Lindorff

Deurwaarder inschakelen

U kunt de deurwaarder inschakelen als uw werkgever weigert om uw salaris of vakantiegeld uit te betalen. Voordat u overgaat tot het inschakelen van de deurwaarder, moet u wel eerst zelf schriftelijk of per e-mail aan uw werkgever hebben gevraagd om uw achterstallig salaris of vakantiegeld uit te betalen. Geef u werkgever daarbij een redelijke termijn, van bijvoorbeeld zeven dagen, om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Reageert uw werkgever niet op uw betalingsverzoek, of krijgt u als reactie dat er niet zal worden betaald, dan kunt u de deurwaarder inschakelen om uw achterstallig salaris en vakantiegeld te innen. U kunt niet gratis een deurwaarder inschakelen. De deurwaarder rekent altijd kosten voor zijn aanmaning aan uw werkgever. De kosten van de deurwaarder bestaan uit buitengerechtelijke incassokosten en informatiekosten. De deurwaarder zal in eerste aanleg uw werkgever aanschrijven om tevens deze kosten te betalen. Als u werkgever daartoe niet bereid is, zal de deurwaarder u een rekening sturen voor de incassokosten en informatiekosten. Sommige deurwaarders werken op basis van ‘no-cure no-pay’. Dit betekent dat u alleen kosten aan de deurwaarder dient te betalen, als de deurwaarder daadwerkelijk het achterstallig salaris en vakantiegeld voor u heeft geïnd. Is het de deurwaarder niet gelukt om geld te incasseren bij uw werkgever, dan hoeft u de deurwaarder geen kosten te betalen. Bepreek dit wel duidelijk vooraf met de gerechtsdeurwaarder. Vraag om een schriftelijke bevestiging dat u gratis de deurwaarder mocht inschakelen om uw loonvordering te innen. Zonder duidelijke bevestiging is het inschakelen van de deurwaarder niet gratis. De deurwaarder zal u dan verwijzen naar zijn algemene voorwaarden waarin zijn tarieven zijn opgenomen voor de incassowerkzaamheden. En schakelt u een gerechtsdeurwaarder in om tot dagvaarding van uw werkgever over te gaan, dan werkt de deurwaarder nooit gratis. Er komen ambtelijke tarieven volgens de BTAG bij en u moet vooraf griffierecht betalen aan de deurwaarder om de dagvaardingsprocedure bij de rechtbank aanhangig te maken. U zit al snel op een bedrag van vijfhonderd euro aan deurwaarderskosten.

Kosten inschakelen deurwaarder

Kunt u de kosten voor het inschakelen van de deurwaarder niet betalen, omdat u geen of laag inkomen heeft, bel ons voor hulp. Wij helpen sociale minima gratis die geen geld hebben om kosten verbonden aan het inschakelen van de deurwaarder te betalen. Voorwaarde hiervoor is wel dat u eerst zelf uw werkgever schriftelijk heeft aangemaand tot betaling van achterstallig salaris en vakantiegeld. Op onze website onder ‘kenniswijzer’ staat een voorbeeld aanmaning om aan uw werkgever te sturen indien de salarisbetaling uitblijft. Wilt u vervolgens onze hulp om een loonvordering tegen uw werkgever in te stellen, mail ons uw arbeidsovereenkomst, de laatste loonstrook en uw eigen aanmaning aan uw werkgever. Wij kunnen niet gratis de deurwaarder voor u inschakelen, maar één van onze juristen of advocaten kan wel uw werkgever aanmanen voor de betalingsachterstand aan salaris en vakantiegeld. Blijft betaling uit, dan zal er middels een dagvaarding een loonvordering bij de rechtbank tegen uw werkgever worden ingesteld. Een deurwaarder zal hiervoor de dagvaarding aan uw werkgever betekenen. De kosten van de deurwaarder hoeft u dan niet zelf te betalen, maar zullen wij op uw werkgever verhalen. Als de rechter de loonvordering toewijst, zal de deurwaarder vervolgens opnieuw worden ingeschakeld om het vonnis tot betaling van loon en vakantiegeld middels beslag bij uw werkgever te incasseren. De kosten die de deurwaarder daarbij maakt, komen niet voor uw rekening. Tenminste, indien u tot onze doelgroep behoort en u via één van onze advocaten of juristen de loonvordering tegen uw werkgever aanhangig heeft gemaakt. Schakelt u zonder overleg zelf een deurwaarder in om uw loonvordering te innen, dan werkt de deurwaarder niet gratis en kunnen er kosten voor u aan verbonden zijn. Dit met name indien uw werkgever geen verhaal biedt en bijvoorbeeld failliet gaat. U krijgt vervolgens achteraf van de gerechtsdeurwaarder een rekening voor de kosten. Neem met ons contact op als u wilt weten wanneer u een deurwaarder mag inschakelen en of dit in uw situatie zinvol is.

Neem met ons contact op als u wilt weten wanneer u een deurwaarder mag inschakelen en of dit in uw situatie zinvol is.