overheid

‘Recordbedrag voor landsadvocaat terwijl sociale advocatuur kapot wordt bezuinigd’

De ministeries gaven in 2018 een recordbedrag uit aan landsadvocaat Pels Rijcken: 25 miljoen euro. Dit meldt EenVandaag, na een wob-verzoek te hebben ingediend. Advocaten op Twitter spreken er schande van: “Iets met pervers zei Sander Dekker eerder toch?”

Bovenaan de top 10 van grootste uitgaven aan de landsadvocaat staat de 1,3 miljoen euro voor advisering over de IT-vernieuwing bij Defensie, ofwel het project Grensverleggende IT (GrIT). Op de tweede plaats staan de advocaatkosten à 335.000 euro voor de herziening van het Gasgebouw – in het kader van de stopzetting van de gaswinning in Groningen -, gevolgd door 330.000 euro in verband met ‘arbitrage (ver)bouw rechtbank Zwolle-Lelystad’.

Het recordbedrag is overigens ook weer niet heel veel meer dan het aan de landsadvocaat bestede bedrag van 23 miljoen euro in 2017 (en in eerdere jaren). Dat neemt niet weg dat meerdere advocaten op Twitter wijzen op het al jaren slepende debat over bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand en de sociale advocatuur. Te meer omdat het ministerie van Veiligheid en Justitie van alle ministeries het meest uitgaf aan Pels Rijcken: 5,5 miljoen euro.

“De overheid besteedt een recordbedrag aan inhuur van de landsadvocaat. De sociale advocatuur wordt kapot bezuinigd,” stelt strafrechtadvocaat Job Knoester. “Terwijl de overheid zich meer van rechtsbijstand voorziet, wordt dat de burger met de kleine portemonnee steeds meer ontnomen.”

Strafrechtadvocaat Eric Steller valt hem bij, onderstrepend dat ‘procederen volgens minister Dekker over het algemeen niet altijd de oplossing is’. “Tot zover de loze toezeggingen dat de overheid ook echt minder gaat procederen. De gelegenheidsargumenten in discussie over gefinancierde rechtsbijstand blijken leugens. Alweer.” En vreemdelingenrechtadvocaat Wil Eikelboom schrijft: “Ik gun mijn collega’s bij Pels Rijcken alle klandizie, maar het is een gotspe dat dit record wordt gevestigd terwijl er al jaren onvoldoende geld naar de rechtsbijstand van burgers gaat.”

“25 miljoen… Voor de helft doe ik het ook,” schampert familierechtadvocaat en -mediator Marjon Kikkert. “Oh nee wacht, ik procedeer voor burgers op basis van toevoeging. U weet wel, die burgers waar geen budget voor is volgens Sander Dekker.”

Advocaat Sacha Janssen refereert aan een eerdere opmerking van minister Dekker, over de ‘perverse prikkel’ om maar te blijven procederen die van het rechtsbijstandsstelsel uit zou gaan. “Iets met pervers, zei Sander Dekker eerder toch?? O nee, dat ging over de sociale advocatuur, niet over de landsadvocaat. Dom van me.”

De Nederlandse Orde van Advocaten reageert tegenover EenVandaag dat het ‘schuurt dat de overheid steeds meer geld uitgeeft aan rechtszaken onder meer tegen burgers, terwijl er volstrekt onvoldoende budget beschikbaar wordt gesteld voor rechtsbijstand aan diezelfde burger.’

Bron: advocatie.nl