Verhaal als u slachtoffer van phishing bent geworden. Wij bespreken met u of de schade op uw bank is te verhalen.