Ten onrechte WGA uitkering UWV voor arbeidsongeschikten

Volgens de Novag, ,de vakbond van verzekeringsartsen die werken voor het UWV, ontvangen ongeveer 150.000 arbeidsongeschikten in Nederland ten onrechte een uitkering. Er is een groot gebrek aan herkeuringen. De meeste van deze arbeidsongeschikten zijn (deels) afgekeurd waarna ze niet meer bij een verzekeringsarts van het UWV komen. Veel van deze arbeidsongeschikten zijn inmiddels echter weer arbeidsgeschikt, zonder dat het UWV daar wetenschap van heeft. De Nederlandse vereniging van verzekeringsartsen NVVG schrijft dit.

Het UWV voert in 2015 maar 32.000 herkeuringen uit van arbeidsongeschikten. Dit is veel te weinig volgens de verzekeringsarts en Novag-voorzitter Wim van Pelt. “Het kan voorkomen dat iemand die geopereerd wordt, hierna revalideert en zes maanden later weer arbeidsgeschikt is, maar tien jaar nadien nog steeds een uitkering van het UWV ontvangt.” De ervaring van verzekeringsartsen is dat minimaal een vijfde van de arbeidsongeschikten gewoon kan werken. In totaal ontvangen dik 800.000 mensen een uitkering voor arbeidsongeschiktheid van het UWV. De meeste arbeidsongeschikten ontvangen WAO. In 2004 is de wet aangepast vanwege een enorme toename aan uitkeringen, waardoor het UWV-stelsel onbeheersbaar dreigde te worden. Hierna gold er een nieuwe indeling: de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) voor mensen die tijdelijk niet kunnen werken ((WGA) en de IVA (inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) voor de ‘echte’ arbeidsongeschikten. Tijdelijke WGA uitkering De prognose was dat ongeveer 14 procent van alle aangevraagde WGA-uitkering deze ontvangt op basis van het gegeven dat ze tijdelijk in het geheel niet kunnen werken. Maar gebleken is dat meer dan de helft van deze nieuwe arbeidsongeschikten tijdelijk zó veel mankeert dat ze tijdelijk voor meer dan 80 procent worden afgekeurd. Er komen elk jaar 15.000 van deze ‘tijdelijke’ WGA-uitkeringen bij. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken deed het onderzoeksbureau Ape onderzoek naar deze grote groep arbeidsongeschikten. Wie is die groep mensen die geen IVA ontvangen maar ook niet meer gaat werken ? Ape concludeert dat 58 procent van de volledig WGA afgekeurden op overzienbare termijn een goede herstelprognose heeft. En dat 28 procent volledig herstelt. Maar toch gaan zij zelden weer aan de slag. WGA eindstation VVD-kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn zegt hierover: “Zodra je in de WGA komt, kom je er niet meer uit”, de WGA is een eindstation, terwijl het een tussenstation moet zijn.” Anoushka Schut-Welkzijn meldde dit reeds twee jaar geleden, maar zij kreeg geen gehoor bij de andere politieke partijen en nog minder bij de Minister van Sociale Zaken. 28 september 2015 wordt de initiatiefnota van Schut-Welkzijn over periodieke herkeuring van arbeidsongeschikten in de Tweede Kamer behandeld. Het herkeuringsvoorstel wordt omarmd door de verzekeringsartsen. Het gaat voornamelijk om de groep mensen in de WGA die voor 80 procent of meer is afgekeurd. De verzekeringsartsen hebben al eerder hierover vergeefs vragen gesteld bij het UWV en het Ministerie. Het is de prognose van de Novag zonder verandering van overheidswege het aantal arbeidsongeschikten opnieuw ongewenste hoogten zal bereiken. Bijzonder hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid aan de Universiteit van Amsterdam en topambtenaar op Sociale Zaken, Pierre Koning, onderkent dit probleem ook. Pierre Koning schrijft op het digitale economenplatform MeJudice: ‘Het was de bedoeling om de tijdelijk volledig arbeidsongeschikten terug te doen keren op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt nu niet, ook al herstellen deze mensen wellicht. Om dit op te lossen, moeten er meer herkeuringen plaatsvinden.’ Minister Asscher schrikt van het aantal onterechte uitkeringen

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft laten weten dat hij laat uitzoeken hoeveel arbeidsongeschikten ten onrechte een uitkering ontvangen omdat deze groep eigenlijk gewoon kan werken.  “Dit is een ernstige bewering en een zeer groot getal. Ik schrik daar van, daarom ga ik dit uitzoeken “, zei Asscher over de ruim 150.000 onterechte arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Minister Asscher gaat aan de uitkeringsinstantie UWV hun cijfers en ervaringen opvragen. Waarschijnlijk moeten er misschien extra keuringsartsen aangenomen worden. “Indien we met meer artsen meer mensen aan het werk krijgen, dan moeten we deze artsen zoeken. Het is wel zo dat je mensen die echt arbeidsongeschikt zijn, niet elke drie maanden moet oproepen voor een herkeuring.”

Bron: Trouw 20 augustus 2015