Beslag inboedel voorkomen

Zodra u door de rechter tot betaling bent veroordeeld, dan zal uw schuldeiser het vonnis aan een gerechtsdeurwaarder geven om het vonnis tegen u ten uitvoer te leggen. De deurwaarder zal dan met het vonnis bij u thuis langs gaan en het vonnis aan u betekenen met bevel tot betaling binnen twee dagen. Indien u niet betaalt, of geen betalingsregeling afspreekt met de deurwaarder, dan zal de deurwaarder tot beslaglegging overgaan. In eerste instantie zal de deurwaarder dan bij de belastingdienst en het UWV nagaan wat uw inkomen is. Als u salaris ontvangt of een uitkering geniet van het UWV of van de bijstand, dan zal de gerechtsdeurwaarder bij uw werkgever of uw uitkeringsinstantie navragen wat de hoogte van uw inkomen is en of beslag leggen op inkomen zinvol is voor de schuldeiser.

Beslag op inkomen niet mogelijk

Wanneer beslag op uw inkomen niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat dit te laag is of omdat er andere preferente beslagen of inhoudingen plaatsvinden, dan moet uw schuldeiser op zoek naar andere executiemogelijkheden om de vordering te innen. De deurwaarder zal dan bij zijn opdrachtgever navragen of er een bankrekening van u bekend is, waarop de deurwaarder beslag kan leggen. Voor de schuldeiser is het onzeker wat het banksaldo zal zijn op het moment van beslaglegging door de deurwaarder. Staat er niets op uw bankrekening, dan lopen de kosten al snel op met enkele honderden euro’s voor het bankbeslag. Als de deurwaarder deze kosten niet op u als schuldenaar kan verhalen, dan brengt de deurwaarder deze kosten bij zijn opdrachtgever in rekening.

Beslag onder de belastingdienst

Vervolgens is het mogelijk voor de deurwaarder om beslag te leggen onder de belastingdienst op uw voorlopige teruggave of op uw zorgtoeslag of huurtoeslag. De deurwaarder mag echter niet voor elke vordering beslag leggen op uw toeslagen. Als deze beslagmaatregelen geen effect sorteren voor de schuldeiser, dan moet de deurwaarder op zoek naar andere executiemaatregelen om de vordering te incasseren. De deurwaarder zal dan bijvoorbeeld bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) nagaan of de schuldenaar een auto of ander motorvoertuig op zijn naam heeft en op de auto beslag leggen. Beslag op auto leggen is echter moeilijk omdat het voor de deurwaarder veelal niet duidelijk is waar het motorvoertuig zich bevindt.

Beslag inboedel verkoop

Als de deurwaarder geen andere executiemogelijkheden meer ziet, dan zal hij u ‘dreigbrieven’ sturen waarin de deurwaarder beslag op de inboedel van uw woning aanzegt. In eerste instantie dreigt de deurwaarder met beslag inboedel om u tot betaling of een betalingsregeling te bewegen. Als u op deze beslagbrieven niet reageert of geen betaling doet, dan zal de gerechtsdeurwaarder u aanzeggen beslag roerende zaken te leggen met de politie en een slotenmaker. De deurwaarder dreigt dan om uw deur open te breken en de inboedel van uw woning in beslag te nemen en vervolgens uw inboedel verkopen voor de executant. Meestal blijft het bij dreigen met beslag inboedel en verkoop. Als de deurwaarder echt bij u thuis wil langskomen voor beslaglegging, dan moet de deurwaarder dit schriftelijk aankondigen beslag roerende zaken leggen bij u thuis. De datum en het tijdstip van beslaglegging dient de deurwaarder vooraf aan te kondigen. De deurwaarder is wettelijk gehouden om ook echt op het aangekondigde tijdstip beslag te leggen op de inboedel van uw woning. Als hij niet komt opdagen, is dit klachtwaardig voor de Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

huis verkocht via veiling

Beslag op uw inboedel voorkomen? Wij van Sociaal Verhaal kunnen u helpen en adviseren. Onze hulp om beslag op uw inboedel te voorkomen is kosteloos.

