Beslagvrije voet

De beslagvrije voet is letterlijk van levensbelang als de deurwaarder beslag heeft gelegd op uw uitkering of toeslagen. De deurwaarder mag wettelijk alleen dat deel van uw bijstandsuitkering of van uw Toeslagen in beslag nemen dat boven de voor u geldende wettelijke beslagvrije voet uitkomt. Aan de hand van uw uitkering, hoogte van de huur, zorgverzekeringspremie en toeslagen wordt uw beslagvrije voet bepaald. Uw vakantiegeld en de toeslagen worden voor de berekening meegenomen. Globaal dient 90% van de bijstandsnorm voor u vrij van beslag te blijven als wettelijke beslagvrije voet. Helaas is het zo dat in de meeste gevallen in geval van beslag op uw uitkering en of toeslagen niet door de deurwaarder de juiste – voor u geldende – beslagvrije voet wordt gehanteerd. Veelal wordt er door de deurwaarder meer op uw inkomen ingehouden dan wettelijk is toegestaan. Dit is in beginsel niet de schuld van de deurwaarder, omdat u verplicht bent om aan de deurwaarder opgave te doen van uw inkomsten en uitgaven. De gerechtsdeurwaarder vraagt u bij de betekening van het vonnis of het dwangbevel om hem deze gegevens te verstrekken. Aan de hand van de door u verstrekte gegevens kan de deurwaarder de voor u van toepassingen zijnde wettelijke beslagvrije voet berekenen. Zonder deze gegevens maakt de deurwaarder zelf een schatting of berekening van uw beslagvrije voet en geeft hij aan de gemeente of aan de Belastingdienst Toeslagen door met welke beslagvrije voet zij rekening moeten houden. De wet zegt dat de gemeente en de Belastingdienst Toeslagen verplicht zijn om de door de deurwaarder opgegeven beslagvrije voet toe te passen. Zelfs al heeft de uitkeringsinstantie het vermoeden dat de beslagvrije voet niet klopt. U bent dus zelf verantwoordelijk om er voor te zorgen dat de deurwaarder de juiste beslagvrije voet hanteert bij beslag op uw bijstandsuitkering of op uw Toeslagen. Een correcte toepassing van uw beslagvrije voet kan in veel gevallen al snel een paar tientjes per maand schelen in uw voordeel.

Onjuiste beslagvrije voet door deurwaarder

Wat moet u doen als er een onjuiste beslagvrije voet door de deurwaarder is gehanteerd bij beslaglegging op uw uitkering?
U berekent eerst op onze website wat volgens uw eigen berekening de wettelijke beslagvrije voet voor u moet zijn. Het bedrag van deze berekening vergelijkt u met de beslagvrije voet die de deurwaarder hanteert bij het beslag op uw uitkering of Toeslagen. Is de door u berekende beslagvrije voet hoger dan die van de deurwaarder, dan vraagt u bij de deurwaarder een formulier op om opgave te doen van uw inkomsten en uitgaven. U kunt dit telefonisch of per email opvragen bij de gerechtsdeurwaarder. Indien er meerdere deurwaarders beslag hebben gelegd op uw bijstandsuitkering, dient u uw verzoek te richten aan de deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd. Deze deurwaarder ontvangt maandelijks de beslaggelden van uw uitkeringsinstantie en is verantwoordelijk om deze gelden te verdelen onder alle beslagleggers.
U vult het inkomsten en uitgaven formulier in en stuurt dit terug aan de deurwaarder met het schriftelijke verzoek om uw beslagvrije voet ‘met terugwerkende kracht’ aan te passen en om de teveel geïncasseerde gelden aan u terug te storten. In het algemeen is de deurwaarder verplicht om – ingeval van een verkeerd berekende beslagvrije voet (te laag) – een jaar terug te rekenen en het maandelijks onterecht teveel ontvangen geld aan u terug te betalen. Stel dat uit de herberekening van de beslagvrije voet naar voren komt dat er elke maand een bedrag van bijvoorbeeld € 50 teveel door de deurwaarder is ingehouden, dan is de deurwaarder verplicht om u 12x € 50 = € 600,00 terug te betalen.
Mocht de deurwaarder niet bereid zijn om u de onterechte geïnde beslaggelden terug te betalen, neem direct contact op met Sociaal Verhaal. Wij controleren kosteloos voor u of u de beslagvrije voet juist heeft berekend en of de deurwaarder u, op basis van de herberekening van uw beslagvrije voet, verplicht is beslaggelden terug te betalen. In het bevestigende geval zullen wij zorgen dat u gratis alsnog uw geld van de deurwaarder terugkrijgt. Voorwaarde hiervoor is dat u wel minimaal € 500,00 van de deurwaarder te vorderen heeft. Blijkt uit een berekening van uw beslagvrije voet dat u minder dan € 500,00 van de deurwaarder terug moet krijgen, dan dient u hierover zelf een klacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. In uw schriftelijke klacht schrijft u dat de gerechtsdeurwaarder uw beslagvrije voet onjuist heeft berekend en hij weigert om de teveel geïnde beslaggelden aan u terug te betalen. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders rekent een bedrag van € 50,00 om u klacht in behandeling te nemen en om uit te zoeken of de betreffende deurwaarder u geld moet terugbetalen.

