Afbeeldingsresultaat voor Vitens

Vitens sluit alleenstaande vader met ziek kind af van water in de woning

Daar waar netbeheerders vanwege de kou het afsluitbeleid hebben aangepast en niet tot afsluiting van energie in de winter overgaan, voert waterbedrijf Vitens een hardvochtiger beleid.

Op dit moment stuurt Vitens haar deurwaarder Syncasso naar de woning van een alleenstaande vader met een ziek kind om de watertoevoer af te sluiten. Vitens ontleent haar recht daartoe aan een verstekvonnis uit januari 2018. Deze uitspraak heeft betrekking op facturen uit 2016 voor een totaalbedrag van € 118,17. Met alle gerechtelijke en deurwaarderskosten is de vordering inmiddels opgelopen tot een bedrag van ruim vijfhonderd euro.  De vader in kwestie heeft aan de deurwaarder van Vitens aangeboden om vandaag tenminste vierhonderd euro te betalen, maar Vitens weet van geen wijken en haar deurwaarder gaat vandaag tot waterafsluiting over. De Vitens-klant kan dit alleen voorkomen door onmiddellijk de volledige vordering te betalen. Helaas komt hij echter net honderd euro tekort om waterafsluiting in zijn woning door Vitens te voorkomen.

De vraag rijst waarom Vitens nu in de winter met een vonnis van een jaar oud alsnog tot waterafsluiting wil overgaan voor deze oude rekeningen uit 2016. De lopende verbruikstermijnen zijn immers sedertdien tot op heden volledig door de vader aan Vitens betaald. Is er – in het licht van het vorenstaande – geen sprake van misbruik van recht door Vitens om voor een gedateerde vordering van € 118,17, alsnog het vonnis uit de kast te halen en in de winter een klant van water af te sluiten ?

De zaak is extra wrang voor de klant van Vitens omdat zijn dertienjarige dochter een schildklieraandoening heeft, waardoor zij genoodzaakt is om elke dag medicijnen te slikken. Dit betekent dat zodra Vitens het water in de woning heeft afgesloten, de vader op een andere wijze voor water moet zorgen om zijn dochter haar medicijnen te kunnen laten slikken.

Hier komt nog bij dat de vordering van Vitens volgens haar klant inhoudelijk niet juist is, reden waarom de vader een verzetprocedure heeft opgestart om het verstekvonnis vernietigd te krijgen. Vitens wil de uitkomst van de gerechtelijke procedure niet afwachten en gaat vandaag tot waterafsluiting in zijn woning over.

Telefonisch contact met Vitens leerde helaas dat Vitens geen commentaar wil geven op deze kwestie en geen toelichting wilde geven op haar – onmenselijk (sic!) – afsluitbeleid in de winter.