beslagvrije voet per 01 januari 2018

voor periode periode- vakantie- totaal beslagvrije
normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd bedrag aanspraak voet
echtpaar maand €     1.346,45 €          70,87 €     1.417,32 €     1.275,59
week €        310,72 €          16,35 €        327,07 €        294,36
alleenstaande of alleenstaande ouder maand €        942,51 €          49,61 €        992,12 €        892,91

normen pensioengerechtigde leeftijd

week €        217,50 €          11,45 €        228,95 €        206,06
echtpaar (een of beide pgl) maand €     1.449,17 €          76,27 €     1.525,44 €     1.372,90
week €        334,42 €          17,60 €        352,02 €        316,82
alleenstaande of alleenstaande ouder maand €     1.059,71 €          55,77 €     1.115,48 €     1.003,93

normen tot 21 jaar

week €        244,55 €          12,87 €        257,42 €        231,68
beide partners jonger dan 21 jaar maand €        465,33 €          24,49 €        489,82 €        440,84
week €        107,39 €            5,65 €        113,04 €        101,74
een partner jonger dan 21 jaar maand €        905,89 €          47,68 €        953,57 €        858,21
week €        209,05 €          11,00 €        220,05 €        198,05
beide partners jonger dan 21 jaar met kind maand €        734,62 €          38,66 €        773,28 €        695,95
week €        169,53 €            8,92 €        178,45 €        160,61
een partner jonger dan 21 jaar met kind maand €     1.175,18 €          61,85 €     1.237,03 €     1.113,33
week €        271,20 €          14,27 €        285,47 €        256,92
alleenstaande of alleenstaande ouder maand €        232,66 €          12,25 €        244,91 €        220,42

verpleegde en/of verzorgde in een inrichting

week €          53,69 €            2,83 €          56,52 €          50,87
alleenstaande ouder of alleenstaande * maand €        330,72 €          17,41 €        348,13 €        232,09
week €          76,32 €            4,02 €          80,34 €          53,56
echtpaar * maand €        541,13 €          28,48 €        569,61 €        379,74
week €        124,88 €            6,57 €        131,45 €          87,63

* het bedrag van de norm genoemd in art 23 lid 1 Participatiewet is ingevolge lid 2 verhoogd met € 34,00 respectievelijk € 81,00 vergoeding ZVW

© jff/ Ius Novum / NvdW / december 2018