E-court maakte fout in procedure Rechtbank Amsterdam

Kreeg e-court half januari publicitair de nodige kritiek te verwerken (‘een niet transparant zwart gat’), vorige week dinsdag kreeg het bedrijf ook kritiek van de Rechtbank Amsterdam. Volgens de rechtbank heeft e-court in een incassoprocedure een fout gemaakt. De eisende partij in die incassoprocedure, verzekeraar Zilveren Kruis, kan daarom geen rechten ontlenen aan het vonnis van e-court.

De gedaagde in deze zaak had e-court binnen de gestelde termijn laten weten niet akkoord te gaan met een procedure bij het bedrijf, en te kiezen voor een procedure bij de kantonrechter. Desondanks doet e-court ruim twee maanden later uitspraak.

In die uitspraak staat vermeld dat de gedaagde geen verweer heeft gevoerd. De gedaagde moet daarom bijna tweeduizend euro aan de verzekeraar betalen. De rechtbank Almelo verleent verlof voor de tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis van e-court.

De gedaagde laat het er niet bij zitten en brengt een dagvaarding uit met een ‘vordering tot herroeping dan wel vernietiging’ van het vonnis van e-court. De rechtbank Amsterdam geeft geen gehoor aan dat verzoek, maar stelt wel vast dat de verzekeraar vanwege de fout geen rechten kan ontlenen aan het vonnis van e-court. Omdat de verzekeraar tijdens de comparitie toezegt het arbitrale vonnis niet ten uitvoer te leggen en de gedaagde zich bereid verklaart tot het betalen van de resterende schuld, stelt de rechtbank Amsterdam zelf een betalingsregeling vast.

De arbitrale vonnissen van e-court worden in rechte niet vaak aangevochten. Op Rechtspraak.nl staan twaalf rechtszaken omtrent e-court vermeld, waarvan het merendeel werd uitgesproken in 2011. E-court begon met het aannemen van zaken in 2010.

Klik hier voor de uitspraak

Bron: Advocatie 5 februari 2018