Verjaring vordering

 Heeft u een aanmaning van een deurwaarder of incassobureau voor een vordering ontvangen, zonder dat de verjaring is gestuit? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij kijken voor u of er sprake is van verjaring van de vordering waarvoor u een aanmaning heeft ontvangen. Het komt vaak voor dat oude vorderingen door deurwaarders of incassobureaus na jaren opnieuw uit de kast worden gehaald, waarvan u dacht dat deze al verjaard zijn. U zou daar best eens gelijk in kunnen hebben. Schuldeisers schakelen door de jaren heen verschillende incassobureaus en gerechtsdeurwaarders in om hun vordering geïncasseerd te krijgen. Vaak worden er door deze incassobureaus aanmaningen naar adressen gestuurd waar u nooit heeft gewoond of allang bent vertrokken. Als de oorspronkelijke schuldeiser niet kan aantonen dat zij de verjaring van de vordering heeft gestuit door een aanmaning aan uw juiste woonadres te sturen, dan kunt u in een procedure succesvol een beroep doen op verjaring van de vordering. De schuldeiser en haar rechtsopvolgers, zijn gebonden aan de wettelijke verjaringstermijnen. Voor consumentenvorderingen is de verjaringstermijn maar twee jaar. Heeft u een dagvaarding ontvangen waarin u tot betaling bent gedagvaard voor een oude vordering van meer dan twee jaar geleden? Neem dan met ons contact op. Wij helpen u om verweer te voeren tegen deze oude – verjaarde – vorderingen van incassobureaus en deurwaarders.

 Wettelijke verjaringstermijnen

Als wettelijk uitgangspunt geldt een verjaringstermijn van twintig jaar. Dit geldt ook wanneer er een vonnis van een rechter is.

Er is een aantal vorderingen waarbij een verjaringstermijn van vijf jaar geldt, indien er géén vonnis is:

  • Nakoming van een overeenkomst tot een geven of een doen. Bijvoorbeeld een geldlening. Vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is, gaat de verjaringstermijn van vijf jaar lopen.
  • Vordering tot een periodieke betaling. Bijvoorbeeld rente of huur. Zodra de vordering opeisbaar is, gaat de verjaringstermijn van vijf jaar beginnen.
  • Vordering uit onverschuldigde betaling. Bijvoorbeeld teveel verstrekte uitkering, of geld overgemaakt naar een verkeerde bankrekening. De termijn van vijf jaar gaat in zodra beide partijen bekend zijn met de vordering. Anders geldt de termijn van 20 jaar.
  • Vordering tot betaling van schade of van een bedongen boete. De termijn gaat in zodra de schade en de dader bekend is.

Bij een consumentenkoop geldt een verjaringstermijn van twee jaar. De meeste vorderingen waar mensen mee te maken krijgen zijn consumentenkoop vorderingen. Zoals facturen uit hoofde van bestellingen bij postorderbedrijven. Bol.com, Wehkamp, Zalando enzovoort.

Stuiting verjaring vordering

Hoe werkt stuiting van de verjaring van een vordering. Wanneer een schuldeiser lange tijd geen actie onderneemt om een vordering te innen, dan zal na de wettelijk bepaalde tijd de vordering verjaren. Verjaring houdt in dat de schuldeiser na de verjaringstermijn de vordering niet meer kan innen via een deurwaarder of incassobureau. Voor een consumentenkoop geldt een verjaringstermijn van twee jaar. De verkoper kan na twee jaar geen betaling meer bij u afdwingen.  In art. 7:28 van het Burgerlijk Wetboek staat de bepaling dat een consumentenkoop verjaart na twee jaar. Een consumentenkoop is een koopovereenkomst tussen een particulier en een professionele verkoper. Bijvoorbeeld de koop van een wasmachine, levensmiddelen en auto’s, de zogenoemde consumptiegoederen. Diensten vallen niet onder een consumentenkoop. De schuldeiser moet binnen deze twee jaar stappen ondernemen om een betaling af te dwingen. Als de vordering is verjaard, dan is deze rechtens niet meer afdwingbaar. Neemt de schuldeiser wel actie om de vordering te innen, dan zal de verjaringstermijn opnieuw gaan lopen. Ontvangt u binnen twee jaar een schriftelijke aanmaning, een mededeling om de vordering te voldoen, een dagvaarding of erkent u de vordering, dan gaat het verjaringstermijn opnieuw lopen. Dit noemt men stuiting van de verjaring. Geeft de schuldeiser aan dat er een aanmaning is verstuurd en u heeft deze nooit ontvangen, dan moet de schuldeiser bewijzen dat de aanmaning is verstuurd. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat de aanmaning aangetekend is verstuurd of dat u destijds heeft gereageerd op de aanmaning. De bewijslast van stuiting van de verjaring van de vordering ligt bij de schuldeiser. Ook indien de debiteur de vordering erkent,  bijvoorbeeld door middel van een verzoek tot uitstel betaling, een betalingsvoorstel of een betalingsregeling, dan vangt de verjaringstermijn opnieuw aan. Alle zaken betreffende de consumentenkoop vallen onder de competentie van de kantonrechter. Is er een vonnis waarin de vordering is vastgesteld, dan geldt er een verjaringstermijn van 20 jaar. Ook voor consumentenvorderingen. Heeft u een dagvaarding ontvangen voor een oude consumentenvordering, neem dan contact met ons op. Wij kijken voor u of de vordering is verjaard.

zakelijk

Heeft u een aanmaning van een deurwaarder of incassobureau voor een vordering ontvangen, zonder dat de verjaring is gestuit? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij kijken voor u of er sprake is van verjaring van de vordering waarvoor u een aanmaning heeft ontvangen.