Huurachterstand wat nu?

Huurachterstand betekent niet automatisch huisuitzetting. Er zijn verschillende manieren om de ontruiming van uw woning bij een huurschuld te voorkomen. Huurachterstand wat nu ? De eerste stap bij huurachterstand moet u zelf maken; neem direct contact op met de woningbouwvereniging of verhuurder als u de huur niet kunt betalen. Meestal mag u de huur dan in termijnen betalen. De verhuurder zal niet gelijk tot incasso van de huurschuld overgaan. Als u direct een regeling afspreekt met uw verhuurder voor de huur, dan kunt u incasso voorkomen. Reageert u niet bij een huurschuld, dan wordt er een deurwaarder of incassobureau door uw verhuurder ingeschakeld. Met dit incassobureau of het gerechtsdeurwaarderskantoor kunt u alsnog een betalingsregeling afspreken voor de huurachterstand. Meestal komen er dan buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente over de huur bij. Lukt het u niet om met de deurwaarder of het incassobureau een betalingsafspraak voor de huur te maken, dan zal de deurwaarder overgaan tot dagvaarding. Met de dagvaarding wordt uw huurachterstand door dagvaarding aan de rechter voorgelegd. De rechter zal dan oordelen of uw huurachterstand zo hoog is, dat u uw woning uit moet. Sociaal Verhaal kan u helpen met de dagvaarding om de rechter te overtuigen om u niet gelijk uit uw woning te zetten bij uw huurschuld. De rechter zal uw persoonlijke omstandigheden en uw gezinssituatie meewegen in het vonnis. Is de rechter echter van mening dat uw huurschuld te hoog is en u uw woning uit moet, dan mag de deurwaarder uw woning ontruimen met dit vonnis van de rechtbank. De woningontruiming kunt u aanvechten met een kort geding tegen de ontruimingsaanzegging van de deurwaarder. U moet dan met een advocaat een voorlopige voorziening aanhangig maken bij de rechtbank. Dit heet een executiegeschil. Een kort geding tegen huisuitzetting heeft alleen zin als u alsnog de huurachterstand kunt betalen of als er zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zijn die de ontruiming van uw woning in de weg staan.  Heeft u al een bewindvoerder of zit u in een schuldhulptraject bij de gemeente of de gemeentelijke kredietbank, dan is het soms mogelijk om door middel van het aanvragen van een moratorium de ontruiming van uw woning te voorkomen. Neemt u contact op met Sociaal Verhaal of in uw geval huisuitzetting door een moratorium aanvraag is te voorkomen.

Huurachterstand bij Rochdale ?

Heeft u huurachterstand bij Rochdale, neemt u dan onmiddellijk contact op met Rochdale om een betalingsregeling voor uw huurachterstand af te spreken. U voorkomt daarmee dat Rochdale een incassobureau of deurwaarder inschakelt om de huurachterstand te incasseren. Wanneer Rochdale haar vordering aan huurachterstand ter incasso uit handen geeft, dan komen daar weer incassokosten en wettelijke rente bij. U kunt incassomaatregelen bij huurachterstand door Rochdale voorkomen, wanneer u tijdig contact opneemt met Rochdale om een betalingsregeling af te spreken voor de huurachterstand.

Woningbouwvereniging Rochdale verhuurt 80.000 woningen in de sociale sector in de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Diemen en Landsmeer. Rochdale is er niet op uit om u uit uw woning te zetten bij huurachterstand. Van belang is daarom wel dat u tijdig een betalingsregeling afspreekt met Rochdale om huisuitzetting door Rochdale te voorkomen.

Dagvaarding Rochdale bij huurachterstand

Heeft u een dagvaarding van Rochdale ontvangen bij huurachterstand ? Neem dan direct contact op met Sociaal Verhaal. Wanneer Rochdale u dagvaart voor huurachterstand, dan wil Rochdale u door de deurwaarder uit de woning laten zetten als u uw huurschuld niet snel betaalt. Sociaal Verhaal kan u met de dagvaardingsprocedure helpen om de ontruiming van uw woning te voorkomen. Van belang is dat u gelijk contact opneemt met ons als u de dagvaarding van Rochdale van de gerechtsdeurwaarder heeft ontvangen.

