beslagvrije voet per 01 januari 2018

voorperiodeperiode-vakantie-totaalbeslagvrije
normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijdbedragaanspraakvoet
echtpaarmaand€     1.346,45€          70,87€     1.417,32€     1.275,59
week€        310,72€          16,35€        327,07€        294,36
alleenstaande of alleenstaande oudermaand€        942,51€          49,61€        992,12€        892,91

normen pensioengerechtigde leeftijd

week€        217,50€          11,45€        228,95€        206,06
echtpaar (een of beide pgl)maand€     1.449,17€          76,27€     1.525,44€     1.372,90
week€        334,42€          17,60€        352,02€        316,82
alleenstaande of alleenstaande oudermaand€     1.059,71€          55,77€     1.115,48€     1.003,93

normen tot 21 jaar

week€        244,55€          12,87€        257,42€        231,68
beide partners jonger dan 21 jaarmaand€        465,33€          24,49€        489,82€        440,84
week€        107,39€            5,65€        113,04€        101,74
een partner jonger dan 21 jaarmaand€        905,89€          47,68€        953,57€        858,21
week€        209,05€          11,00€        220,05€        198,05
beide partners jonger dan 21 jaar met kindmaand€        734,62€          38,66€        773,28€        695,95
week€        169,53€            8,92€        178,45€        160,61
een partner jonger dan 21 jaar met kindmaand€     1.175,18€          61,85€     1.237,03€     1.113,33
week€        271,20€          14,27€        285,47€        256,92
alleenstaande of alleenstaande oudermaand€        232,66€          12,25€        244,91€        220,42

verpleegde en/of verzorgde in een inrichting

week€          53,69€            2,83€          56,52€          50,87
alleenstaande ouder of alleenstaande *maand€        330,72€          17,41€        348,13€        232,09
week€          76,32€            4,02€          80,34€          53,56
echtpaar *maand€        541,13€          28,48€        569,61€        379,74
week€        124,88€            6,57€        131,45€          87,63

* het bedrag van de norm genoemd in art 23 lid 1 Participatiewet is ingevolge lid 2 verhoogd met € 34,00 respectievelijk € 81,00 vergoeding ZVW

© jff/ Ius Novum / NvdW / december 2018