overheid

Verzettermijn verstekvonnis

Wilt u weten wat de verzettermijn voor een verstekvonnis is? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor hulp bij verzet tegen een verstekvonnis. De verzettermijn om in verzet te gaan is kort en u kunt niet in verzet zonder hulp van een jurist, advocaat of deurwaarder. Sociaal Verhaal helpt mensen met laag of geen inkomen kosteloos om in verzet te gaan tegen een verstekvonnis. Voorwaarde is wel dat de verzettermijn van het vonnis niet is verstreken. In artikel 143 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (art. 143 Rv) staat dat de verzettermijn vier weken is vanaf de betekening van het vonnis door een deurwaarder. Dit is de hoofdregel waarbij de verzettermijn begint te lopen. Als er een verstekvonnis door de rechter is gewezen, dan zal de deurwaarder dit vonnis bij u thuis komen afgeven. Wanneer de deurwaarder u in persoon aantreft, dan vangt de verzettermijn van vier weken aan op het moment dat de deurwaarder het verstekvonnis aan u heeft overhandigd. De deurwaarder schrijft in het betekeningsexploot bij het verstekvonnis dat hij het vonnis aan u in persoon heeft afgegeven. De verzettermijn van vier weken gaat vanaf de betekening in persoon lopen. De verzettermijn eindigt vervolgens op de laatste dag van deze vier weken. Eén dag na deze vier weken, is de verzettermijn verstreken en is het verstekvonnis onherroepelijk geworden. U kunt niet meer in hoger beroep of in verzet tegen het verstekvonnis. U bent definitief te laat.

Aanvang verzettermijn bij betekening niet in persoon

De aanvang van de verzettermijn is langer bij betekening niet in persoon van het verstekvonnis door de deurwaarder. Als u niet thuis bent, of u doet de deur niet open, dan gooit de deurwaarder het verstekvonnis met het betekeningsexploot in een gesloten enveloppe bij u door de brievenbus. Op het betekeningsexploot staat dan een stempel van de deurwaarder dat er niemand is aangetroffen. De verzettermijn vangt op dat moment nog niet aan. Pas vanaf het moment dat u naar de deurwaarder of de schuldeiser kenbaar maakt dat u bekend bent met de inhoud van het verstekvonnis, gaat de verzettermijn van vier weken lopen. U moet een ondubbelzinnige en eenduidige ‘daad van bekendheid’ hebben gepleegd waaruit – uiteindelijk een rechter – kan opmaken dat u bekend bent met de inhoud van het verstekvonnis. De bewijslast van uw ‘daad van bekendheid’ met het verstekvonnis ligt bij de schuldeiser. De rechter is vrij in de waardering van het bewijs dat de deurwaarder daarvoor aandraagt. Een telefoonnotitie van het deurwaarderskantoor dat ‘u heeft gebeld en daarin het verstekvonnis noemde’ kan voldoende zijn voor een rechter om aan te nemen dat de verzettermijn van vier weken is gaan lopen. Soms stelt de rechter die het verzet behandelt zwaardere eisen, bijvoorbeeld een e-mail van uw hand, waarin u aangeeft ‘het verstekvonnis te hebben ontvangen’. Vanaf deze ‘daad van bekendheid’ begint dan de verzettermijn van vier weken te lopen. U dient bij het tijdig opstellen en uitbrengen van de verzetdagvaarding rekening te houden met een dergelijk aanvangstijdstip van de verzettermijn.

Aanvang verzettermijn bij betekening beslag

De verzettermijn neemt tevens aanvang bij betekening van een beslag. Dit geldt wanneer er beslag is gelegd op grond van het verstekvonnis en de deurwaarder betekent deze beslagstukken of andere exploten die met het beslag te maken hebben, aan u. Er wordt bijvoorbeeld beslag gelegd op uw bankrekening vanwege het verstekvonnis (bankbeslag) en de deurwaarder komt bij u thuis een afschrift van het bankbeslag afgeven. De  aanvang van de verzettermijn is dan vier weken vanaf de betekening van het beslag aan u in persoon door de deurwaarder. En als de betekening van het beslag niet aan u in persoon gebeurt (maar in een gesloten enveloppe door de brievenbus of aan een huisgenoot), dan begint de verzettermijn te lopen vanaf het moment dat u een ‘daad van bekendheid’ heeft gepleegd waaruit blijkt dat u bekend bent met het verstekvonnis of met de beslaglegging op grond van het verstekvonnis. De verzettermijn is ook in die gevallen vier weken vanaf uw ‘daad van bekendheid’.

Verzettermijn tenuitvoerlegging vonnis

Tot slot vangt de verzettermijn aan op de dag dat er sprake is van tenuitvoerlegging van het verstekvonnis. In artikel 143 lid 3 Rv staat letterlijk ‘de verzettermijn vangt aan op de dag waarop het verstekvonnis ten uitvoer wordt gelegd’.  Dit betekent dat er door de deurwaarder uit hoofde van het verstekvonnis beslag moet zijn gelegd én dat dit beslag ook doel heeft getroffen. Een bankbeslag waarbij er geen geld op de bankrekening stond, vond de Hoge Raad onvoldoende om aan te nemen dat de veroordeelde op de hoogte is geraakt van de tenuitvoerlegging van het verstekvonnis. Dit is anders wanneer er wel geld in beslag is genomen of er bijvoorbeeld tot ontruiming van een woning is overgegaan. De gedaagde bij het verstekvonnis wordt door deze executiemaatregelen van de deurwaarder  geacht bekend te zijn met de tenuitvoerlegging van het vonnis. De verzettermijn gaat dan lopen vanaf de beslaglegging of de ontruiming. Neem daarom gelijk met ons contact op als bij u beslag is gelegd met een verstekvonnis, waar u geen weet van heeft. De verzettermijn is vier weken.

zakelijk

Wilt u weten wat de verzettermijn voor een verstekvonnis is? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor hulp bij verzet tegen een verstekvonnis. De verzettermijn om in verzet te gaan is kort en u kunt niet in verzet zonder hulp van een jurist, advocaat of deurwaarder. Sociaal Verhaal helpt mensen met laag of geen inkomen kosteloos om in verzet te gaan tegen een verstekvonnis.