Wij kunnen kosteloos voor u beoordelen welk verweer u kunt voeren tegen de dagvaarding. Neem contact met Sociaal Verhaal op zodra u de dagvaarding heeft ontvangen.

Huurachterstand bij Ymere?

Kunt u uw huur niet betalen en heeft u een huurachterstand opgebouwd bij Ymere ? Neem dat zelf contact op met Ymere om een afbetalingsregeling met Ymere af te spreken voor de huurschuld. Ymere is een sociale woningbouwvereniging en Ymere wil u niet gelijk uit uw woning zetten als u een huurschuld heeft opgebouwd. Ymere wil wel dat u de huurachterstand aflost en uw huurschuld niet verder laat oplopen. Afhankelijk van uw afloscapaciteit kunt u een betalingsregeling met Ymere afspreken om uw huurachterstand in te lopen.

Ymere is een sociale woningcorporatie die 81.000 woningen verhuurt in de sociale sector. De huurwoningen van Ymere staan in de Noordelijke randstad, voornamelijk in Amsterdam, Almere, Leiden, Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer en Weesp.  Ymere zet zich in voor goede en betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen.

Dagvaarding Ymere voor huurschuld

Het komt voor dat Ymere besluit om een deurwaarder in te schakelen bij huurachterstand. U krijgt dan een dagvaarding van Ymere voor uw huurschuld. U kunt dan geen betalingsregeling meer afspreken met Ymere voor de huurachterstand. Ook met de deurwaarder van Ymere kunt u na de dagvaarding geen betalingsregeling meer afspreken. De deurwaarder van Ymere zal de zitting bij de kantonrechter voor de huurschuld laten doorgaan. Sociaal Verhaal kan u wel helpen met de dagvaarding van Ymere. Neemt u daarom direct contact met ons op als u een dagvaarding van Ymere heeft ontvangen. Wij zullen u helpen met de rechtszaak tegen Ymere en proberen om de ontruiming van uw woning door Ymere te voorkomen. Doet u niets met de dagvaarding en betaalt u de huurschuld niet, dan is de kans groot dat Ymere tot huisuitzetting overgaat op grond van uw huurachterstand.

Huurschuld bij Stadgenoot?

Heeft u een huurschuld bij Stadgenoot ? Voorkom incassomaatregelen door Stadgenoot en spreekt een betalingsregeling af met Stadgenoot voor uw huurschuld. Woningbouwvereniging Stadgenoot zal niet direct een incassobureau of deurwaarderskantoor inschakelen als er bij u een huurachterstand voor uw woning ontstaat. U moet wel zelf actief contact opnemen met Stadgenoot als u een maand uw huur niet op tijd kunt betalen. De wet is duidelijk bij huurachterstand. Op grond van de wet moet u elke maand de huur op de eerste van de maand aan Stadgenoot betalen. Betaalt u de huur niet op tijd op de eerste van de maand, dan heeft u gelijk al een huurachterstand van een maand bij Stadgenoot. Pas als u structurele huurachterstand heeft, dan zal Stadgenoot een deurwaarder of incassobureau inschakelen om de huur te innen. Probeert u dit te voorkomen, want dan zult u tevens incassokosten en wettelijke rente over uw huurschuld aan Stadgenoot verschuldigd zijn.

Woningcorporatie Stadgenoot verhuurt ongeveer 32.000 woning in de sociale huursector in Amsterdam. Er werken ongeveer 400 mensen bij Stadgenoot. Stadgenoot is in 2008 ontstaan uit een fusie van twee Amsterdamse woningbouwverenigingen, de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV) en het Oosten. Stadgenoot verhuurt woningen voor huurders met een inkomen tot € 43.000 per jaar.

