Den Haag , 12-11-2015

Mensen die boetes wel wilden betalen, maar niet konden betalen zijn onterecht gevangen gezet. Dit is de conclusie van Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in het vandaag gepubliceerde Rapport_Gijzelingen_ombudsman. De ombudsman onderzocht de praktijk waarbij mensen worden gegijzeld omdat zij een verkeersboete of strafbeschikking niet betalen.

Zorgen onterechte gijzeling

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), dat boetes int, kan via het Openbaar Ministerie bij de rechter eisen dat mensen die niet betalen, maximaal 15 dagen worden gegijzeld. De gijzeling op zich lost niets op: de boete blijft staan, ook al hebben mensen vastgezeten. Rechters uitten al diverse keren hun zorgen over het gijzelen van mensen vanwege onbetaalde boetes. Ze constateerden dat het in de praktijk vaak gaat om mensen die wel zouden willen betalen, maar het niet kunnen.

[Een brief aan de ombudsman, uit Gegijzeld door het systeem]

Vervolgonderzoek onjuiste gijzeling

‘Burgers die hun boetes niet kunnen betalen, mogen niet worden gegijzeld. Mensen met financiële problemen horen niet thuis in de gevangenis vanwege gijzeling’, zegt ombudsman Van Zutphen. Hij geeft aan dat inmiddels stappen zijn gezet waarmee gijzeling wordt voorkomen. Een belangrijke is de mogelijkheid voor burgers om gespreid te kunnen betalen. Deze stappen vormen volgens de ombudsman echter ‘slechts het begin’. In de loop van 2016 zal hij bekijken of de situatie rondom dit soort gijzelingszaken is verbeterd.

Bron: Rechtspraak.nl