UWV Herbeoordelingen op komst

NRC, Eva Smal, 31 oktober 2015

Minister Asscher wil ingrijpen bij het UWV omdat de achterstanden in inspecties van arbeidsongeschikten en fraudegevallen door het UWV te hoog oplopen. In het voorjaar van 2016 maakt de PvdA-minister bekend welke maatregelen hij daarvoor wil treffen. Het was Asscher al eerder bekend datt het UWV met achterstanden kampt. Volgens de minister is de achterstand ontstaan doordat het UWV structureel meer aanvragen krijgt voor herkeuringen van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan er capaciteit beschikbaar is.

Herkeuringen en fraude UWV uitkeringen

Aan het begin van 2015 bestond er bij het UWV een achterstand van 11.500 herbeoordelingen. Voor het eind van dit jaar in de verwachting dat deze achterstand wordt ingelopen tot 9.500. De minister wil het beleid wijzigen omdat de achterstand anders in 2016 zal oplopen tot 16.800 herkeuringen. Het eens in de vijf jaar keuren van arbeidsongeschikten schiet er dan bij in.

Bijkomend gevolg van het capaciteitsprobleem bij het UWV is dat de inspecteurs van het UWV te weinig tijd hebben om de met meldingen over fraude met UWV uitkeringen aan te pakken. Het UWV had op 1 oktober 2015 nog ongeveer 78.000 fraudemeldingen met UWV-uitkeringen te onderzoeken.

Extra UWV personeel voor herkeuring en fraudezaken

De uitkeringsinstantie UWV heeft ongeveer vijftig mensen extra aan personeel ingezet om de werkvoorraad aan fraudemeldingen weg te werken. Hierdoor moet het aantal nog te onderzoeken fraudezaken door het UWV in de eerste helft van 2016 zijn teruggebracht tot 20.000 fraudemeldingen.

Asscher is momenteel met het UWV in overleg om te bespreken wat er nodig is om ook de achterstanden in de herbeoordelingen en fraudesignalen bij het UWV weg te werken.

Hulp bij stopzetting of korting UWV uitkering bij herkeuring of fraude

Wanneer u een brief van het UWV ontvangt waarin het UWV uw uitkering verlaagt of stopzet vanwege verdenking van fraude met uw uitkering of op grond van de uitkomst van een herkeuring door het UWV waarin u zich niet kunt vinden, neemt u dan onmiddellijk contact op met Sociaal Verhaal. Wij kunnen dan voor u beoordelen of het instellen van bezwaar of beroep tegen een beslissing van het UWV voor u zinvol is.  Vanzelfsprekend is ons advies en onze hulp gratis en vrijblijvend voor u.