DE STICHTING HET JURIDISCH LOKET

Het juridisch Loket voorziet in eerstelijns juridisch advies op verschillende rechtsgebieden.

De stichting Het Juridisch Loket is van overheidswege opgericht en wordt gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zie op de website van Het Juridisch Loket www.juridischloket.nl. De werknemers en juristen in dienst van de stichting het Juridisch Loket zijn bezoldigd en worden marktconform betaald op basis van hun arbeidsovereenkomst door de stichting het Juridisch Loket.

De stichting Het Juridisch Loket heeft vanuit de overheid als doelstelling meegekregen om de toegang van rechtzoekenden tot advocaten te filteren door middel van een eerste juridische adviesfunctie naar rechtzoekenden waarbij door juristen van Het Juridisch Loket eerstelijns telefonisch of op afspraak advies wordt gegeven aan de rechtzoekende sociale minima (dat wil zeggen mensen met een inkomen gelegen beneden de toevoegingsgrens van de Raad voor Rechtsbijstand). De rechtzoekenden kunnen de Stichting Het Juridisch Loket bellen op een 0900-nummer waarvoor de belkosten 25 cent per minuut bedragen met een maximale kostprijs van € 12,50 per gesprek.

VERWIJSARRANGEMENT JURIDISCH LOKET – WAT HOUDT DIT IN ?

Het Juridisch Loket verleent eerstelijns rechtshulp aan rechtzoekenden en geen verdergaande rechtsbijstand. Het loket kan daarvoor verwijzen naar onder meer de advocatuur of mediators. Advocaten naar wie wordt doorverwezen hebben een ‘verwijsarrangement’ afgesloten met de Raad voor Rechtsbijstand. Zo beoogt de Raad voor Rechtsbijstand het doorverwijzen door het Juridisch Loket naar advocaten of andere rechtshulpverleners goed en transparant te regelen.

HET JURIDISCH LOKET (VOORHEEN: HET BURO VOOR RECHTSHULP) KVK 30198127.

Het Juridisch Loket is bedoeld als ‘Buro voor Rechtshulp’ voor rechtzoekenden met een laag inkomen en weinig vermogen. In onderstaande tabel (2013) kunt u zien of u onder het maximale verzamelinkomen en vrijgestelde vermogen valt. Deze bedragen zijn vastgesteld in de Wet op de Rechtsbijstand. De stichting Het Juridisch Loket staat ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 30198127.

Peiljaar 2013 Alleenstaand Gehuwd of samenwonend Eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Maximaal verzamelinkomen € 25.800 bruto per jaar € 36.400 bruto per jaar € 36.400 bruto per jaar
Vrijgesteld vermogen € 21.139 € 42.278 € 21.139

Wanneer uw inkomen en of vermogen hoger is dan bovengenoemde bedragen, dan kunt u niet terecht bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket geeft eveneens geen advies aan werkgevers, verhuurders en ondernemers.

WERKWIJZE JURIDISCH LOKET (KVK 30191827)

