verhuurder

Voorkomen van huurachterstand

Heeft u huurachterstand en wilt u voorkomen dat u wordt gedagvaard door uw verhuurder of woningbouwvereniging? Neem dan gelijk contact op met uw verhuurder en vraag uitstel om uw huurachterstand te betalen. Als u uw verhuurder niet laat weten waarom u huurachterstand heeft, dan kunt u niet voorkomen dat uw woningverhuurder tot dagvaarding zal overgaan. Er gaat echter een lang traject aan vooraf voordat de verhuurder de deurwaarder inschakelt om u te dagvaarden voor huurachterstand. U kunt dit voorkomen, door met de volgende zaken rekening te houden als er bij u huurachterstand dreigt te ontstaan.

  • In de huurovereenkomst staat dat u uiterlijk op de eerste van de maand uw huur over die maand aan u verhuurder betaald moet hebben. Staat uw maandhuur niet op de eerste van de maand op de bankrekening van uw verhuurder bijgeschreven, dan heeft u – juridisch gezien – op de tweede dag van die maand, al één maand huurachterstand.
  • Heeft u geen schriftelijke huurovereenkomst en er is op geen andere wijze met de verhuurder afgesproken dat u op de eerste van elke maand de huur betaald moet hebben, dan geldt dit niet. U dient dan vóór het eind van die maand de huur te betalen. Er is pas op de eerste van de volgende maand sprake van één maand huurachterstand.
  • En heeft u wél een schriftelijke huurovereenkomst met een maandelijkse huurbetalingsverplichting op de eerste van de maand, maar betaalt u al jarenlang de huur te laat (dit wil zeggen niet strikt op de eerste van elke maand) en heeft uw verhuurder u daarover nimmer schriftelijk aangemaand, dan geldt eveneens dat u de huur vóór de laatste dag van die maand kunt betalen. Hierna is er pas sprake van een maand huurachterstand.
  • In veel standaard huurovereenkomsten wordt verwezen naar algemene voorwaarden die deel uitmaken van de huurovereenkomst. In deze algemene voorwaarden staan vaak hoge boetes vermeld of incassokosten die de huurder bij huurachterstand moet betalen. Deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als de huurder de algemene voorwaarden bij de aanvang van de huurovereenkomst in ontvangst heeft genomen, of als de huurder in de huurovereenkomst heeft getekend voor de kennisname of ontvangst van de algemene huurvoorwaarden. Als dit niet het geval is, dan kan er niet op basis van algemene voorwaarden bij huurachterstand hoge boetes, rente of incassokosten worden gevorderd door de verhuurder. Door hierop te letten, kunt u extra kosten voorkomen,
  • Kunt u de huurachterstand op geen enkele wijze voorkomen en dreigt de verhuurder een gerechtsdeurwaarder in te schakelen, dien dan een aanvraag in voor bijzondere leenbijstand bij de gemeente voor de huurachterstand. Zorg dat u een ontvangstbevestiging krijgt van de gemeente van uw aanvraag bijzondere leenbijstand voor de huurachterstand. Laat dit aan uw verhuurder zien en doe elke week een minimale betaling aan de verhuurder voor uw huurschuld. Op deze wijze kunt u voorkomen dat de huurachterstand aan de deurwaarder ter incasso uit handen wordt gegeven.
  • Als u vast inkomen heeft, in de vorm van een uitkering of loon, meld u bij huurachterstand aan voor een minnelijke schuldhulptraject bij de gemeente, de gemeentelijke kredietbank of een NVVK-schuldhulpbureau. Zorg daarbij dat uw huurschuld is aangemeld bij uw schuldhulpverlener en stel u verhuurder daarvan in kennis. Op deze wijze kunt u eveneens voorkomen dat u huurachterstand voor dagvaarding naar de deurwaarder gaat. Als u gedurende het minnelijke schuldhulptraject de lopende huur blijft betalen aan de verhuurder, dan kan de deurwaarder niet voor de oude huurschuld een ontruimingsprocedure opstarten. Als dit wél gebeurt, moet u gelijk met ons contact opnemen.

Heeft u verdere vragen over huurachterstand of wilt u incassomaatregelen of dagvaarding voorkomen? Neem contact op met Sociaal Verhaal. Wij staan u gratis bij met raad en daad als u de huur niet kunt betalen en huisuitzetting door huurachterstand wilt voorkomen.


Heeft u verdere vragen over huurachterstand of wilt u incassomaatregelen of dagvaarding voorkomen? Neem contact op met Sociaal Verhaal.