Beslagleggen op inboedel voorkomen

Hoe kunt u beslag op inboedel en verkoop voorkomen ? Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. De eenvoudigste mogelijkheid is dat u de deurwaarder schrijft dat de inboedel van uw woning van geen waarde is en dat beslaglegging en verkoop van uw spullen minder zal opleveren dan de deurwaarderskosten welke zijn gemoeid met uw inboedel beslaglegging en verkoop. Als de deurwaarder er wetenschap van heeft dat de executoriale verkoop van uw inboedel minder zal opleveren dan de executiekosten, dan handelt de deurwaarder onrechtmatig en klachtwaardig. De gerechtsdeurwaarder zal dan meestal niet overgaan tot verkoop van uw inboedel. Doet hij dit toch, dan kunt u een executiegeschil bij de voorzieningenrechter opstarten en een klacht tegen de deurwaarder indienen bij de kamer voor gerechtsdeurwaarders te Amsterdam.

Beslag voorkomen door andere deurwaarder

Een volgende mogelijkheid is dat u door een andere gerechtsdeurwaarder de spullen in uw woning en de geschatte executiewaarde in een proces-verbaal laat vastleggen. Met dit deurwaardersexploot kunt u aan de beslagleggende deurwaarder laten zien dat beslag en verkoop inboedel van uw woning geen batig saldo voor de schuldeiser zal opleveren en de beslaglegging als vexatoir is aan te merken. U dient de andere deurwaarder wel kosten te betalen voor het proces-verbaal waarin uw inboedel is beschreven en de executie-opbrengst van verkoop inboedel is geschat.

Beslag leggen op inboedel partner

Een laatste mogelijkheid om beslaglegging op inboedel woning te voorkomen, is dat u vastlegt dat de roerende zaken in de woning eigendom van uw partner zijn, op wie de schuldeiser geen vordering heeft. U kunt dit doen door zelf een overeenkomst te maken waarin u alle spullen opschrijft die aan uw partner toebehoren en beiden ondertekent. Dit heet een onderhandse akte. Probleem met een onderhandse akte is, is dat de deurwaarder de ‘waarheid’ van de overeenkomst kan betwisten en toch kan besluiten tot verkoop van de inboedel woning over te gaan. Het is daarom beter om uw onderhandse akte door een notaris te laten bekrachtigen in een notariële akte waarin de eigendom van de inboedel van uw woning staat gespecificeerd. Deze notariële akte heeft dwingende bewijskracht en de deurwaarder zal dan zelf moeten bewijzen dat de roerende zaken niet aan uw partner toebehoren, maar aan uzelf. In plaats van andersom. Wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan is het verstandig om deze notariële akte bij de rechtbank te laten registreren in het huwelijksgoederenregister. Deze registratie heeft derdenwerking en alle schuldeisers zijn aan de inhoud van de akte in beginsel gebonden. Aan de kosten van registratie van uw notariële akte in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank zijn geen kosten verbonden. Het laten opstellen van de notariële akte door de notaris kost wel geld, veelal een paar honderd euro. U dient daarbij te bedenken dat als u nieuwe spullen van waarde aanschaft u aan de notaris moet vragen om deze nieuwe roerende zaken in de notariële akte te laten bijschrijven, zodat de nieuwe spullen ook niet in beslag genomen kunnen worden door de deurwaarder. Ook aan deze bijschrijving op de ‘staat van aanbrengsten’ door de notaris zijn kosten verbonden.

Beslag deurwaarder voorkomen

Heeft u een brief ontvangen van de deurwaarder waarin beslag roerende zaken of beslag inboedel woning wordt aangezegd, neemt u dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij zullen dan met u bespreken hoe de verkoop inboedel woning is te voorkomen. Ook indien er via een advocaat een executiegeschil bij de voorzieningenrechter nodig is om de verkoop van roerende zaken woning te voorkomen, kunnen wij u adviseren. Onze hulp om beslag inboedel voorkomen is kosteloos.