Yarden en Dela spelen polishouders tegen elkaar uit

Begin dit jaar versoberde uitvaartverzekeraar Yarden eenzijdig de rechten van haar pakketpolishouders, die tot dan toe verzekerd waren van een complete begrafenis of crematie. Onlangs bepaalde de kort gedingrechter op verzoek van een groep polishouders dat Yarden de aanpassing moet opschorten totdat de bodemrechter daarover heeft beslist. Deze week bracht Dela naar buiten dat zij in verband met deze tijdelijke ordemaatregel afziet van haar voorgenomen overname van Yarden, dat daardoor ernstig in de knel zou komen. De betrokken pakketpolishouders, vertegenwoordigd door Vereniging Sociaal Verhaal, vinden dat Dela en Yarden de media gebruiken om verzekerden om de tuin te leiden en tegen elkaar op te zetten.

In kort geding verklaarde Yarden dat zij aanvankelijk exclusieve overnamebesprekingen met een buitenlandse partij had gevoerd, die uiteindelijk op de pakketpolissen waren afgeketst. Direct daarna zou het Nederlandse Dela als potentiële overnamekandidaat zijn aangeschoven. Dela wist dat de Ombudsman Yarden al in 2007 had teruggefloten, maar dat dit niet had voorkomen dat Yarden nabestaanden die niet al teveel protesten lieten horen jarenlang liet bijbetalen. Dela zou hebben ingeschat dat de versobering van de pakketpolissen deze keer misschien wel zou standhouden. Niettemin liet zij via de media weten dat er voldoende reserves in kas waren en zij de maatregel de eerste tien jaar na de overname niet zou uitvoeren, wat opvallend genoeg door Yarden werd ontkend.  

Een paar maanden geleden zou de overname door Dela helemaal rond zijn geweest, maar zouden partijen nog wachten op de goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). ACM zou vrezen voor een monopolie positie van het toch al machtige Dela en eisen dat eerst een aantal onderdelen van de uitvaartondernemingen zou worden herverdeeld. Tijdens het kort geding verklaarde Yarden plotseling dat de hele overname van de baan was omdat een aantal in de overnameovereenkomst opgenomen termijnen zou zijn verstreken.

Deze week bracht Dela dus naar buiten dat niet de ACM, maar de kort gedingrechter aan de overname in de weg staat, waardoor mogelijk ruim een miljoen verzekerden worden gedupeerd. De groep verzekerden die het kort geding aanspande vroeg de rechtbank al een voorlopig getuigenverhoor te houden omdat de verklaringen van de kant van Yarden, en nu dus ook Dela, op een aantal cruciale punten onverenigbaar zijn.

Intussen schiet Dela Yarden met het bericht over de afgeblazen overname behoorlijk in de voet. De procedure tegen de pakketpolishouders richt zich nu alleen nog op de vraag welke andere mogelijkheden Yarden heeft om het door haar gecreëerde probleem met de pakketpolishouders op te lossen. Intussen zullen potentiële klanten zich nog weleens achter de oren krabben voordat zij zich bij Yarden verzekeren. Polishouders vrezen dan ook dat Dela en Yarden de ordemaatregel strategisch inzetten om uiteindelijk een ander soort overname voor te bereiden, waarbij pakketpolishouders alsnog kunnen worden geloosd of in elk geval slechter af zijn.

Wilt u zich aanmelden voor een procedure tegen Yarden? Neem contact op met Sociaal Verhaal