Beslag op hond. Reactie mr. André Moerman van Schuldinfo op het commentaar op het juridisch forum Ius Novum

Ik las het commentaar in Ius Novum over de media-aandacht en mijn oproep ivm beslag op de hond.

De Telegraaf brengt inderdaad meer nuance aan.

Maar ook bij deze berichtgeving is het van belang te realiseren dat Rob Noy uit het artikel in de Telegraaf de zoon (zaakwaarnemer) is van de schuldeiser die beslag heeft gelegd. Dat staat er niet bij.

Ook opmerkelijk is dat de zoon bij de in beslagname aanwezig was en als gerechtelijk bewaarder is aangesteld.  Vervolgens komt deurwaarder Van de Pas o.a. met het volgende voorstel:

Geachte heer van der Schoot,   Tijdens ons telefonisch onderhoud van zojuist deelde u mij mede dat naar uw verwachting de in beslag genomen zaken maximaal euro 180,00 zullen gaan opleveren bij een openbare verkoop. Hierop heb ik met cliente contact opgenomen.   Client is bereid u tegemoet te komen en af te zien van een (onderhandse) verkoop. Dit op voorwaarde dat u zoals u eerder zelf voorstelde per direct euro 500,00 aan ons voldoet en met ingang van 25.11.2018 maandelijks euro 100,00 iedere 25e van de maand waarbij na betaling van in totaal euro 3000,00 de hond weer aan u ter beschikking wordt gesteld.   Indien u met dit voorstel niet akkoord gaat heeft client verzocht tot een onderhandse verkoop over te gaan. In dat geval hoeft er geen advertentie in de krant geplaatst te worden hetgeen kosten voor u en client bespaart.   In afwachting van uw reactie verblijf ik,   Met vriendelijke groet,   Harrie van de Pas

Het valt me op dat deurwaarders bij negatieve berichtgeving wel heel snel de rijen sluiten, terwijl hier mi sprake is van een misstand.

Misschien gebruik ik grote woorden, maar het beslag op de hond en in bewaring stelling, waarbij voorgesteld wordt dat dit 25 maanden gaat duren, komt mij over als een vorm gijzeling. Het onderbrengen daarvan bij de zoon (zaakwaarnemer) van de schuldeiser als het faciliteren van eigen richting. Ik vind dit, ook al zijn er negatieve berichten over de klant, echt ernstig. Het zou mi beter zijn als collega deurwaarders zich hiervan distantiëren.

Andre Moerman

Bron: www.iusnovum.nl 6 november 2018