Vakantiegeld in beslag genomen

Daarnaast kan het zo zijn dat uw gehele vakantiegeld onterecht door de deurwaarder in beslag is genomen. U heeft een jaar de tijd om uw vakantiegeld aan de deurwaarder terug te vragen. Het kan dus niet zo zijn, dat u bijvoorbeeld pas na vijf jaar beslag een herberekening van uw beslagvrije voet maakt en erachter komt dat uw vakantiegeld onterecht is ingehouden. In dat geval kunt u niet uw onterecht ‘in beslag genomen vakantiegeld’ over vijf jaar terugvragen, maar alleen uw vakantiegeld van het afgelopen jaar. Meer hoeft de deurwaarder u niet terug te geven. U had niet vijf jaar stil moeten zitten, maar eerder – binnen een jaar na de beslaglegging op uw uitkering – tot een eigen berekening van uw beslagvrije moeten komen en gelijk actie naar de deurwaarder dienen te ondernemen. Ook in dit geval geldt dat wanneer de deurwaarder onterecht het vakantiegeld van uw bijstandsuitkering heeft ingehouden, wij u gratis helpen om dit bedrag terug te krijgen. Neem direct met ons contact op als u het idee heeft dat de deurwaarder ten onrechte uw vakantiegeld in beslag heeft genomen.

Beslag op toeslagen

In geval van beslag op Toeslagen, zoals uw huurtoeslag en zorgtoeslag, hanteert de gerechtsdeurwaarder meestal geen beslagvrije voet of een beslagvrije voet van ‘nul’ euro. De gedachte hierachter is, dat u nog steeds uw bijstandsuitkering heeft om van te leven en uw gehele zorgtoeslag of huurtoeslag in beslag genomen mag worden. Dit is echter niet in alle gevallen juist, omdat dit afhankelijk is van andere factoren, zoals de hoogte van uw huur en andere inhoudingen en beslagen op uw reguliere bijstandsuitkering. Ook in deze situatie adviseren wij u om zelf uw wettelijke beslagvrije voet te berekenen en te controleren of de deurwaarder uw gehele zorgtoeslag of huurtoeslag in beslag mag nemen. Heeft u het idee dat dit niet juist is, mailt u aan ons direct uw Toeslagen gegevens, uw uitkeringsspecificatie en uw eigen berekening van de beslagvrije voet. Wij kijken vervolgens voor u na of de deurwaarder met recht uw beslagvrije voet op nul heeft gezet bij het beslag onder de Belastingdienst op uw Toeslagen. En zit de deurwaarder er naast, dan helpen wij u gratis om de onjuiste beslaglegging op uw toeslagen gecorrigeerd te krijgen.

Beslagvrije voet en buitenland

Woont u in het buitenland en ontvangt u een uitkering vanuit Nederland, dan is het de deurwaarder toegestaan om bij beslaglegging uw beslagvrije voet op ‘nul’ te zetten. Er geldt als uitgangspunt géén beslagvrije voet als u buiten Nederland woont. Dit houdt in dat uw gehele uitkering onder het beslag valt en u maandelijks geen uitkering meer ontvangt. U dient vervolgens zelf in actie te komen om dit aangepast te krijgen. Mail de deurwaarder onmiddellijk een overzicht van de inkomsten en de uitgaven die u in het buitenland heeft en vraag hem om een beslag vrije voet toe te passen. Dit op basis van uw inkomen en uw werkelijke kosten in het buitenland. Indien de gerechtsdeurwaarder daartoe niet bereid is, of hij de beslagvrije voet slechts een klein beetje wil verhogen, dan heeft u de mogelijkheid om bij de rechtbank een verzoekschrift in te dienen om uw wettelijke beslagvrije voet vast te stellen. U kunt dit zelf doen door middel van een brief aan de kantonrechter van het arrondissement waarin de beslaglegger is gevestigd. U stuurt u eerdere opgave van uitgaven inkomen aan de deurwaarder met uw verzoek mee en alle relevante bescheiden die u heeft om uw kosten en uitgaven in het buitenland te kunnen onderbouwen.

Mocht de deurwaarder niet bereid zijn om u de onterechte geïnde beslaggelden terug te betalen, neem direct contact op met Sociaal Verhaal.