Dagvaarding Stadgenoot bij huurachterstand

Betaalt u structureel uw huur niet, dan krijgt u een dagvaarding van Stadgenoot bij huurachterstand. Bij een structurele huurachterstand kunt u geen betalingsregeling meer afspreken met Stadgenoot en wordt er aan de rechter ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van uw woning door Stadgenoot gevraagd. Als u de dagvaarding van de deurwaarder van Stadgenoot heeft ontvangen, dan kunt u geen regeling meer afspreken voor uw huurschuld. Stadgenoot vraagt dan aan de Kantonrechter om huisuitzetting vanwege uw structurele huurachterstand. Bij een huurschuld van drie maanden is op grond van de wet ontruiming van uw woning mogelijk. Sociaal Verhaal kan u helpen als u een dagvaarding van Stadgenoot voor huurachterstand heeft ontvangen. Wij zullen dan voor u proberen om bij de rechter alsnog een regeling met Stadgenoot voor u af te spreken om zo de ontruiming van uw woning door Stadgenoot te voorkomen. De rechter kan Stadgenoot niet dwingen om alsnog een betalingsregeling met u af te spreken, bij een grote huurachterstand zegt de wet dat Stadgenoot de huurovereenkomst mag ontbinden en u uit huis kan zetten bij een grote huurschuld.

Huurachterstand Woonstad Rotterdam?

Heeft u huurachterstand bij Woonstad Rotterdam en kunt u dit niet op korte termijn betalen ? Neem dan gelijk contact op met Woonstad Rotterdam om een betalingsregeling voor uw huurschuld af te spreken.  Woonstad Rotterdam is bereikbaar op telefoonnummer 010-4408800 om een regeling voor huurachterstand af te spreken. Woonstad Rotterdam is altijd bereid om onder voorwaarden een betalingsregeling met u af te spreken. Doet u dit tijdig, dan voorkomt u dat Woonstad Rotterdam een incassoburo of deurwaarder inschakelt. Bij incasso komen er kosten bovenop het bedrag aan achterstallige huur en u loopt het risico uit uw woning te worden gezet vanwege de huurschuld aan Woonstad Rotterdam.  Ook als u zich aanmeldt voor schuldhulp bij de gemeentelijke kredietbank Rotterdam, dan zal Woonstad Rotterdam niet zonder meer tot incasso overgaan als u een huurachterstand heeft. U moet dan wel de lopende huur blijven betalen en zorgen dat de huurachterstand niet verder oploopt.

Dagvaarding Woonstad Rotterdam voor huurschuld ?

Betaalt u structureel de huur niet elke maand, dan krijgt u een dagvaarding van Woonstad Rotterdam voor de huurschuld. Zodra de deurwaarder de dagvaarding aan u heeft betekend, dan kunt u geen regeling voor de huurachterstand met Woonstad Rotterdam afspreken. De deurwaarder van Woonstad Rotterdam zal eveneens geen betalingsregeling met u afspreken, omdat uw huurschuld al bij de rechter loopt.  Sociaal Verhaal kan u wel helpen met de dagvaarding van Woonstad Rotterdam voor uw huurachterstand. U dient de dagvaarding dan tijdig voor de zittingsdatum in de dagvaarding aan ons te geven. Wij zullen dan zorgen dat er uitstel aan de rechtbank voor de zitting tegen Woonstad Rotterdam wordt gevraagd en wij zullen u helpen om bij de rechtbank alsnog een betalingsregeling met woonstad Rotterdam af te spreken om zo de ontruiming van uw woning op grond van de huurachterstand te voorkomen. Het is niet raadzaam om zelf naar de zitting te gaan zonder hulp van een advocaat of van Sociaal Verhaal. De rechter zal dan, als uw huurachterstand aan Woonstad Rotterdam klopt, de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van uw woning uitspreken. Als u ter zitting uw huurschuld aan Woonstad Rotterdam erkent, dan kan de rechter niet anders dan huisuitzetting door Woonstad toestaan. Laat u daarom tijdig adviseren door Sociaal Verhaal bij dagvaarding voor huurschuld door Woonstad Rotterdam.

