Yarden claim geen bijbetaling bij naturapolis

Heeft u een claim op Yarden omdat u bij de begrafenis of crematie van een familielid heeft betaald terwijl er sprake was van een uitvaarverzekering met naturapolis ?

De rechtbank Limburg heeft korte metten met Yarden gemaakt. U kunt een claim op Yarden hebben indien de overledene over een Yarden uitvaartverzekering met naturapolis beschikte. De rechter heeft bepaald dat in elk geval AVVL verzekerden ‘het oude pakket van diensten dat de verzekerde tot 1 juli 2007 had’ ‘teveel betaald geld’ bij Yarden kunnen claimen. Dit houdt in dat Yarden verplicht was – en is – om het natura uitvaartpakket uit te voeren dat de verzekerde had afgesloten, ongeacht de kosten van dat pakket en zonder dat de nabestaanden moeten bijbetalen.

Yarden claimt naturaverzekering minder waard

Yarden claimt ten onrechte dat de naturaverzekering minder waard is. Soms zelfs maar een bedrag van drieduizend euro. Dit is onterecht. Een uitvaart kost al snel tienduizend euro. Uit de uitspraak van de rechter blijkt duidelijk dat Yarden verzekerden of familieleden bij een begrafenis of crematie niet mogen laten betalen voor de voorzieningen en diensten die in het natura pakket zijn inbegrepen. Dus ook niet als de daarin begrepen zaken (zoals bijvoorbeeld een kist, een urn of zaalhuur) in de loop der jaren in prijs zijn gestegen. Daar komt nog bij dat Yarden over eigen uitvaartbedrijven en crematoria beschikt, zodat er door Yarden dubbel wordt ‘verdiend’ aan een natura uitvaartverzekering.

Yarden claimt ten onrechte vast bedrag verzekerd

Yarden claimt bij de rechtbank Limburg dat er sprake is van een verzekerde som (een vast geldbedrag) waarop de verzekerde recht heeft bij overlijden en niet op een volledige uitvaart. De rechtbank wijst deze claim van Yarden van de hand. Er is sprake van een vast uitvaartpakket, ongeacht de kostenstijgingen ten aanzien van de in de naturapolis gefixeerde zaken, voorzieningen en diensten. Mochten zich nadien prijsstijgingen voordien in de posten die onder de naturapolis vallen, dan ligt dit in de risicosfeer van Yarden. De nabestaanden hoeven daarvoor niet bij te betalen.

Teveel betaald aan Yarden

Heeft u in het verleden teveel betaald aan Yarden en beschikt u over een naturapolis die aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u mogelijk geld claimen bij Yarden. Dit kan tot vijf jaar terug. Vanaf het moment dat u de rekening van Yarden heeft ontvangen en heeft betaald aan Yarden.

Sociaal Verhaal onderzoekt gratis voor u of u geld kunt claimen bij Yarden omdat u bij de uitvaart van een familielid teveel heeft betaald aan Yarden. En indien u laag inkomen heeft, dan helpt Sociaal Verhaal u kosteloos om dit geld bij Yarden te claimen en zonodig via een gerechtelijke procedure terug te halen.

Benodigde documenten voor Yarden claim

De volgende documenten zijn nodig om uw claim op Yarden te kunnen vaststellen. De Natura uitvaartpolis, de laatste algemene voorwaarden van Yarden. En indien de verzekerde reeds is overleden, dan de factuur van Yarden en de specificatie van de uitvaartkosten.

Nadat wij de stukken van u hebben ontvangen, hoort u binnen ongeveer vijf werkdagen of u een claim op Yarden heeft en geld aan Yarden kunt terugvragen. Wij helpen u gratis met de terugvordering van uw betaling aan Yarden als u dat niet zelf kunt betalen.