overheid

VGV Zorgverzekeraar dagvaarding ontvangen?

Heeft u van VGZ Zorgverzekeraar een dagvaarding ontvangen voor achterstallige premies zorgverzekering? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal om de dagvaarding van VGZ zorgverzekeraar aan te vechten. Wij helpen mensen met laag of geen inkomen. Als u uw ziektekostenpremie niet betaalt aan VGZ, dan zullen er snel aanmaningen volgen van het incassobureau of de deurwaarder van VGZ. Voor elke maand aan premie-achterstand krijgt u weer een nieuwe hogere aanmaning van de deurwaarder van VGZ.  Het is vaak niet mogelijk om een betalingsregeling af te spreken voor de zorgpremie-achterstand, als u de maandelijkse premies niet betaalt. VGZ zal dan tot dagvaarding overgaan en aan de rechter vragen om u tot betaling van de achterstallige ziektekostenpremie te veroordelen. De deurwaarder zal u daarbij nog eens incassokosten in rekening brengen bovenop de verschuldigde zorgpremie.

Voorkomen dagvaarding VGZ

Hoe kunt u voorkomen dat u een dagvaarding krijgt van VGZ voor zorgpremie-achterstand? Stap één is dat u direct, al bij een eerste betalingsachterstand van één maand zorgpremie, dit schriftelijk aan VGZ meldt en daarbij een betalingsregeling voorstelt. U moet daarbij aangeven dat u niet in staat bent om de achterstallige premies ineens te voldoen en dat u vanaf dat moment de achterstand in termijnen rechtstreeks aan VGZ gaat afbetalen. Hiermee voorkomt u dat er door VGZ een deurwaarder wordt ingeschakeld, waarbij u incassokosten moet betalen aan VGZ. Mocht uw financiële positie zo slecht zijn dat u niet in staat bent om de lopende premies maandelijks aan VGZ te betalen, dan kunt u een dagvaarding van VGZ voorkomen, door schriftelijk aan VGZ te verzoeken om u aan te melden bij het Zorginstituut Nederland als wanbetaler. VGZ is wettelijk verplicht om u aan te melden als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland bij een premiebetalingsachterstand aan VGZ van zes maanden. Als u dus weet dat uw betalingsachterstand bij VGZ snel zal oplopen tot deze zes maanden, dan kunt u dagvaarding voorkomen door voordien aan VGZ te vragen om u reeds dan bij het Zorginstituut Nederland aan te melden als wanbetaler. VGZ dient dan niet via haar deurwaarder tot dagvaarding over te gaan, maar uw betalingsachterstand ter incasso aan te melden bij het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut neemt dan de incasso van de premieachterstand van VGZ over en u voorkomt daarmee deurwaarderskosten en dagvaardingskosten. Zorg wel dat u beschikt over bewijs dat u een dergelijk verzoek tijdig aan VGZ heeft gedaan. Immers, mocht VGZ toch tot dagvaarding voor de achterstallige premies overgaan, dan kunt u in de dagvaardingsprocedure dit bewijsstuk overleggen.

Verweer dagvaarding VGZ

Uw verweer op een dagvaarding van VGZ voor premie-achterstand zal dan ook zijn dat het voor VGZ – conform uw schriftelijk verzoek daartoe – op de weg had gelegen om u als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland aan te melden, waardoor dagvaarding door VGZ niet nodig zou zijn geweest. Als het Zorginstituut de maandelijkse incasso van uw zorgpremie van VGZ overneemt, dan mag VGZ wettelijk geen dagvaardingsprocedure meer tegen u opstarten. Ten gevolge van de dagvaarding door VGZ wordt u opgezadeld met hoge incassokosten, deurwaarderskosten en gerechtelijke kosten. Deze kosten zijn nodeloos gemaakt door VGZ omdat u reeds in een vroegtijdig stadium aan VGZ heeft gevraagd om de incasso van uw premie-achterstand aan Zorginstituut Nederland over te dragen. Dit om dagvaarding door VGZ te voorkomen.  De kantonrechter in Maastricht heeft reeds in 2009 (LJN: BI6114) geoordeeld dat het niet redelijk is van VGZ om de schuldenaar middels een dagvaarding op te zadelen met incassokosten. Dit wanneer de debiteur op voorhand aan VGZ heeft aangegeven de hoofdsom en incassokosten niet ineens te kunnen betalen.  In de meeste gevallen valt er wel wat af te dingen op een vordering van VGZ in de dagvaarding. Neem direct met Sociaal Verhaal contact op als u bent gedagvaard door VGZ voor achterstallige zorgpremies. Wij helpen u om verweer te voeren tegen de dagvaarding van VGZ.

zakelijk

Heeft u van VGZ Zorgverzekeraar een dagvaarding ontvangen voor achterstallige premies zorgverzekering? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal om de dagvaarding van VGZ zorgverzekeraar aan te vechten.