Terugvorderen bemiddelingskosten makelaar bij huur woning

20 oktober 2015

De Hoge Raad heeft een einduitspraak gedaan in een zaak tussen een makelaar – verhuurbemiddelingsbureau en een huurder, waarin is bepaald dat een makelaar geen bemiddelingskosten in rekening mag brengen bij een huurder.

Dit betekent dat een makelaar die op internet of op andere wijze woningen te huur aanbiedt namens verhuurders of eigenaren van woningen, hiervoor geen bemiddelingskosten in rekening mag brengen aan de huurders.

Dit is ook verboden wanneer de makelaar niet wordt betaald door de verhuurder voor zijn huurbemiddelingswerkzaamheden.

De verhuurmakelaar krijgt opdracht van de verhuurder van de woning. Toch werd er tegelijkertijd kosten in rekening gebracht bij de huurder. De makelaar noemt deze kosten dan bemiddelingskosten, administratiekosten, contractkosten, dossierkosten of courtage. De Hoge Raad heeft nu in haar Arrest gezegd dat een makelaar deze kosten niet in rekening mag brengen bij de huurder.

De uitspraak van de Hoge Raad betrof het geschil tussen een Haags bemiddelingsbureau voor huur en verhuur van woningen en een huurder. Het bemiddelingsbureau had een overeenkomst gesloten met een verhuurder van woningen. Een aspirant-huurster vond via de website van de bemiddelaar een woning en nam contact op. Op de website van de bemiddelaar stond dat de huurster de woning pas kon bezichtigen als ze zich bij de bemiddelaar als woningzoekende inschreef. In de voorwaarden stond dat de huurder eenmalig een courtage van een maand huur moest betalen, als het bureau een woning voor haar vond. De huurster was het hier niet mee eens en  stapte naar de rechter.

Terugvorderen

Naar aanleiding van deze uitspraak van de Hoge Raad kunnen huurders die onterecht bemiddelingskosten of courtage hebben betaald aan hun verhuurder, deze kosten nog tot vijf jaar na de onterechte betaling terugvorderen. De huurder dient dan binnen vijf jaar na zijn betaling aan de makelaar, dit bedrag terug te vorderen van de verhuurmakelaar.

Is de verhuurder van uw woning of de makelaar niet bereid om de door u betaalde bemiddelingskosten aan u terug te betalen, neemt u dan contact op met Sociaal Verhaal om uw mogelijkheden te bespreken om zelf of via een advocaat of deurwaarder deze bemiddelingskosten langs gerechtelijke weg bij de (voormalige) verhuurder van uw woning te incasseren.