PAKKETPOLISHOUDERS LATEN ACCOUNTANTS EN DIRECTIE VAN YARDEN ONDER EDE GETUIGEN

Begin dit jaar versoberde Yarden eenzijdig de rechten van houders van zogenaamde pakketpolissen of naturapolissen, die recht bieden op een complete uitvaart. Vorige week vrijdag bepaalde de rechtbank Almere in kort geding dat Yarden deze aanpassing moet opschorten totdat de bodemrechter zich daarover heeft uitgesproken (doorlinken naar uitspraak).

De negentien polishouders die het kort geding hadden aangespannen, vragen de rechtbank vooruitlopend op een bodemprocedure een getuigenverhoor te houden. Zij vinden dat de vertegenwoordigers en advocaten van Yarden in het kort geding op cruciale onderdelen verklaringen hebben afgelegd die met elkaar in strijd zijn of zelfs aantoonbaar onjuist zijn.

De polishouders hebben zich verenigd via de Stichting Sociaal Verhaal, een stichting die de belangen behartigt van mensen die door hun beperkte financiële middelen tussen wal en schip dreigen te raken (doorlinken naar Sociaal Verhaal). Sociaal Verhaal heeft advocaat mr. Harten ingeschakeld om de belangen van deze verzekerden te behartigen.

Mr. Harten, die eerder vergeefs probeerde om de zaak samen met de Stichting Consumentenclaim voor alle polishouders aan het rollen te brengen, startte uiteindelijk namens deze beperkte groep verzekerden een kort geding. Deze week dient hij namens dezelfde groep een verzoek in tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor.

In het verhoor wil hij onder meer de verantwoordelijke accountants aan de tand voelen. Daarnaast wil hij de voormalige en huidige directeur van Yarden laten horen. Saillant detail daarbij is dat de huidige directeur in 2018 door De Nederlandse Bank (DNB) werd aangesteld om als stille bewindvoerder de belangen van de polishouders te behartigen. Deze kan dus niet alleen als partij, maar ook als toezichthouder over de noodzaak van de maatregel verklaren.