beslagvrije voet per 01 januari 2020

normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

Periode Periodebedrag Vakantieaanspraak Totaal Beslagvrije voet
echtpaar maand € 1.428,14 €         75,17 € 1.503,31 € 1.352,98
week €       329,57 €         17,35 €       346,92 €       312,23
alleenstaande of alleenstaande ouder maand €       999,70 €         52,62 € 1.052,32 €       947,09
week €       230,70 €         12,14 €       242,84 €       218,56

 normen pensioengerechtigde leeftijd

echtpaar (een of beide pgl) maand € 1.514,70 €         79,72 € 1.594,42 € 1.434,98
week €       349,54 €         18,40 €       367,94 €       331,15
alleenstaande of alleenstaande ouder maand € 1.117,44 €         58,81 € 1.176,25 € 1.058,63
week €       257,87 €         13,57 €       271,44 €       244,30

normen tot 21 jaar **

echtpaar maand € 1.428,14 €         75,17 € 1.503,31 € 1.352,98
week €       329,57 €         17,35 €       346,92 €       312,23

 

alleenstaande of alleenstaande ouder maand €       999,70 €         52,62 € 1.052,32 €       947,09
week €       230,70 €         12,14 €       242,84 €       218,56

verpleegde en/of verzorgde in een inrichting

alleenstaande ouder of alleenstaande * maand €       316,54 €         16,66 €       333,20 €       255,13
week €         73,05 €           3,84 €         76,89 €         58,88

 

echtpaar * maand €       492,36 €         25,91 €       518,27 €       419,51
week €       113,62 €           5,98 €       119,60 €         96,81

 

* twee derde art 23 lid 1 plus art 23 lid 2 Participatiewet
** In wetsvoorstel 35275 worden de normen van jongeren gelijkgesteld aan de normen voor “normale” echtparen en alleenstaanden. Beoogde inwerkingstredeing 01-01-2020

 

Maximale verhoging ivm woonkosten ex artikel 475d lid 4 sub b Rv
met ingang van 01-01-2020
een, twee of meer persoonshuishouden jonger dan 23 jaar 199,86
eenpersoonhuishouden van 23 tot pgl 368,34
eenpersoonhuishouden van pgl en ouder 370,16
tweepersoonshuishouden van 23 tot pgl 321,09
in geval van aangepaste woning 368,34
tweepersoonshuishouden waarbij 1 persoon ouder dan 371,97
pgl is en aandeel van de persoon van pgl of
ouder in het inkomen 50% of groter is
meerpersoonshuishouden van 23 tot pgl 349,94
in geval van aangepaste woning 379,43
meerpersoonshuishouden waarbij ten minste 1 383,06
persoon pgl of ouder is en aandeel van de
personen van pgl of ouder in het inkomen
50% of groter is

in geval van een of meer personen met handicap:

eenpersoonhuishouden jonger dan 23 jaar 368,34
tweepersoonshuishouden waarbij persoon met 321,09
handicap jonger dan 23 jaar is
in geval van aangepaste woning 368,34
meerpersoonshuishouden waarbij persoon met 349,94
handicap jonger dan 23 jaar is
in geval van aangepaste woning 379,43

pgl = pensioengerechtigde leeftijd

Normpremie woonkosten ex artikel 475d lid 4 sub b Rv
met ingang van 01-01-2020
bedrag genoemd in artikel 17 lid 2 Wht 215,71

Normpremie ziektekosten ex artikel 475d lid 4 sub a Rv met ingang van 01-01-2020

alleenstaanden 33,00
gehuwden 74,00

Bestuursrechtelijke premie met ingang van 01-01-2020

wanbetaler (18d ZVW) 141,50
ambtshalve verzekerde (18e ZVW) 136,83

© jff/ Ius Novum – NvdW – december 2019