Wetsartikelen Participatiewet normen 2021

Artikel 20. Jongerennormen

1.

Voor belanghebbenden jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen is de norm per kalendermaand, indien het betreft:

 1. een alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar: € 230,98 [Red: per 1 juli 2013: € 228,66] ;
 2. gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: € 461,96 [Red: per 1 juli 2013: € 457,32] ;
 3. gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 899,42 [Red: per 1 juli 2013: € 890,43] .

2.

Voor belanghebbenden jonger dan 21 jaar met een of meer ten laste komende kinderen is de norm per kalendermaand, indien het betreft:

 1. een alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar: € 498,35 [Red: per 1 juli 2013: € 493,37] ;
 2. gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: € 729,33 [Red: per 1 juli 2013: € 722,03] ;
 3. gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1 166,79 [Red: per 1 juli 2013: € 1.155,14] .

Artikel 21.

Normen 21–pensioengerechtigde leeftijd

Voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd is de norm per kalendermaand, indien het betreft:

 1. een alleenstaande: € 668,44 [Red: per 1 juli 2013: € 661,77] ;
 2. een alleenstaande ouder: € 935,81 [Red: per 1 juli 2013: € 926,47] ;
 3. gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd: € 1 336,87 [Red: per 1 juli 2013: € 1.323,53] .

Artikel 22.

Normen pensioengerechtigden

Voor belanghebbenden die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt is de norm per kalendermaand, indien het betreft:

 1. een alleenstaande: € 1 026,66 [Red: per 1 juli 2013: € 1.016,38] ;
 2. een alleenstaande ouder: € 1 291,99 [Red: per 1 juli 2013: € 1.279,05] ;
 3. gehuwden waarvan beide echtgenoten de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt: € 1 413,13 [Red: per 1 juli 2013: € 1.398,98] ;
 4. gehuwden waarvan een echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, doch de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt: € 1 413,13 [Red: per 1 juli 2013: € 1.398,98] .

Artikel 23.

Normen in inrichting

1.Bij een verblijf in een inrichting is de norm per kalendermaand, indien het betreft:a. een alleenstaande of een alleenstaande ouder: € 296,35 [Red: per 1 juli 2013: € 293,29] ;b. gehuwden: € 460,93 [Red: per 1 juli 2013: € 456,18] .

2.Het bedrag van de norm, bedoeld in het eerste lid, wordt verhoogd met:a. voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder € 49,00 [Red: per 1 januari 2013: € 35] ;b. voor gehuwden € 93,00 [Red: per 1 januari 2013: € 75] .

3.Indien een van de gehuwden in een inrichting verblijft, is de norm de som van de normen die voor ieder van hen als alleenstaande of alleenstaande ouder zouden gelden.