Uitbetaling vakantietoeslag aan beslaglegger

De gemeente en het UWV sturen elk jaar in de maand mei een brief met ‘uitbetaling vakantietoeslag aan beslaglegger’. U ontvangt deze brief als er door een deurwaarder beslag is gelegd op uw uitkering voor een schuld. Het gevolg van deze brief is, dat uw vakantiegeld  in de maand mei of juni niet aan u wordt overgemaakt, maar aan de deurwaarder die voor een beslaglegger beslag heeft gelegd op uw uitkering. Heeft u een bijstandsuitkering, of een UWV-uitkering, zoals Wajong of WIA op bijstandsniveau, dan is de kans groot dat de beslaglegger teveel geld op uw uitkering inhoudt. Het gevolg daarvan is dat de gemeente of het UWV het vakantiegeld niet aan de beslaglegger of aan de deurwaarder mag overmaken. Het is dus niet zonder meer juist dat uw vakantiegeld elk jaar aan de deurwaarder wordt overgemaakt door de gemeente. U kunt daar iets aan doen. Weet u niet hoe, neem contact op met Sociaal Verhaal. Wij helpen u gratis.

Beslaglegging op vakantiegeld aanvechten

De gemeente of het UWV zal geen actieve rol spelen om te controleren of de beslaglegger wel recht heeft op uw vakantiegeld. Dit is niet raar, omdat de derde-beslagene (zoals Dienst Werk en Inkomen (DWI) of de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (DSZW) wettelijk gezien de berekening van de deurwaarder van de toepasselijke wettelijke beslagvrije voet moet aanhouden. De gemeente mag niet zelf voor de beslaglegger bepalen welk bedrag er maandelijks aan de deurwaarder ter uitvoering van het beslag wordt overgemaakt en of het vakantiegeld aan de uitkeringsgerechtigde toekomt of aan de beslaglegger. U moet dus zelf de beslaglegging op uw vakantiegeld aanvechten. Dit kunt u doen door uw wettelijke beslagvrije voet te berekenen en uw berekening te vergelijken met de maandelijkse inhouding op uw uitkering door de gemeente ten behoeve van de schuldeiser. Alleen het bedrag boven de voor u geldende wettelijke beslagvrije voet mag de gemeente aan de deurwaarder overmaken. Indien uw uitkering lager is dan de wettelijke beslagvrije voet, is de kans groot dat uw vakantiegeld niet onder het beslag valt en wettelijk gezien niet aan de deurwaarder overgemaakt mag worden. U dient vervolgens met de deurwaarder contact op te nemen en te vragen om het in beslag genomen vakantiegeld aan u terug te storten. Stuur daarvoor de berekening van uw wettelijke beslagvrije voet aan de deurwaarder. Het heeft geen zin om aan de gemeente of aan het UWV te vragen om de beslagvrije voet aan te passen en het vakantiegeld niet aan de deurwaarder maar aan u over te maken. Ook wanneer blijkt dat de gemeente een verkeerde beslagvrije voet heeft gehanteerd bij het beslag op uw uitkering, dan is de gemeente of het UWV alléén verplicht om de beslagvrije voet aan te passen als de deurwaarder dit aan de gemeente vraagt. Het is dus niet mogelijk om de gemeente te bewegen het vakantiegeld aan u over te maken in plaats van aan de deurwaarder.

Verrekening vakantietoeslag door gemeente

Dit is anders indien er sprake is van verrekening van de vakantietoeslag door de gemeente zelf of ten behoeve van een schuld aan een andere gemeente. Ook het UWV kan tot verrekening van het vakantiegeld op uw uitkering overgaan voor een schuld van u aan het UWV. Er heeft dan geen deurwaarder beslag gelegd op uw uitkering, maar de gemeente (of het UWV) is zelf op grond van de Participatiewet tot inhouding van uw vakantietoeslag over gegaan. Ook in dit geval is de wettelijke beslagvrije voet op de verrekening van uw vakantiegeld voor een vordering van de gemeente van toepassing. U kunt de gemeente hierop aanspreken. En is de gemeente niet bereid om de inhouding van uw vakantiegeld ongedaan te maken, neem direct contact op met Sociaal Verhaal. Wij helpen u om alsnog uw vakantiegeld uitbetaald te krijgen. U heeft over het hele jaar genomen tenminste recht op een netto besteedbaar inkomen van 90 procent van de voor u geldende bijstandsnorm. Wij kunnen dit voor u uitrekenen en u hoort gelijk van ons of u recht heeft op uitbetaling van het vakantiegeld.

Brief gemeente Rotterdam uitbetaling vakantiegeld bij beslag

 De gemeente Rotterdam stuurt elk jaar in de maand mei een brief aan alle bijstandsgerechtigden waarbij door een beslaglegger beslag is gelegd op de uitkering. In deze brief meldt de gemeente Rotterdam dat het vakantiegeld niet wordt uitgekeerd aan de uitkeringsgerechtigde, maar aan de beslaglegger, aan de deurwaarder.  Op de uitkeringsspecificatie over de maand mei staat precies hoe hoog het vakantiegeld is en of het gehele vakantiegeld aan de beslaglegger wordt overgemaakt, of maar een deel aan de deurwaarder toekomt. Indien u het hiermee niet eens bent, heeft het geen zin om daarover bij de gemeente Rotterdam te klagen. U moet met de deurwaarder contact opnemen en vragen om het onterecht aan de beslaglegger overgemaakte vakantiegeld aan de gemeente Rotterdam of aan u terug te storten. Wanneer de deurwaarder weigert om dit te doen, dan kunt u met Sociaal Verhaal contact opnemen. Wij zullen vervolgens voor u berekenen of u recht heeft op uitbetaling van het vakantiegeld door de beslaglegger en in het bevestigende geval zullen wij voor u met de deurwaarder contact opnemen om het onterecht in beslag genomen vakantiegeld alsnog aan u uit te keren.

studiefinanciering

Ligt er beslag op uw vakantiegeld en wilt u weten of dit terecht is? neem dan contact op met Sociaal Verhaal.