Woonstad Rotterdam verhuurt ongeveer 53.000 sociale woningen in de regio Rotterdam. Woonstad Rotterdam is daarmee de grootste sociale woningbouwvereniging in Rotterdam. Het huurbeleid van Woonstad Rotterdam is erop gericht om aan haar doelgroep goede en betaalbare woonruimte te verschaffen. Indien er op enig moment een huurschuld ontstaat bij een huurder, dan wil Woonstad Rotterdam de huurder niet op kosten jagen, maar juist een redelijke oplossing met de huurder vinden om de huurachterstand in te lopen. Kunt u de huurschuld niet inlopen, neem dan ook contact op met Sociaal Verhaal. Wij kunnen u doorverwijzen naar een schuldhulpverleningsinstantie.

Wij kunnen kosteloos voor u beoordelen welk verweer u kunt voeren tegen de dagvaarding. Neem contact met Sociaal Verhaal op zodra u de dagvaarding heeft ontvangen.

Achterstand huurbetaling Eigen Haard

Heeft u achterstand met uw huurbetaling bij Eigen Haard ? Neem dan zelf eerst contact op met woningbouwvereniging Eigen Haard om uw huurachterstand te bespreken. Eigen Haard vindt dat u uw huur voor de eerste van de maand moet betalen. Eigen Haard wil echter niet dat u in de problemen komt als u uw huur niet op tijd kunt betalen. Eigen Haard is daarom erg actief als er huurachterstand ontstaat. Wij adviseren u om zelf contact te leggen met Eigen Haard om een betalingsregeling af te spreken op telefoonnummer 020-6801801 of per e-mail: info@eigenhaard.nl.

Eigen Haard is een sociale Woningbouwvereniging met ongeveer 55.000 woningen in Noord-Nederland, in de steden Amsterdam, Almere, Amstelveen, Landsmeer, Lelystad, Lisse, Oostzaan, Ouder Amstel, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Het voorkomen en bestrijden van huurschulden is een van de speerpunten van Eigen Haard. Eigen Haard wil voorkomen dat huurders bij huurachterstand hun woning verliezen. Daarom stapt Eigen Haard direct op een huurder af die schulden bij Eigen Haard maakt. Bij een huurachterstand van twee maanden, schakelt Eigen Haard de schuldhulpverlening in, dit in combinatie met een betalingsregeling. Eigen Haard werkt samen met Vroeg Eropaf. Dit is een maatschappelijke dienstverlening die u kan helpen met het oplossen van uw huurschuld. Uw huurschuld aan Eigen Haard neemt Vroeg Eropaf mee in het schuldhulpverleningstraject. Sociaal Verhaal helpt u alleen met de juridische kant van uw probleem.

Dagvaarding huurachterstand Eigen Haard

Indien u onvoldoende meewerkt met Eigen Haard aan een minnelijke oplossing voor uw huurschuld, of uw huurachterstand loopt te hoog op, dan krijgt u via de deurwaarder een dagvaarding voor de huurachterstand van Eigen Haard. Eigen Haard schakelt als laatste middel de deurwaarder in. De kosten lopen bij de deurwaarder snel op. In geval van dagvaarding door Eigen Haard voor de huurschuld, krijgt u te maken met extra incassokosten, dagvaardingkosten en de kosten van de kantongerechtsprocedure, zoals griffierecht en salaris-gemachtigde voor de deurwaarder. Eigen Haard vraagt in de dagvaardingsprocedure aan de rechtbank om de huurovereenkomst te ontbinden en om de ontruiming van uw woning door Eigen Haard toe te staan. Het is raadzaam om direct contact op nemen met Sociaal Verhaal als u van de deurwaarder van Eigen Haard een dagvaarding op grond van huurachterstand heeft ontvangen. Als u er tijdig bij bent, dan kunnen wij in de meeste gevallen in de dagvaardingsprocedure de ontruiming van uw woning door Eigen Haard voorkomen. Eigen Haard wil met de dagvaarding u niet uit de woning zetten, wanneer u met een redelijke oplossing komt voor de huurachterstand. Sociaal Verhaal kan u helpen om dit duidelijk naar de rechter en naar Eigen Haard te formuleren, zodat een huisuitzetting door Eigen Haard vanwege uw huurachterstand wordt voorkomen.

