overheid

Woonkostentoeslag koopwoning en voor huurders

Er bestaat recht op woonkostentoeslag voor uw koopwoning of voor huurders wanneer u uw huur of hypotheek tijdelijk niet kunt betalen. De woonkostentoeslag is geld van de gemeente voor huurders om de huur te betalen of bij een koopwoning om de hypotheek te betalen. Het is een tijdelijke regeling als u plotseling geen inkomen heeft of uw inkomen sterk is gedaald. Bijvoorbeeld door ziekte, scheiding, baan kwijt of einde werkeloosheidsuitkering. De gemeente verleent u dan bijzondere bijstand in de vorm van woonkostentoeslag. U krijgt dat geld van de gemeente als gift, dat u in beginsel niet hoeft terug te betalen aan de gemeente.

Woonkostentoeslag voorwaarden

U kunt woonkostentoeslag krijgen onder de volgende voorwaarden.

  • Uw inkomen is plotseling sterk gedaald.
  • U mag geen spaargeld of waardevolle bezittingen hebben. Die moet u eerst opmaken.
  • U heeft in verhouding tot uw inkomen hoge woonkosten.
  • U heeft geen recht op huurtoeslag van de Belastingdienst omdat uw huur te hoog is.
  • Bij een koopwoning, zijn de kosten van hypotheek, onderhoud en onroerendezaakbelasting te hoog voor uw inkomen.
  • U gaat op zoek naar een goedkopere huur- of koopwoning. Verhuisverplichting.
  • U heeft minimaal één jaar in de woning gewoond.

U kunt dus woonkostentoeslag als tijdelijke overbrugging aanvragen als u geen bijstandsuitkering ontvangt. Als uw eigen inkomen structureel te laag is, dan wil de gemeente wel dat u op zoek gaat naar een andere goedkopere woning. Wanneer u na één jaar geen goedkopere woning heeft gevonden, dan bekijkt de gemeente of verlenging van de woonkostentoeslag mogelijk is. U moet daarvoor aantonen dat u alles heeft gedaan om goedkopere woonruimte te vinden.

U heeft recht op woonkostentoeslag bij een huurwoning als de huur van uw woning hoger is dat de huurtoeslaggrens. Per maand moeten de netto woonkosten (de “rekenhuur” bij Toeslagen) van uw huurwoning boven de huurtoeslaggrens liggen (2016: € 710,68 per jaar en € 409,92 indien jonger dan 23 jaar). De periode waarvoor u recht heeft op woonkostentoeslag wisselt per gemeente. Sommige gemeenten verlenen voor maximaal negen maanden woonkostentoeslag en andere gemeenten verstrekken dit voor een jaar, waarbij verlenging van de periode van woonkostentoeslag nadien mogelijk is. U kunt dit zelf bij uw gemeente navragen.

Woonkostentoeslag bij een eigen woning is niet bedoeld om de hypotheek mee af te lossen.  De tegemoetkoming in de kosten van de eigen woning hebben alleen betrekking op hypotheekrente, opstalverzekering, ozb, erfpachtcanon, onderhoudskosten, bijdrage Vereniging van Eigenaeren (VvE) en rioolrecht waterschapsbelasting.

Woonkostentoeslag aanvragen

U kunt woonkostentoeslag aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Bij uw aanvraag woonkostentoeslag is er een aantal documenten van u nodig voor de gemeente om uw aanvraag te beoordelen. Sommige gemeenten hanteren een standaardformulier voor de aanvraag woonkostentoeslag. Op de website van de meeste gemeenten staan de stukken vermeld welke nodig zijn om uw aanvraag te beoordelen. In het algemeen wordt er binnen vier weken na uw aanvraag beslist of u recht heeft op woonkostentoeslag. De gemeente is verplicht om binnen vier weken een besluit te nemen op uw aanvraag woonkostentoeslag. Deze termijn kan worden verlengd indien de gemeente meer informatie behoeft, of wanneer stukken ontbreken om op uw aanvraag een besluit te kunnen nemen.

zakelijk

Wanneer u van de gemeente een besluit tot afwijzing van uw woonkostentoeslag heeft ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Sociaal Verhaal.

Bezwaar maken woonkostentoeslag

U kunt bij de gemeente bezwaar maken tegen de afwijzing van uw aanvraag woonkostentoeslag. Wanneer u van de gemeente een besluit tot afwijzing van uw woonkostentoeslag heeft ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Sociaal Verhaal. Wij kunnen voor u beoordelen of uw bezwaar tegen de afwijzing woonkostentoeslag kans van slagen heeft. Indien gewenst kunnen wij u van een gratis advocaat voorzien om bezwaar te maken tegen het besluit van de gemeente tot afwijzing van uw aanvraag woonkostentoeslag. De bezwaartermijn is zes weken na de schriftelijke afwijzing door de gemeente. Neemt u daarom gelijk met ons contact op als uw aanvraag woonkostentoeslag door de gemeente is afgewezen.