Dela sluit boek Yarden nog niet na afblazen overname

PAKKETPOLISHOUDERS LATEN ACCOUNTANTS EN DIRECTIE VAN YARDEN ONDER EDE GETUIGEN