Wettelijke beslagvrije voet 2019

beslagvrije voet per 01 januari 2019

voorperiodeperiode-vakantie-totaalbeslagvrije
normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijdbedragaanspraakvoet
echtpaarmaand€     1.391,82€          73,25€     1.465,07€     1.318,56
week€       3 21,19€          16,90€       3 38,09€        304,28
alleenstaande of alleenstaande oudermaand€       9 74,27€          51,28€     1.025,55€        923,00

normen pensioengerechtigde leeftijd

week€       2 24,84€          11,83€       2 36,67€        213,00
echtpaar (een of beide pgl)maand€     1.485,29€          78,17€     1.563,46€     1.407,11
week€       3 42,76€          18,04€       3 60,80€        324,72
alleenstaande of alleenstaande oudermaand€     1.090,41€          57,39€     1.147,80€     1.033,02

normen tot 21 jaar

week€       2 51,64€          13,24€       2 64,88€        238,39
beide partners jonger dan 21 jaarmaand€       4 81,02€          25,32€       5 06,34€        455,71
week€       1 11,01€            5,84€       1 16,85€        105,17
een partner jonger dan 21 jaarmaand€       9 36,42€          49,29€       9 85,71€        887,14
week€       2 16,10€          11,37€       2 27,47€        204,72
beide partners jonger dan 21 jaar met kindmaand€       7 59,38€          39,97€       7 99,35€        719,42
week€       1 75,25€            9,22€       1 84,47€        166,02
een partner jonger dan 21 jaar met kindmaand€    1 .214,78€          63,94€     1.278,72€     1.150,85
week€       2 80,34€          14,75€       2 95,09€        265,58
alleenstaande of alleenstaande oudermaand€       2 40,51€          12,66€       2 53,17€        227,85

verpleegde en/of verzorgde in een inrichting

week€         5 5,50€            2,92€         5 8,42€          52,58
alleenstaande ouder of alleenstaande *maand€       3 08,48€          16,24€       3 24,72€        251,48
week€         7 1,19€            3,75€         7 4,94€          58,04
echtpaar *maand€       4 79,84€          25,25€       5 05,09€        411,73
week€       1 10,73€            5,83€       1 16,56€          95,01

* twee derde art 23 lid 1 plus art 23 lid 2 Participatiewet

© jff/ Ius Novum / NvdW / december 2018