Colin van den Akker heeft met een aantal andere consumenten een kort geding aangespannen en gewonnen tegen uitvaartverzekeraar Yarden vanwege de omzetting van zijn uitvaartpolis. © Arie Kievi

‘Yarden dacht ons wel even aan de kant te kunnen schuiven’

Yarden is door de kortgedingrechter teruggefloten in zijn besluit om uitvaartverzekeringen van 390.000 polishouders ‘uit te kleden’. Negentien Yarden-klanten hebben hun oude ‘all-in-uitvaart’ voorlopig weer terug. ,,Dit is een grote overwinning”, zegt een van de gedupeerden. Yarden vreest ondertussen voor zijn voortbestaan.

,,Ze dachten ons wel even aan de kant te kunnen schuiven, nou niet dus”, zegt Colin van den Akker (52) uit Albasserdam over de stap van Yarden om zijn ‘all-in-uitvaart’ eenzijdig aan te passen. En niet alleen de polis van Van den Akker. Vorig jaar besloot het noodlijdende uitvaartbedrijf de pakketten van zo’n 390.000 mensen te wijzigen in een polis waarbij de naturapolis tot een vast bedrag wordt beperkt – 3200 euro – bij overlijden. De aanleiding: de stijgende kosten van vaste uitvaarten en de eigen verslechterde financiële positie.

Dit tot groot ongenoegen van Van den Akker. Veertig jaar lang heeft hij – eerst zijn ouders en later hijzelf – een paar gulden en later een paar euro’s per maand geld ingelegd, met het idee dat het aan het eind van de rit allemaal goed geregeld zou zijn. ,,Ik heb gekozen voor de simpelste uitvaart. Niks bijzonders. Gewoon een kist, een bak koffie, een plak cake en één volgauto. Naar mijn crematie komen toch geen 100 mensen, en met corona al helemaal niet.”

De polis die de ouders van Van den Akker ooit hebben afgesloten. © Arie Kievit

Wilt u zich ook aanmelden bij Sociaal Verhaal voor de procedure tegen Yarden? Neem contact op!

Boos klopte Van den Akker een paar maanden geleden aan bij de Vereniging Sociaal Verhaal, een vrijwilligersclub die particulieren bijstaat in hun geschil. Deze organisatie spande een procedure aan namens hem en achttien andere klanten. En met succes.

Terugdraaien

Anderhalve week geleden oordeelde de rechter dat Yarden de korting voor de negentien klanten moet terugdraaien. Om de wijziging voor de groep polishouders door te kunnen voeren, maakte het uitvaartbedrijf gebruik van een zogeheten en-blocclausule. Met zo’n clausule kan een verzekeraar tussentijds wijzigingen in voorwaarden en premie doorvoeren. Maar de rechter vond die clausule onverenigbaar met het karakter van de naturapakketpolis.

Een en-blocclausule hoort niet thuis in een naturapolis die verzekerden beoogt te beschermen tegen bijbetalingen, zo oordeelde de rechter. Verder stelde die dat de financiële problemen waar Yarden mee schermt, zijn ontstaan door de eigen bedrijfsvoering en keuzes uit het verleden. Dat is uitsluitend Yarden aan te rekenen, luidde het vonnis.

Dat het uitvaartbedrijf is teruggefloten, is voor Van den Akker een hele opluchting. ,,Ja, dit is een grote overwinning. Ik had niet gedacht dat de rechter hier de ballen voor had”, zegt hij. Ook advocaat Mark Harten die namens Vereniging Sociaal Verhaal de klanten bijstaat, spreekt van een overwinning.

Getuigenverhoor

Hiermee hoeven Van den Akker en de achttien andere gedupeerden volgens de rechter voorlopig niet bij te betalen, zolang er geen uitspraak is in de bodemprocedure. Dat kan sowieso nog een tijd duren, ook omdat Harten voordat hij een bodemprocedure begint eerst onder ede getuigen wil laten horen. ,,Er zijn gedurende deze rechtszaak zoveel onwaarheden verkondigd door de tegenpartij dat ik eerst een getuigenverhoor wil om de waarheid boven tafel te krijgen.”

Of de uitspraak van de kortgedingrechter leidt tot het terugdraaien van de omgezette polissen, is de vraag. Hoewel de uitspraak voorlopig en niet definitief is, sluit Yarden zelf niet uit dat nu al die andere polishouders kunnen claimen dat ze dezelfde behandeling willen hebben. ,,En als alle 390.000 pakketpolishouders een beroep doen op de uitspraak, dan zou dat Yarden wel meer dan 300 miljoen euro kunnen gaan kosten”, waarschuwt het bedrijf in een schriftelijke verklaring.

Het goede nieuws voor deze (en mogelijk al die andere) pakkethouders zou dan weleens kunnen uitdraaien op een sof voor de in totaal 1,4 miljoen polishouders van Yarden. Niet alleen de toekomst van de organisatie en de mensen die er werken, maar ook de 1,4 miljoen polishouders worden ‘bedreigd’. Als Yarden omvalt zal de waarde van alle polissen onder druk komen te staan, luidt de boodschap. ,,Indien Yarden moet worden afgewikkeld, krijgen ze minder dan ze vandaag de dag krijgen indien Yarden de verzekering met korting kan blijven uitvoeren.”

Op losse schroeven

Yarden staat op het punt om overgenomen te worden door concurrent Dela. Dela liet eerder deze week al weten dat het voornemen om het noodlijdende Yarden over te nemen met deze gerechtelijke uitspraak op losse schroeven is komen te staan. Het bedrijf zegt het ‘herstelplan’ van de naturapolissen altijd als voorwaarde te hebben gesteld voor een eventuele overname. ,,Nu het herstelplan juridisch misschien niet houdbaar is, is dat een grote tegenslag en leidt dat ertoe dat wij ons opnieuw moeten beraden of de voorgenomen overname wel doorgang kan vinden. Er ontstaat een moeilijke situatie waarop wij ons beraden”, laat een zegsvrouw van Dela desgevraagd weten.

De uitvaartverzekeraar houdt vast aan de stelling dat de korting die het vorig jaar heeft doorgevoerd op die honderdduizenden naturapolissen onvermijdelijk was en gaat dan ook in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter. ,,We zijn ervan overtuigd dat er vorig jaar geen andere maatregel mogelijk was om te overleven. We voelen ons daarin gesteund door De Nederlandse Bank. Ook Kifid, de beroepsinstantie in de verzekeringsbranche, had al aangegeven dat Yarden terecht de korting, de zogenaamde en bloc-maatregel, had doorgevoerd”, aldus de schriftelijke verklaring.

,,Nou, laat ze maar komen”, reageert Van den Akker strijdbaar. ,,Iedereen, ongeacht of je veel geld hebt of niet, heeft recht op een eervolle uitvaart, en dat is met dit besluit van Yarden nu in het geding.”

Bron: AD.nl

Wilt u zich ook aanmelden voor de procedure tegen Yarden? Neem contact op!