Miljoenenclaim bij Deurwaarder GGN vanwege onterecht gerekende kosten.

Het in zwaar weer verkerende deurwaarderskantoor GGN krijgt het opnieuw voor de kiezen.

GGN leed in 2018 een verlies van 26 miljoen euro met een negatief eigen vermogen van 15 miljoen. In 2017 werd er reeds een verlies van 2,6 miljoen euro door GGN geschreven.

Gedupeerden hebben een claim van 15 miljoen euro op GGN

En nu heeft de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) een claim van 5 miljoen euro bij GGN neergelegd namens tienduizenden gedupeerden aan wie GGN ten onrechte deurwaarderskosten in rekening heeft gebracht.

Uit een recente uitspraak van de tuchtrechter in hoger beroep, het Gerechtshof Amsterdam, is gebleken dat GGN gemiddeld 160 euro te veel in rekening heeft gebracht aan klanten van de zorgverzekeraars Menzis en CZ. LSOR vindt dat GGN alle ten onrechte in rekening gebrachte kosten moet corrigeren en dient terug te betalen aan de klanten van Menzis en CZ.

Schending van de Wet door GGN

De belangrijkste regel voor een gerechtsdeurwaarderskantoor is dat alléén de kosten die de overheid heeft vastgesteld in het zgn. BTAG-besluit, aan debiteuren in rekening mogen worden gebracht. In de visie van de LSOR heeft GGN deze wettelijke regel met de voeten getreden. GGN heeft misbruik gemaakt van haar machtspositie door aan Menzis / CZ verzekerden meer kosten in rekening te brengen dan wettelijk is toegestaan.

De tuchtrechter, de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam, noemt de handelswijze van GGN ‘ernstig verwijtbaar’ en in strijd met de instructies van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

De LOSR heeft een website opgezet, www.geefmijn160euroterug.nl waar mensen die op dergelijke wijze door GGN financieel zijn benadeeld zich kunnen aanmelden. De LOSR is doende om een proefproces jegens GGN op te starten om de door GGN onterecht geïncasseerde bedragen terug te vorderen.

Voorzover bekend had GGN nog geen voorziening getroffen voor de claim van 5miljoen van de door GGN gedupeerde Menzis en CZ zorgverzekerden. Ditzelfde gold voor de miljoenenclaim van de uitgetreden deurwaarders op GGN.

Marijke Kaptein, de directeur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT), heeft de financiële situatie bij GGN in mei 2019 als ‘heel zorgelijk’ betiteld. De financiële topman van GGN, CEO Martin van Loon, heeft reeds in maart 2019 ‘het GGN schip’ verlaten.

HET BFT is in afwachting van de jaarcijfers van GGN over 2019 om zich op maatregelen te kunnen beraden. Wordt vervolgd.

Bronnen: De Telegraaf, Bart Mos en radar.tros.nl