Huurachterstand De Alliantie

Kunt u uw huur niet tijdig betalen waardoor u huurachterstand bij de Alliantie heeft ? Neem dan  telefonisch contact op telefoonnummer 088-0023200 van stichting de Alliantie. De Alliantie heeft een streng incassobeleid als de huur niet voor de eerste van de maand is ontvangen. U ontvangt dan een herinnering en vervolgens een laatste aanmaning met incassokosten met vermelding dat de huurachterstand ter incasso aan de deurwaarder uit handen wordt gegeven. Als u op deze laatste aanmaning van De Alliantie niet reageert, dan schakelt De Alliantie een gerechtsdeurwaarder in om de huurachterstand te incasseren. Dit brengt altijd extra kosten met zich mee en kan zelfs leiden tot huisuitzetting vanwege huurschuld door de deurwaarder van De Alliantie. U kunt dit voorkomen door direct bij huurachterstand telefonisch contact op te nemen met De Alliantie.

De Alliantie is een sociale woningcorporatie. De Alliantie verhuurt ongeveer 53.000 woningen in de regio’s Amsterdam, Almere en Gooi en Vechtstreek. Ruim 90% van de woningen van De Alliantie zijn sociale huurwoningen met een lage huurprijs. De Alliantie is in 2001 ontstaan uit een fusie van vier woningcorporaties. Sinds 2006 dragen deze woningbouwverenigingen allemaal de naam stichting De Alliantie.

Dagvaarding De Alliantie bij huurachterstand

Is de huurachterstand groter dan twee maanden, dan krijgt u een dagvaarding van De Alliantie voor de huurachterstand.  U kunt dan contact opnemen met Sociaal Verhaal om u te helpen met de dagvaarding van De Alliantie. Wanneer u niets doet met de dagvaarding, dan krijgt De Alliantie van de rechtbank een vonnis waarmee De Alliantie u uit uw huis kan zetten door de deurwaarder. Zoals eerder gezegd, kunt u dit voorkomen door direct na de ontvangst van De Alliantie dagvaarding contact op te nemen met Sociaal Verhaal. Wij zorgen er voor dat u ook bij dagvaarding voor huurachterstand door de Alliantie, niet direct uit uw huis wordt gezet. Vaak is er bij de rechter in de dagvaardingsprocedure nog wel een minnelijke oplossing mogelijk. U moet dit echter goed voorbereiden en niet zonder professionele rechtshulp naar de zitting van de kantonrechter gaan. Indien u alleen naar de zitting gaat, en de huurachterstand klopt, dan is de kans zeer groot dat de rechtbank de ontruiming van uw woning door De Alliantie zal toestaan. Na dit ontruimingsvonnis zal de Alliantie u aanmelden bij de gemeente met opgave van de hoogte van de huurachterstand waarvoor huisuitzetting is gevraagd. De gemeente kan dan zo nodig voor noodopvang zorgen als De Alliantie de ontruiming van uw woning op grond van huurachterstand doorzet. Indien u zelf vóór de ontruimingsdatum geen oplossing heb gevonden voor de huurschuld, en u heeft verzuimd om tijdig contact op te nemen met Sociaal Verhaal, dan rest u immers niets anders dan om zelf de woning tijdig leeg te maken en de hoge kosten van de ontruiming van uw woning door de Alliantie te voorkomen. Heeft u hier vragen over, of wilt u de ontruiming van uw woning door De Alliantie voorkomen, neem dat contact op met Sociaal Verhaal. Wij helpen u gratis.