KBvG nieuws over beslag op hond

Beslag op een hond

Het deurwaardersambt stond weer eens in een fel daglicht afgelopen week. De Limburgse media berichtten over de inbeslagname van een hond door een gerechtsdeurwaarder. Een impopulaire maatregel die geen enkele gerechtsdeurwaarder licht zal nemen. De reacties waren navenant: het bericht uit Limburg werd opgepikt door landelijke media, de KBvG ontving de nodige telefoontjes van ‘bezorgde belangstellenden’ en via de sociale media werd hulp aangeboden bij het indienen van een tuchtklacht. Een lawine van reacties, met daartussen weinig juridische reflectie. De wettelijke regels over beslag op roerende zaken zijn dan wel gedateerd, maar ze maken beslag op een huisdier mogelijk. Dat is het uitgangspunt. Het is vervolgens aan de gerechtsdeurwaarder om de afweging te maken of een dergelijk beslag proportioneel is, waarbij de vraag of de zaak in bewaring moet worden gegeven nog apart beantwoord moet worden. Waar het dan om gaat is dat de casus in zijn geheel beoordeeld moet worden om een oordeel te kunnen vormen. Daar werd niet op gewacht, de gerechtsdeurwaarder was meteen de gebeten hond.

Bron: KBvG https://www.nieuwsvandeweek.info/jaar/2018/week/44/