overheid

Gedagvaard door deurwaarder: Wat nu?

Bent u gedagvaard door de deurwaarder en wilt u weten: Wat nu? Bel Sociaal Verhaal voor gratis rechtsbijstand bij dagvaarding. Heeft u een rekening niet betaald, dan kunt u door de deurwaarder gedagvaard worden. Er hangt een zware betekenis aan de definitie gedagvaard worden. U wordt met de dagvaarding immers opgeroepen voor een rechtszaak. Gaat u niet naar deze rechtszaak, dan wordt u door de rechter bij verstek tot betaling veroordeeld. Neemt u daarom gelijk met ons contact op zodra u door de deurwaarder gedagvaard bent. Wanneer u goede gronden heeft om de dagvaarding aan te vechten, dan kan Sociaal Verhaal u een gratis advocaat verschaffen om bij de rechtbank verweer te voeren op de zittingsdag waartegen u door de deurwaarder gedagvaard bent.

Gedagvaard door incassobureau: Wat nu?

Bent u door een incassobureau gedagvaard en wilt u weten wat nu? Neem dan eveneens contact op met Sociaal Verhaal. Wanneer u een schuld aan een incassobureau niet betaalt, dan krijgt u eerst aanmaningen en telefoontjes van het incassobureau. Reageert u niet op deze herinneringen en brieven van het incassobureau, dan bestaat de kans dat u tot betaling zult gedagvaard worden door het incassobureau. Heeft u de dagvaarding van het incassobureau al ontvangen, mail de dagvaarding dan aan info@sociaalverhaal.com. Wij kunnen vrijblijvend adviseren hoe te handelen nu u tot betaling gedagvaard bent. En heeft u laag of geen inkomen, dan kunnen wij u zonodig van een gratis advocaat voorzien om verweer te voeren bij de rechtbank tegen de vordering van het incassobureau.

Gedagvaard voor huurachterstand

Bent u gedagvaard voor huurachterstand voor uw woning, neem dan gelijk contact op met Sociaal Verhaal. Wij kunnen u helpen om verweer bij de rechtbank te voeren tegen de huurvordering van uw verhuurder als u door de deurwaarder bent gedagvaard voor huurachterstand.  Uw verhuurder heeft gedagvaard om van de rechter toestemming tot huisuitzetting te krijgen. Het is daarom zaak dat u op de juiste manier reageert naar de rechtbank toe op de eis tot woning uitzetting. Gaat u zelf in persoon naar de terechtzitting en u erkent de huurachterstand, dan zal de rechter de woningbouwvereniging of andere verhuurder toestaan om uw woning binnen drie dagen te ontruimen op grond van de huurschuld. U zult daarbij tevens worden veroordeeld tot betaling van de gehele huurachterstand vermeerderd met rente, incassokosten en proceskosten. Laat u daarom vrijblijvend adviseren door Sociaal Verhaal zodra u bent gedagvaard voor huurachterstand. Gaat u niet zonder advies vooraf of rechtsbijstand zomaar zelf naar de terechtzitting. Onze hulp is kosteloos en indien u goede redenen heeft om de dagvaarding voor huurachterstand aan te vechten, dan kunnen wij u van een gratis advocaat voorzien.

Gedagvaard politierechter

Bent u gedagvaard voor de politierechter omdat u wordt verdacht van een misdrijf, bel dan eerst naar Sociaal Verhaal voor gratis rechtsbijstand. Indien u niet naar de zitting van de politierechter gaat, of verkeerd reageert als u door het openbaar ministerie bent gedagvaard voor de politierechter, dan is de kans aanwezig dat u wordt veroordeeld tot een geldboete, een taakstraf of een (on)voorwaardelijke gevangenisstraf. De politierechter kan een gevangenisstraf tot zes maanden opleggen. Gaat u niet lichtzinnig om met een dagvaarding voor de politierechter. In deze dagvaarding staat waarvan u wordt verdacht. Welke straf de Officier van Justitie tegen u zal eisen, hangt af van de ernst van het delict en uw eerdere antecedenten. Neem daarom gelijk met ons contact op als u bent gedagvaard voor de politierechter. Wij kunnen u vertellen wat u kunt verwachten op de strafzitting en hoe u zich moet gedragen en wat u wel en niet aan de politierechter kunt vertellen. En wilt u op goede gronden de eis van de officier van justitie op de terechtzitting aanvechten, dan kunnen wij u van een gratis advocaat voorzien om verweer de voeren op de dagvaarding bij de politierechter.

zakelijk

Bent u gedagvaard door de deurwaarder en wilt u weten: Wat nu? Bel Sociaal Verhaal voor gratis rechtsbijstand bij dagvaarding. Heeft u een rekening niet betaald, dan kunt u door de deurwaarder gedagvaard worden.