overheid

CAK incasseert premie zorgverzekering bij wanbetaling

Vanaf 1 januari 2017 is het CAK verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wanbetalersregeling zoals deze voorheen door het Zorginstituut Nederland werd uitgevoerd. Indien u zes maanden of langer niet uw premie voor uw zorgverzekering betaalt en niet reageert op betalingsherinneringen, dan wordt u aangemeld bij het CAK voor de regeling wanbetalers. Het CAK heft en int de bestuursrechtelijke premie bij verzekeringsnemers die de verzekeringspremie niet aan de zorgverzekeraar betalen. Het CAK is verantwoordelijk voor de invordering van de premie bij de verzekeringsnemer. De bestuursrechtelijke premie is een hogere premie en die betaalt u aan het CAK. De (oorspronkelijke) zorgpremie betaalt u vanaf dat moment niet meer aan de zorgverzekeraar. De bestuursrechtelijke premie wordt door de overheid vastgesteld, de premie is vanaf 1 januari 2017 € 134,38. U blijft wel verzekerd bij de zorgverzekeraar. Door het betalen van de hogere premie, lost u niet uw schuld af bij de zorgverzekeraar. U ontvangt daarover zelf een aanmaning van de zorgverzekeraar of van de deurwaarder van de zorgverzekeraar. Want de schuld die door u is opgebouwd bij de zorgverzekeraar, blijft de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar. U kunt zelf contact opnemen met de zorgverzekeraar om een betalingsregeling af te spreken om de schuld af te lossen. Gaat de zorgverzekeraar niet met uw betalingsvoorstel akkoord, dan kan de zorgverzekeraar de schuld bij u innen via een deurwaarder. U wordt dan eerst gedagvaard door de deurwaarder van de zorgverzekeraar. Indien u een dagvaarding van uw zorgverzekeraar ontvangt, dan moet u direct contact met ons opnemen. Het is van belang dat u niet zelf op de genoemde zittingsdatum in de dagvaarding naar de rechtbank gaat om op de dagvaarding te reageren. De kans is dan zeer groot dat de kantonrechter de vordering van de zorgverzekeraar toewijst, met extra rente en proceskosten.

Incasso maandelijkse basispremie zorgverzekeraar door CAK

De incasso van de maandelijkse basispremie van uw zorgverzekeraar, loopt bij de wanbetalersregeling via het CAK. Het CAK vraagt hiervoor aan uw werkgever of aan uw uitkeringsinstantie om tot inhouding van de bestuursrechtelijke premie op uw loon of uitkering over te gaan. De werkgever of uitkeringsinstantie moet verplicht meewerken aan het verzoek. De werkgever en uitkeringsinstantie mogen de premie inhouden op uw inkomen en dragen de premie af aan het CAK. U kunt daar niks aan doen. Heeft u geen of weinig inkomen, waardoor inhouding via uw loon of uitkering niet mogelijk is, dan krijgt u elke maand een acceptgiro van het CJIB. U moet dan elke maand zelf de bestuursrechtelijke premie aan het CJIB betalen met de acceptgiro.

Inhouding zorgtoeslag door het CAK

Op verzoek van het CAK wordt de maandelijkse zorgtoeslag door de belastingdienst Toeslagen niet aan u als de verzekeringnemer uitbetaald, maar aan het CAK. Er vindt dus een inhouding van uw zorgtoeslag plaats ten behoeve van het CAK.  U ontvangt de maandelijkse zorgtoeslag niet meer op uw eigen bankrekening, maar het CAK krijgt de zorgtoeslag rechtstreeks van de Belastingdienst. Het CAK gebruikt de ingehouden zorgtoeslag om een deel van de bestuursrechtelijke premie aan het CAK te betalen. Het resterende deel van de bestuursrechtelijke premie moet u zelf betalen. Heeft u geen inkomsten die voor inhouding beschikbaar zijn, dan draagt het CAK de uitvoering van de invordering van de bestuursrechtelijke premie over aan het CJIB. Voldoet u als verzekeringnemer niet aan de verplichting van de betaling van de bestuursrechtelijke premie, dan kan het CAK de bestuursrechtelijk premie met een dwangbevel invorderen. Het CAK kan zonder tussenkomst van de rechter uitvoering geven aan de invordering van de bestuursrechtelijke premie. Feitelijk betekent dit dat er een deurwaarder bij u thuis langs komt om het dwangbevel aan u te betekenen en bevel tot betaling te doen. Geeft u hieraan geen gevolg, dan mag de deurwaarder tot beslaglegging overgaan. Heeft u een brief van de deurwaarder ontvangen waarin een datum staat aangekondigd voor beslaglegging op uw inboedel en kunt u niet voordien betalen? Neem dan direct met ons contact op. In de meeste gevallen kunnen wij beslaglegging van uw inboedel door de deurwaarder van het CAK voorkomen.

Tot slot is het zo, dat u zich niet zelf kunt afmelden bij het CAK als wanbetaler. De zorgverzekeraar moet u afmelden bij het CAK. Bent u van mening dat u onterecht bent aangemeld of onterecht niet bent afgemeld, dan moet u hierover eerst met uw zorgverzekeraar contact opnemen. Komt u er samen met uw zorgverzekering niet uit, dan kunt u bij de ‘Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen’ terecht. De stichting bemiddelt in conflicten tussen u en uw zorgverzekeraar. Voorwaarde hierbij is dat u wel eerst zelf geklaagd moet hebben wij uw zorgverzekeraar over haar weigering om u als ‘wanbetaler’ af te melden bij het CAK.

Het CAK stopt met het innen van de premie als de zorgverzekeraar u heeft afgemeld als wanbetaler. U ontvangt binnen acht weken na deze afmelding een eindafrekening van het CAK. Deze eindafrekening is een overzicht met alle betaalde en nog niet betaalde premiebetalingen. Op de eindafrekening staat een totaalbedrag. Wanneer u meer heeft betaald dan het totaalbedrag, dan stort het CAK het teveel betaalde bedrag aan u terug. Bent u het niet eens met de eindafrekening van het CAK, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Neem met ons contact op als u vragen over bezwaar tegen het CAK heeft.

Bel mij terug!

Velden met een * zijn verplicht.

Bent u het niet eens met de eindafrekening van het CAK, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Neem met ons contact op als u vragen over bezwaar tegen het CAK heeft.