De vereniging Sociaal Verhaal kan niet bestaan zonder de bezielende inzet van haar vrijwilligers.

Sociaal Verhaal probeert met de beperkte mogelijkheden waarover zij beschikt, haar vrijwilligers zo goed mogelijk op hun taken voor te bereiden en te faciliteren.

Sociaal Verhaal doet dit onder meer door middel van het inschakelen van professionals om haar vrijwilligers in te werken en te begeleiden in hun dagelijkse werkzaamheden.sociaalverhaal

Daarnaast is van belang dat onze vrijwilligers gemotiveerd blijven, dat zij zich betrokken voelen bij onze organisatie en dat zij persoonlijk kunnen groeien in hun werkzaamheden. Een gedegen coachingstraject is daarvoor onontbeerlijk.

Onze vrijwilligers worden getraind in het voeren van diverse gesprekken (intakegesprek, feedbackgesprek en coachingsgesprek). En er wordt geoefend met motiverende gesprekstechnieken.

Ook een juridische training en een juridische helpdesk maken deel uit van het pakket dat wij onze vrijwilligers aanbieden.

Tot slot is voor Sociaal Verhaal als vrijwilligersorganisatie van belang dat de begeleiding en coaching van onze vrijwilligers is gericht op preventie en signalering van grensoverschrijdend gedrag. Dit doen wij aan de hand van praktische tools en instrumenten om ons beleid op dit vlak vorm te kunnen geven.

Sociaal Verhaal werkt samen met de Stichting PEP (Participatie Emancipatie Professionals) en werft haar vrijwilligers via PEP. www.pepdenhaag.nl

Sociaal Verhaal werft haar vrijwilligers middels gerichte advertenties waarbij gevraagd wordt naar specificieke competenties en vaardigheden, welke voor de invulling van de betreffende vacature van belang worden geacht.

De vrijwilligers en de bestuursleden van Sociaal Verhaal zijn verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de VNG bij Centraal Beheer Achmea.

Sociaal Verhaal is een erkend SSB-leerbedrijf.