Sociaal Verhaal gaat samenwerking aan met Rocket Lawyer

Sociaal Verhaal is de samenwerking aangegaan met Rocket Lawyer. Rocket Laywer is één van de grootste juridische dienstverleners ter wereld. Het is de visie van Rocket Lawyer dat iedereen toegang moet hebben tot gemakkelijke en betaalbare juridische dienstverlening. Vanwege hoge juridische kosten en complexiteit van het juridisch bestel, kunnen niet alle mensen gebruik maken van de mogelijkheden die de wet biedt om zichzelf te verweren of te beschermen. Rocket Lawyer brengt hierin verandering door juridische diensten begrijpelijk, gemakkelijk en betaalbaar aan te bieden.

Voor wat Sociaal Verhaal betreft, zijn de laagdrempelige juridische documenten van Rocket Lawyer een welkome aanvulling op de dienstverlening van Sociaal Verhaal. Met name hulpverleners, zoals bewindvoerders, schuldbemiddelaars en maatschappelijk werkers, kunnen eenvoudig op professionele wijze, juridische documenten voor de cliënten opstellen.

U kunt daarbij denken aan brieven waarin om ‘betaling van de alimentatie-achterstand’ of ‘alimentatie-indexering’ wordt verzocht. Of het op effectieve wijze aanschrijven van verhuurders die de ‘waarborgsom’ of ‘bemiddelingskosten’ voor de huurwoning niet terugbetalen. En schuldenaren kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de documenten ‘verzoek uitstel van betaling’ en ‘verzoek om een betalingsregeling’. Door tijdig gebruik te maken van deze juridische brieven kan een incassotraject of een gerechtelijke procedure worden voorkomen.

Grote hulpverleningsinstellingen kunnen met Rocket Laywer een overeenkomst aangaan voor het onbeperkt gebruik van alle documenten die Rocket Lawyer voor rechtspraktijk biedt. Door middel van de juridische produkten van Rocket Lawyer is men in staat om zelfstandig en op inzichtelijke wijze eerste rechtshulp aan cliënten te verschaffen. Op deze wijze worden hoge kosten voorkomen en zijn de rechten van cliënten gewaarborgd.

Rocket Lawyer ondersteunt de missie en visie van Sociaal Verhaal door middel van het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken ten behoeve van de doelgroep van Sociaal Verhaal. Dit levert winst op voor het welzijnsniveau van de sociale minima. Rocket Lawyer wil op deze wijze een bijdrage leveren aan het algemeen welbevinden in de Nederlandse samenleving.

Wilt u meer weten over Rocket Lawyer? klik dan hier