overheid

Financiële problemen oplossen

Heeft u financiële problemen die u niet zelf kunt oplossen waardoor uw eerste levensbehoeften in gevaar komen ? Neem contact op met Sociaal Verhaal. Wij helpen mensen met laag inkomen die door financiële problemen met huisuitzetting, beslaglegging of afsluiting van energie of water in de woning worden bedreigd. Ook wanneer u vanwege stopzetting of strafkorting van uw uitkering in financiële problemen komt, kunt u contact met ons opnemen.

Sociaal Verhaal verleent alleen eerste hulp bij ingrijpende financiële problemen. Dit houdt in dat wij pas in het geweer komen als er sprake is van een zwaarwegende dreiging die door uw geldproblemen is ontstaan. Er komt bijvoorbeeld een deurwaarder aan uw deur die u uit huis wil zetten, of uw inboedel in beslag wil nemen. Of de deurwaarder heeft beslag gelegd op uw bijstandsuitkering of op uw bankrekening waardoor u niets meer kunt betalen. Wij helpen u niet om uw financiële problemen op te lossen. Daarvoor dient u contact op te nemen met de gemeentelijke kredietbank of de gemeentelijke schuldhulpverlening. Er zijn eveneens voldoende particuliere schuldhulpverleningsbureaus en bewindvoerders die uw geldproblemen kunnen aanpakken. Deze instanties zullen met al uw schuldeisers contact opnemen om binnen een periode van ongeveer drie jaar uw financiële problemen op te lossen. De schuldhulpverlening zal alle schulden inventariseren en aan de schuldeisers een percentage van hun vordering tegen finale kwijting ter betaling aanbieden. Na afloop van de aflossingsperiode (van meestal drie jaar) bent u geheel schuldenvrij. Sociaal Verhaal bemiddelt hier niet in en u dient zelf contact op te nemen met de gemeente of met een schuldhulpverleningsbureau. Dit als u geldzorgen heeft waar u niet uitkomt.

Sociaal Verhaal helpt u wel om – voorafgaand of tijdens uw minnelijk schuldhulptraject – acute ingrijpende gevolgen van uw betalingsonmacht op te lossen. Indien u exploten van gerechtsdeurwaarders ontvangt, of brieven van de gemeente of van het UWV waarmee uw uitkering wordt stopgezet – of uw uitkeringsaanvraag wordt afgewezen – kunt u contact met ons opnemen. Wij gaan direct voor u aan de slag om bijvoorbeeld huisuitzetting, afsluiting van water of beslaglegging op uw inboedel te voorkomen. Van belang is dat u gelijk met ons contact opneemt zodra er een deurwaarder bij u aan de deur is geweest, of een grote enveloppe met daarop ‘AMBTELIJK STUK INHOUD DIRECT LEZEN’ in uw brievenbus is achtergelaten. Hoe eerder wij worden ingeschakeld, hoe groter de kans is dat de vervelende gevolgen van uw geldzorgen opgelost worden. Als u niets doet met deurwaardersbrieven of met post van de gemeente of het UWV, dan worden uw geldzorgen alleen maar groter. Elk nieuw bezoek van de deurwaarder of beslaglegging brengt extra kosten met zich mee. En leest u de brieven van de gemeente of het UWV niet op tijd, dan loopt u het risico dat u te laat bent om bezwaar te maken tegen stopzetting van uw bijstand of afwijzing van uw uitkeringsaanvraag. U zit vervolgens lange tijd zonder inkomen.

Wanneer men geldzorgen heeft en alleen maar vervelende brieven ontvangt, bestaat de neiging om geen post meer te openen en niets te doen met deurwaardersstukken. Dit leidt echter niet tot een oplossing en de financiële problemen zullen groter worden. Voor elk probleem bestaat een oplossing. Sociaal Verhaal beschikt over ruime praktijkervaring om nagenoeg alle ingrijpende gevolgen van financiële betalingsonmacht op te lossen. U moet echter wél op tijd met ons contact opnemen. Indien u de avond vóór de dag van huisuitzetting door de deurwaarder met ons contact opneemt, bent u te laat. Indien u een paar weken eerder bent, of ons gelijk belt zodra u het eerste deurwaardersexploot in uw brievenbus vindt, kunnen wij in bijna alle gevallen huisuitzetting voorkomen. En dit geldt uiteraard ook voor andere ingrijpende gevolgen van geldproblemen. Zoals beslag op de inboedel, afsluiting van energie in de woning en stopzetting van de uitkering. U moet zelf de wil hebben om uw financiële sores op te lossen en ons alle informatie verschaffen die wij nodig hebben. Onze hulp is gratis voor onze doelgroep. Makkelijker kunnen wij het u niet maken. U kunt ons elke dag – 24 uur per dag – bereiken via onze website, Whatsapp, Facebook, Twitter en Linkedin. Uw hulpvraag wordt binnen maximaal twee werkdagen door ons beantwoord.

Heeft u financiële problemen die u niet zelf kunt oplossen waardoor uw eerste levensbehoeften in gevaar komen ? Neem contact op met Sociaal Verhaal.