Inhouding CAK op uitkering

Wordt er elke maand voor het CAK geld op uw bijstandsuitkering ingehouden door de gemeente? En bent u daardoor niet in staat om uw schuld aan de zorgverzekeraar af te lossen? Neem contact op met Sociaal Verhaal. Wij helpen u om van de broninhouding (en de boete) door het CAK af te komen.

Wanneer u zes maanden premieachterstand heeft bij uw zorgverzekeraar, moet u voortaan uw ziektekostenpremie aan het CAK betalen. De gemeente of uw uitkeringsinstantie houdt hiervoor maandelijks een bedrag in op uw uitkering (2019: In totaal € 138,50 per persoon per maand). Deze inhouding voor het CAK is hoger dan uw oorspronkelijke maandelijkse ziektekostenpremie. Er komt elke maand ongeveer 20% aan kosten bij. Dit kostenbedrag wordt jaarlijks verhoogd door het CAK. Deze kosten worden door de gemeente direct op uw uitkering ingehouden en aan het CAK overgemaakt.

Op deze manier betaalt u ‘de hoofdprijs’ voor uw ziektekostenverzekering en heeft u geen mogelijkheid om van de bronheffing door het CAK af te komen. De gemeente stopt pas met de maandelijkse inhouding op uw uitkering voor het CAK wanneer u de totale schuld aan uw ziektekostenverzekeraar (inclusief kosten en eigen risico) heeft betaald. Indien u echter ten gevolge van de bronheffing door het CAK – en wellicht andere beslagen of inhoudingen – onder de voor u geldende wettelijke beslagvrije komt, heeft u geen financiële mogelijkheid om de schuld aan uw zorgverzekeraar af te lossen. Dit betekent dat u ‘de rest van uw leven’ vast zit aan de bronheffing van het CAK en elke maand 20% extra aan kosten bovenop uw ziektekostenpremie aan het CAK betaalt. Omdat u uw zorgverzekering niet kunt betalen, wordt u als wanbetaler aangemerkt en moet u elke maand een boete betalen. Dit oogt zeer onredelijk. In sommige gevallen is daaraan iets te doen.

Kwijtschelding schuld CAK

Kwijtschelding van uw schuld aan het CAK is niet mogelijk. Er is immers geen sprake van een schuld aan het CAK; u bent aangemerkt als wanbetaler door uw zorgverzekeraar en moet elke maand uw ziektekostenpremie aan het CAK betalen met een boete van 20%. U heeft wel een schuld aan uw zorgverzekeraar, op basis waarvan u bent aangemeld bij het CAK als wanbetaler. Als u al een verzoek tot kwijtschelding wilt indienen om de inhouding door het CAK op uw uitkering van tafel te krijgen, dan dient u dit kwijtscheldingsverzoek aan de zorgverzekeraar te richten en niet aan het CAK of aan de gemeente. Kwijtschelding van uw schuld door de zorgverzekeraar om van de bronheffing door het CAK af te komen, wordt echter niet verleend. En zolang u als wanbetaler staat aangemerkt, komt u niet van de inhouding door het CAK af. Kortom, een vicieuze cirkel. Wat is nu de oplossing ?

Boete wanbetalers zorgverzekering verdwijnt

De boete voor wanbetalers van hun zorgverzekering verdwijnt alléén als de schuld aan de zorgverzekeraar verdwijnt. Wanneer u een uitkering heeft met meerdere inhoudingen en beslagen, bent u niet in staat om uw schuld aan de zorgverzekeraar te betalen. Ons advies is om in een dergelijke situatie een aanvraag bijzondere (leen)bijstand in te dienen bij uw gemeente voor de schuld aan de zorgverzekeraar waarvoor u bent aangemeld als wanbetaler bij het CAK. Met de bijzondere bijstandsverlening door de gemeente betaalt u uw schuld aan de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is vervolgens wettelijk verplicht om u af te melden bij het CAK als wanbetaler. De maandelijkse boete voor het niet kunnen betalen van uw ziektekostenpremie verdwijnt ! Dit scheelt u per maand 20% boete bij inhouding door het CAK op uw uitkering. En uw besteedbaar inkomen komt weer boven de wettelijke beslagvrije voet te liggen !

Bent u niet in staat om zelf een aanvraag bij de gemeente in te dienen voor bijzondere bijstand voor uw schuld aan uw zorgverzekeraar, neem met ons contact op. Wij helpen u met uw aanvraag bij de gemeente om van de boete en broninhouding door het CAK af te komen. Ook in het geval dat de gemeente uw aanvraag bijzondere bijstand voor de schuld aan de zorgverzekeraar heeft afgewezen, neem direct met ons contact op. Wij helpen uw met bezwaar en om te zorgen dat u alsnog afkomt van het ‘brandmerk’ wanbetaler zorgverzekering en de daarmee gepaard gaande boete door het CAK.