Dela sluit boek Yarden nog niet na afblazen overname

EINDHOVEN – Dela neemt Yarden niet over, heeft de Eindhovense uitvaartcoöperatie besloten. Toch lijkt het boek nog niet helemaal  dicht.

Na twee weekjes nadenken zegt Dela alsnog ‘nee’ tegen Yarden. De financiële risico’s die de overnameprooi loopt als gevolg van een rechtszaak zijn de Eindhovense uitvaartverzorger en -verzekeraar te groot.

Dela wil alleen een financieel gezond Yarden overnemen, zo stelde het bedrijf bij de aankondiging van de voorgenomen overname in oktober vorig jaar. Dat leek toen het geval. Yarden maximeerde per 1 januari de waarde van het natura uitvaartpakket van zo’n 390.000 verzekerden. Kostenverhogingen voor bijvoorbeeld crematoria of vervoer komen voortaan voor rekening van deze verzekerden. Deze herstelactie bracht Yarden financieel boven Jan.

Maar een voorlopige uitspraak van de kantonrechter in een zaak van negentien polishouders zette een streep door de rekening. De doorgevoerde versobering is mogelijk onrechtmatig en moet voorlopig worden teruggedraaid. Een definitief oordeel door de rechter daarover kan nog jaren op zich laten wachten. ,,Dela heeft besloten om die onzekere ontwikkeling niet af te wachten”, motiveert de coöperatie  het besluit om het overnameplan te staken.

Belangen leden voorop

,,Het is enorm spijtig dat de overname nu niet kan doorgaan”, laat topman Edzo Doeve weten. ,,Maar als coöperatie zonder winstoogmerk dienen wij de belangen van onze leden voorop te stellen. En dat is precies wat wij nu doen, want de onzekerheid bij Yarden is niet in het belang van onze leden.”

Op de vraag hoe definitief het besluit is om af te zien van de overname en of gesprekken kunnen worden heropend als Yarden met een alternatief herstelplan komt, geeft Dela geen rechtstreeks antwoord. ,,Het is nu niet het moment om in te gaan op wat mogelijk in de toekomst zou kunnen gebeuren”, stelt de coöperatie.

Aannemelijk is dat Yarden zich over een nieuw herstelplan zal buigen. Het bedrijf wil dat niet bevestigen. ,,Yarden beraadt zich momenteel op de te nemen vervolgstappen”, is de summiere reactie van de coöperatie uit Almere.

Naar vijf miljoen verzekerden

Dela zou met de overname van Yarden een grote slag slaan. Door de branchegenoot in te lijven zou het in één klap groeien van vier naar vijf miljoen verzekerden. Bijna een op de drie uitvaarten in Nederland zou door de Eindhovense coöperatie worden verzorgd. Het marktaandeel van Dela in crematoria zou tot 42 procent stijgen. Alleen Monuta zou als grote concurrent overblijven.

De versterkte machtspositie van Dela door de overname van Yarden moest nog wel worden getoetst door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dela verwachtte mogelijk te worden gedwongen een aantal crematoria af te stoten. Of dat volstond voor de ACM is niet duidelijk. Groen licht voor de overname was er in elk geval nog niet. Dela zegt dat het uitblijven van goedkeuring door de mededingingsautoriteit ‘geen’ rol heeft gespeeld bij het besluit om van de overname  van Yarden af te zien.

Bron: ed.nl