overheid

Portaal Huurachterstand. Wat nu?

Heeft u huurachterstand bij Woningcorporatie Portaal en wilt u weten wat nu? Neem dan contact op met steunpunt huisuitzetting Sociaal Verhaal. Wij adviseren u wat te doen bij huurachterstand bij Portaal Woningcorporatie. Als u uw huurschuld niet betaalt aan Portaal en geen betalingsregeling afspreekt voor de huurachterstand, dan zal Portaal haar deurwaarder Jongerius Incasso Gerechtsdeurwaarders Juristen uit Amersfoort inschakelen om uw huurachterstand aan Portaal te innen. U zult dan eerst aanmaningen van Jongerius Incasso Gerechtsdeurwaarders ontvangen voor uw huurschuld bij Portaal. In deze aanmaningen van Jongerius zijn dan incassokosten opgenomen. Als u de huurachterstand niet betaalt aan deurwaarder Jongerius, dan zal Portaal een procedure voor huisuitzetting door huurachterstand opstarten. U ontvangt dan een dagvaarding van deurwaarder Jongerius, om voor de rechter te verschijnen voor uw huurschuld.

Huisuitzetting door huurachterstand bij Portaal

Is uw huurschuld groter dan twee maanden, dan zal er een procedure tot huisuitzetting door huurachterstand bij Portaal worden opgestart. U ontvangt dan van de gerechtsdeurwaarder van Portaal een dagvaarding voor huurachterstand. In deze dagvaarding van de deurwaarder wordt u door Portaal opgeroepen om voor de rechter te verschijnen om te worden gehoord op de eis tot huisuitzetting door huurachterstand bij Portaal. Als u niet naar de zitting gaat of u geen uitstel aan de rechter vraagt voor de zitting, dan zal de rechtbank de eis tot huisuitzetting door huurachterstand van Portaal toewijzen. Met dit ontruimingsvonnis zal de deurwaarder van Portaal u uit uw woning zetten vanwege huurachterstand. U kunt de huisuitzetting door de deurwaarder van Portaal voorkomen, door tijdig contact op te nemen met steunpunt huisuitzetting Sociaal Verhaal.

Dagvaarding huurachterstand ontruiming Portaal

Heeft u een dagvaarding voor huurachterstand en ontruiming door Woningcorporatie Portaal ontvangen. Neem dan gelijk met de dagvaarding van Portaal contact op met Sociaal Verhaal. Indien u een uitkering of laag inkomen heeft, dan zorgen wij voor een gratis advocaat om verweer te voeren tegen de dagvaarding voor huurachterstand door Portaal. Op deze manier kan de ontruiming van uw woning door Portaal worden voorkomen. Indien u zelf naar de terechtzitting gaat, of zelf schriftelijk verweer voert op de dagvaarding van Portaal, dan is de kans groot dat de rechter de huisuitzetting door Portaal zal toewijzen. Vraag daarom hulp aan Sociaal Verhaal bij een dagvaarding huurachterstand en ontruiming door Woningcorporatie Portaal.

Ontruiming woning door Portaal

Woningcorporatie Portaal is ongeveer in 2014 honderddertig keer en in 2015 honderd keer tot ontruiming van een woning overgegaan. De ontruiming van een woning door Portaal gebeurt vanwege huurachterstand, overlast of hennepteelt in de woning. Van belang is dat u direct met ons contact opneemt als Portaal uw woning wil ontruimen vanwege huurachterstand of hennepteelt. Wij kunnen u helpen de huisuitzetting door Portaal te voorkomen, zonodig met een gratis advocaat om de huisuitzetting aan te vechten. Woningcorporatie Portaal verhuurt ongeveer 52.000 woningen in de steden Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Arnhem, Bunnik, Leiden, Nieuwegein, Nijmegen, Oegstgeest, Rozendaal, Soest, Stichtse Vecht en Utrecht. Portaal zal een procedure tot huisuitzetting tegen haar huurders starten bij hoge huurachterstand, hennepteelt of overlast. Als u snel actie onderneemt bij een procedure tot ontruiming van uw woning door Portaal, dan is huisuitzetting meestal nog te voorkomen. Sociaal Verhaal is uw steunpunt bij huisuitzetting. Neemt u met ons contact op voor meer informatie over huisuitzetting door Portaal.

Heeft u huurachterstand bij Woningcorporatie Portaal en wilt u weten wat nu? Neem dan contact op met steunpunt huisuitzetting Sociaal Verhaal!