Het Juridisch Loket (0900-8020 , 25 cent per minuut, met een maximum van € 12,50 per gesprek) is van oorsprong opgericht op initiatief van het Ministerie van Justitie. Wanneer u dit 0900-nummer belt, dan staat u gemiddeld 5 tot 10 minuten in de wacht. Ook voor deze wachttijd betaalt u 25 cent per minuut. De juristen die u te spreken krijgt bij het Juridisch Loket, zijn werkzaam in dienst van de rijksoverheid. De primaire doelstelling van de overheid is om via het Juridisch Loket voor rechtzoekenden een drempel op te werpen om gebruik te maken van het systeem van gefinancierde rechtshulp. Op deze manier kan de overheid kosten besparen op de rechtsbijstand. De overheid is echter wettelijk verplicht om u toe te staan gebruik te maken van gefinancierde rechtshulp indien u daarvoor op basis van de wettelijke criteria in aanmerking komt. Op basis van objectiveerbare wettelijke criteria heeft u in bepaalde juridisch situaties recht op bijstand van een advocaat. Dit wettelijk recht kan de overheid of het Juridisch Loket u niet ontzeggen. Wanneer u aanklopt met u hulpvraag bij de juristen van het Juridisch Loket, dan zullen zij u in de eerste plaats proberen te overtuigen om de kwestie zelf op te lossen, buiten een advocaat om. Zo zal het Juridisch Loket u kunnen vragen om zelf een brief aan de deurwaarder of aan de gemeente te schrijven. U bent daartoe echter niet verplicht wanneer u wettelijk gezien in uw situatie recht heeft op bijstand door een advocaat. Laat u daarom niet te snel afschepen met een summier advies – onder het mom van bijvoorbeeld ‘zelfredzaamheid’ – door de juristen van het Juridisch Loket.   Sociaal Verhaal als onafhankelijk Juridisch Loket  Wij adviseren om u bij twijfel over het advies van het Juridisch Loket met ons contact op te nemen. De medewerkers van Sociaal Verhaal zijn onafhankelijk en worden niet door de overheid betaald. Ook indien het Juridisch Loket heeft geweigerd om u een advocaat toe te wijzen, is het raadzaam om met Sociaal Verhaal contact op te nemen voor een ‘second opinion’. Sociaal Verhaal beschikt over eigen advocaten waarbij u wel terecht kunt op basis van gefinancierde rechtshulp, al dan niet op verwijzing door het Juridisch Loket. Sociaal Verhaal ziet er daarbij op toe dat u geen hoge wettelijke eigen bijdrage in rekening wordt gebracht.

JURIDISCH LOKET ALS POORTWACHTER – WETSVOORSTEL MINISTER

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in 2014 het wetsvoorstel gedaan om het Juridisch Loket als poortwachter te laten fungeren om de toegang tot de rechter voor mindervermogenden te beperken. Feitelijk is het voorstel van de Minister om het Juridisch Loket als poortwachter een noodzakelijkheidstoets te laten hanteren bij de vraag of een rechtzoekende in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp door een advocaat of andere rechtsbijstandsverlener. In het voorstel van de Minister dient het uitgangspunt bij het Juridisch Loket te zijn: ‘nee, tenzij’.

Met deze beoogde poortwachtersfunctie van het Juridisch Loket om een drempel op te werpen voor rechtzoekenden om een verwijzing naar een advocaat te krijgen van het Juridisch Loket, meent de Minister een structurele bezuiniging van 85 miljoen euro te realiseren. Volgens het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), zou deze poortwachtersfunctie van het Juridisch Loket om ‘zo min mogelijk doorverwijzingen naar advocaten aan mindervermogenden te verstrekken’, een schending zijn van artikel 6 van het EVRM en artikel 47 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. De toegang tot de rechter voor de rechtzoekende wordt immers aanzienlijk beperkt, wanneer men in het voorstel van de Minister verplicht is om eerst langs het Juridisch Loket te gaan voor een noodzakelijke doorverwijzing van het Juridisch Loket naar een advocaat. Op deze wijze kan een minderbedeelde geen advocaat meer inschakelen wanneer het juridisch loket weigert om aan de rechtzoekende een diagnosedocument voor een advocaat af te geven.

Het voorstel van de Minister is nog geen Wet geworden, maar de aan het Juridisch Loket toebedeelde functie om de toegang van rechtzoekenden tot advocaten zoveel mogelijk te beperken om kosten voor de overheid te besparen is evident. De vraag hierbij rijst in hoeverre het Juridisch Loket met deze doelstelling in staat is om de minderbedeelden van onafhankelijk juridisch advies te voorzien.

