Wettelijke beslagvrije voet 2019

beslagvrije voet per 01 januari 2019

voor periode periode- vakantie- totaal beslagvrije
normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd bedrag aanspraak voet
echtpaar maand €     1.391,82 €          73,25 €     1.465,07 €     1.318,56
week €       3 21,19 €          16,90 €       3 38,09 €        304,28
alleenstaande of alleenstaande ouder maand €       9 74,27 €          51,28 €     1.025,55 €        923,00

normen pensioengerechtigde leeftijd

week €       2 24,84 €          11,83 €       2 36,67 €        213,00
echtpaar (een of beide pgl) maand €     1.485,29 €          78,17 €     1.563,46 €     1.407,11
week €       3 42,76 €          18,04 €       3 60,80 €        324,72
alleenstaande of alleenstaande ouder maand €     1.090,41 €          57,39 €     1.147,80 €     1.033,02

normen tot 21 jaar

week €       2 51,64 €          13,24 €       2 64,88 €        238,39
beide partners jonger dan 21 jaar maand €       4 81,02 €          25,32 €       5 06,34 €        455,71
week €       1 11,01 €            5,84 €       1 16,85 €        105,17
een partner jonger dan 21 jaar maand €       9 36,42 €          49,29 €       9 85,71 €        887,14
week €       2 16,10 €          11,37 €       2 27,47 €        204,72
beide partners jonger dan 21 jaar met kind maand €       7 59,38 €          39,97 €       7 99,35 €        719,42
week €       1 75,25 €            9,22 €       1 84,47 €        166,02
een partner jonger dan 21 jaar met kind maand €    1 .214,78 €          63,94 €     1.278,72 €     1.150,85
week €       2 80,34 €          14,75 €       2 95,09 €        265,58
alleenstaande of alleenstaande ouder maand €       2 40,51 €          12,66 €       2 53,17 €        227,85

verpleegde en/of verzorgde in een inrichting

week €         5 5,50 €            2,92 €         5 8,42 €          52,58
alleenstaande ouder of alleenstaande * maand €       3 08,48 €          16,24 €       3 24,72 €        251,48
week €         7 1,19 €            3,75 €         7 4,94 €          58,04
echtpaar * maand €       4 79,84 €          25,25 €       5 05,09 €        411,73
week €       1 10,73 €            5,83 €       1 16,56 €          95,01

* twee derde art 23 lid 1 plus art 23 lid 2 Participatiewet

© jff/ Ius Novum / NvdW / december 2018