Sociaal verhaal is een erkend leerbedrijf SBB

Sociaal Verhaal is een erkend leerbedrijf SBB. Dit betekent dat Sociaal Verhaal als erkend leerbedrijf aankomende vakmensen mag begeleiden en opleiden. Het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven werken samen met de SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Op www.stagemarkt.nl kunnen studenten een stage zoeken. Sociaal Verhaal staat vermeld op de website stagemarkt en studenten kunnen voor een stage of werkervaringsplaats bij Sociaal Verhaal solliciteren.

Sociaal Verhaal biedt in elk geval jaarlijks minimaal één stageplaats aan in de MBO-4 afstudeerrichting “Juridisch-administratieve dienstverlening”. Het Crebo-nummer van de stage-opleiding bij Sociaal Verhaal is 25145. Wij bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit op de opleiding. De student oefent het beroep uit waarvoor hij of zij in opleiding is. Wij hebben een praktijkopleider die de eisen van de opleiding kent en de student op de werkvloer opleidt en coacht. Binnen Sociaal Verhaal is de praktijkopleider het eerste aanspraakpunt voor de student. De praktijkopleider heeft de tijd, de ruimte en de middelen om zijn taak als begeleider en opleider uit te voeren. De praktijkopleider werkt samen met de betreffende school en de SBB.

Sociaal Verhaal logo

Voor het leren in de praktijk is er:

  • 1 organisatie die alle leerbedrijven erkent (SBB)
  • 1 contactpersoon voor leerbedrijf en school (praktijkopleider)
  • 1 website voor stages (stagemarkt)
  • 1 servicedesk voor alle vragen

Het SBB zorgt voor een goede samenwerking tussen school en het leerbedrijf, voldoende en goede leerbanen en aandacht voor de belangen van de sectoren.

Voor Mbo-opleidingen is het belangrijk dat studenten werken en leren in de praktijk. Mbo-studenten leren veel in de praktijk. Dit wordt beroepspraktijkvorming genoemd. Deze bestaat uit 3 fases:

  • Matching en voorbereiding
  • Begeleiding
  • Beoordeling

De afspraken met de student, de school en Sociaal Verhaal liggen vast in een praktijkovereenkomst.

Op deze manier zorgt SBB er samen met de praktijkopleider van Sociaal Verhaal voor dat het beroepsonderwijs aansluit op de praktijk. Studenten krijgen zodoende de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan in het bedrijfsleven. Wilt u meer informatie over de stage-opleidingsplek die Sociaal Verhaal aan studenten biedt? Neem dan met ons contact op.

studiefinanciering

Wilt u meer informatie over de stage-opleidingsplek die Sociaal Verhaal aan studenten biedt? Neem dan met ons contact op.