verhuurder

Huurachterstand: wat nu? Huur terug vragen!

Heeft u huurachterstand en wilt u weten: wat nu? Bel Sociaal Verhaal. Soms kunt u huur terug vragen aan uw verhuurder. In uw huurovereenkomst staat de huurprijs die u maandelijks moet betalen. De verhuurder mag jaarlijks de huur verhogen als dit in de huurovereenkomst of in de algemene huurvoorwaarden is vastgelegd. Meestal wordt de huurprijs jaarlijks verhoogd met het CBS prijsindexcijfer. Dit is betreft een inflatiecorrectie. Als uw huurwoning onder de huurgrens zit (niet- geliberaliseerde huur), dan mag uw verhuurder de huur niet meer verhogen als de huurprijs door de huurverhoging komt te liggen boven de maximaal redelijke huur volgens het puntensysteem van de huurcommissie. Dit zelfs als er in de huurovereenkomst staat vermeld dat de huurprijs jaarlijks mag worden verhoogd. U kunt via de website van de Huurcommissie een berekening aanvragen voor de maximaal redelijke huurprijs voor uw huurwoning op basis van het puntensysteem van de huurcommissie. De meeste verhuurders houden zich bij de verhuur van woningen niet aan het puntensysteem om de huurprijs te bepalen. Als u een sociale woning huurt en uw huurprijs ligt onder de liberalisatiegrens (2017: € 710,68), dan is het raadzaam om de maximaal redelijke huurprijs volgens het puntensysteem van de Huurcommissie voor uw woning te berekenen. Heeft u huurachterstand en u kunt de huurschuld niet betalen, dan kunt u aan uw verhuurder reeds door u betaalde huur terug vragen. U dient daarvoor eerst uw maximaal redelijke huurprijs te berekenen en vervolgens bij de Huurcommissie een verzoek in te dienen of het klopt dat u ‘jarenlang’ een te hoge huur voor uw woning heeft betaald. Als de Huurcommissie het met u eens is, dan zal de Huurcommissie de periode bepalen waarover de verhuurder de door u teveel betaalde huur moet terugbetalen. Uw verhuurder mag u immers elk jaar niet meer huur rekenen dan de maximale redelijke huurprijs volgens de Huurcommissie. Heeft uw verhuurder u jarenlang een te hoge huurprijs berekend, dat moet de verhuurder u dit terugbetalen. En heeft u huurachterstand, dan kunt u het bedrag aan teveel betaalde huur verrekenen met uw huurachterstand. Het kan dus geen kwaad om huur terug te vragen als uw huurprijs niet conform het puntensysteem door de verhuurder is vastgesteld. U kunt daardoor huisuitzetting of dagvaarding bij huurachterstand voorkomen. Ook als er sprake is van achterstallig onderhoud aan het gehuurde of te hoge servicekosten, dan kunt u zich tot de Huurcommissie wenden om de huurprijs te verlagen, of om de door de verhuurder aan u in rekening gebrachte servicekosten te controleren. De uitkomst van een dergelijk onderzoek kan zijn dat de Huurcommissie van oordeel is dat de huur verlaagd moet worden vanwege achterstallig onderhoud of dat de servicekosten onredelijk hoog zijn. Er ontstaat dan een terugbetalingsverplichting voor uw verhuurder. En u kunt vervolgens de terug te ontvangen huur verrekenen met uw huurachterstand. U moet wel eerst de teveel betaalde huur aan uw verhuurder schriftelijk terugvragen, voordat u dit kunt verrekenen met uw huurachterstand. Bent u al gedagvaard voor de huurachterstand en moet u bij de rechter voorkomen, dan kunt u in die procedure niet teveel betaalde huur terugvragen of verrekenen. U moet eerst over een uitspraak van de Huurcommissie beschikken waarin staat wat de maximale redelijke huurprijs voor uw woning is en over welke periode uw verhuurder verplicht is om de teveel in rekening gebrachte huur aan u terug te betalen. Heel soms is het mogelijk om, als u moet voorkomen voor de rechter voor huurachterstand, uitstel van de terechtzitting te vragen in afwachting van een uitspraak van de Huurcommissie over de maximale redelijke huurprijs. Dit moet u echter niet zelf doen, want een dergelijk verzoek tot uitstel dient goed gemotiveerd te zijn. Neem daarom met ons contact op als u bent gedagvaard voor huurachterstand en u wil aan uw verhuurder huur terug vragen als zijnde teveel betaald. Wij helpen u dan om uw uitstelverzoek en mogelijk terugbetalingsverzoek bij de kantonrechter in goede banen te leiden.  Wanneer u zelf uitstel vraagt of reageert op de dagvaarding, is de kans aanwezig dat de rechter de vordering voor huurachterstand van uw verhuurder zal toewijzen. Dit mogelijk met huisuitzetting tot gevolg.

Sociaal Verhaal helpt ook bij:

zakelijk

Bel mij terug!

Velden met een * zijn verplicht.

Neem daarom met ons contact op als u bent gedagvaard voor huurachterstand en u wil aan uw verhuurder huur terug vragen als zijnde teveel betaald.