Juridisch Loket Amsterdam

Bent u op zoek naar het Juridisch Loket Amsterdam? Bel 085-3010072 voor hulp. Het Juridisch Loket Amsterdam heeft een vestiging aan de Vijzelgracht 21-25 (1017 HN) Amsterdam. Telefonisch kunt u de vestiging in Amsterdam alleen bereiken via het landelijk 0900-nummer van het Juridisch Loket. 0900-8020, de belkosten naar het Juridisch Loket bedragen 25 cent per minuut, met een maximum van 12,50 € per gesprek. Als u in de wacht staat, tikken de belkosten door. Heeft u geen beltegoed of kunt u met uw telefoonabonnement geen 0900-nummers bellen, dan heeft u de mogelijkheid om bij het bezoekadres in Amsterdam langs te komen. Dit kan van maandag tot en met donderdag tussen negen uur ’s-ochtends en elf uur in de ochtend. Wanneer u een persoonlijke afspraak wilt bij het Juridisch Loket Amsterdam dan kunt u daarvoor telefonisch geen afspraak maken. U moet hiervoor eerst zelf langskomen op het inloopspreekuur. Bij het inloopspreekuur vertelt u aan de balie aan de jurist van het Juridisch Loket wat uw juridisch probleem is. Is de jurist vervolgens van mening dat er meer tijd nodig is om met u uw juridisch geschil door te nemen, dan zal hij met u een vervolgafspraak maken. U kunt niet zelf een afspraak maken bij het Juridisch Loket in Amsterdam. Dit wordt tijdens het inloopspreekuur door de jurist met u in Amsterdam besproken. Vergeet daarom niet om alle stukken en documenten die op uw zaak betrekking hebben, mee te nemen naar de vestiging in Amsterdam.

De route naar het Juridisch Loket Amsterdam

De vestiging van het Juridisch Loket in Amsterdam is gelegen in het Centrum van Amsterdam. Als u met de auto komt, dan is parkeren mogelijk op de Vijzelgracht of aan de omliggende grachten. In de praktijk zijn er echter nauwelijks vrije parkeerplaatsen aan de Amsterdamse grachtengordel te vinden. De dichtstbijzijnde parkeergarage is gelegen aan het Heinekenplein. U moet daarvoor de P-bordjes volgen op de Stadhouderskade en het Weteringencircuit. Vanuit de parkeergarage loopt u via het Weteringencircuit de Vijzelgracht op. De parkeerkosten zijn hoog in het centrum van Amsterdam. Daarnaast komt het voor dat de parkeergarage aan het Heinekenplein op door-de-weekse dagen vaak vol is. Het is daarom verstandiger om met het openbaar vervoer naar het Juridisch Loket in Amsterdam te gaan. Vanuit Amsterdam Centraal Station neemt u tramlijn 16. U stapt uit bij de halte op de hoek Keizersgracht/Vijzelstraat. In de Vijzelstraat loopt u vervolgens richting het Weteringcircuit alwaar u aan uw linkerhand op nummer 21-25 de Amsterdamse vestiging van het Juridisch Loket vindt. Als u buiten Amsterdam woont en toch met de auto naar het Juridisch Loket in Amsterdam wilt komen, houdt u dan vanuit alle richtingen in het Centrum van Amsterdam de Stadhouderskade aan. Vervolgens rijdt u de Weteringlaan of Weteringschans op en kunt u op het Weteringcircuit een parkeerplaats zoeken. Van daaruit loopt u rechtsaf de Vijzelgracht op. Lukt het u niet om vanwege drukte in het verkeer of vertraging met het openbaar vervoer tijdig tussen 9 uur en 11 uur in de ochtend bij het inloopspreekuur van het Juridisch Loket Amsterdam te geraken, dan kunt u het betaalde 0900-nummer van het Juridisch Loket bellen voor telefonisch juridisch advies. Heeft u daar geen beltegoed voor, maar zit u toch met een dringend juridisch geschil, neem contact op met Sociaal Verhaal op 085-3010072 (lokaal tarief). Sociaal Verhaal is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur. U kunt ook een whatsapp-bericht sturen naar 06-112.99.333 of het contactformulier invullen op onze website. Er wordt vervolgens binnen één werkdag met u contact opgenomen, telefonisch of per e-mail.