overheid

Tussentijdse beëindiging WSNP

Wordt uw WSNP tussentijds beëindigd? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor hulp om de tussentijdse beëindiging van uw WSNP te voorkomen. Als u uw WSNP afspraken niet nakomt, dan kan de bewindvoerder of de Rechter-commissaris bij de rechtbank een verzoek indienen tot tussentijdse beëindiging van de WSNP. Het is dan verstandig om niet alleen naar de zitting van de rechtbank tot tussentijdse beëindiging van de WSNP te gaan. De rechtbank zal immers in beginsel uitgaan van de juistheid van klachten van de bewindvoerder en de Rechter-commissaris voor de beëindiging van de schuldsanering. Er dient dus professioneel en gedegen verweer te worden gevoerd tegen het verzoek tot tussentijdse beëindiging wettelijke schuldsanering. Hiervoor is rechtsbijstand door een gespecialiseerde WSNP-advocaat onontbeerlijk. Sociaal Verhaal kan u van een gratis advocaat voorzien om met u mee te gaan naar de zitting van de rechtbank tot tussentijdse beëindiging van uw WSNP schuldsanering. Hieraan zijn geen kosten voor u verbonden.

Redenen tussentijdse beëindiging WSNP

De meest voorkomende redenen voor tussentijdse beëindiging van de WSNP zijn;

 • U heeft nieuwe schulden gemaakt.
 • U heeft onvoldoende gesolliciteerd.
 • U geeft de bewindvoerder onvoldoende informatie.
 • Er is boedelachterstand ontstaan.
 • Tijdens de WSNP zijn er zaken aan het licht gekomen, waardoor u niet tot de WSNP toegelaten had mogen worden.

Als de bewindvoerder om één van deze redenen de WSNP tussentijds wil beëindigen, dan roept hij u op voor de rechtbank om te worden gehoord op zijn verzoek tot tussentijdse beëindiging. Als de WSNP tussentijds wordt beëindigd, dan heeft dit grote gevolgen voor uw financiële toekomst. U krijgt dan geen schone lei en uw schulden blijven bestaan. En na de tussentijdse beëindiging van uw wettelijke schuldsanering mogen de schuldeisers weer beslagleggen op uw inkomen en mag de verhuurder u uit uw woning zetten bij huurachterstand.

Geen schone lei bij tussentijdse beëindiging WSNP

Indien er door de rechtbank tussentijdse beëindiging van de WSNP plaatsvindt, dan krijgt u geen schone lei verklaring van de rechtbank. U krijgt alléén een schone lei verklaring als u het gehele schuldsaneringstraject heeft doorlopen en de rechter heeft gecontroleerd dat u aan alle WSNP verplichtingen heeft voldaan. Alleen dan heeft u recht op een schone lei en zijn al uw schulden gesaneerd. Als u dus wordt opgeroepen voor een zitting van de rechtbank in verband met tussentijdse beëindiging van de WSNP, dan weet u dat als de schuldsanering tussentijds wordt beëindigd door de rechtbank, u géén schone lei krijgt. Het is daarom zaak dat u de zitting goed voorbereidt en met een goede advocaat ter zitting verschijnt om het verzoek van de bewindvoerder tot tussentijdse beëindiging WSNP aan te vechten. Sociaal Verhaal kan u hiermee gratis helpen als u een oproep heeft ontvangen voor tussentijdse beëindiging WSNP van de rechtbank.

Jurisprudentie tussentijdse beëindiging WSNP

Uit de jurisprudentie van de rechtbank over tussentijdse beëindiging van de WSNP komt het volgende beeld naar voren.

 • Tussentijdse beëindiging WSNP door rechtbank vanwege strafrechtelijke veroordeling.
 • Tussentijdse beëindiging WSNP door rechtbank vanwege verzwegen eerder WSNP-traject zonder schone lei.
 • Tussentijdse beëindiging WSNP door rechtbank omdat deelnemer WSNP verantwoordelijk is voor informatie over zijn partner.
 • Tussentijdse beëindiging WSNP door rechtbank, omdat psychische problemen geen excuus zijn voor het niet nakomen van verplichtingen WSNP.
 • Tussentijdse beëindiging WSNP door rechtbank vanwege detentie en vertrek naar buitenland.
 • Tussentijdse beëindiging WSNP door rechtbank vanwege intimiderend gedrag schuldenaar.

Maar er zijn ook zaken met een succesvol verweer tegen een verzoek tussentijdse beëindiging WSNP;

 • Als de tekortkomingen van de schuldenaar niet zwaar genoeg zijn.
 • Soms geeft de rechter een laatste kans, in plaats van gelijk de tussentijdse beëindiging WSNP toe te wijzen.

Gelet op de diversiteit aan uitspraken van de rechtbanken en gerechtshoven over tussentijdse beëindiging van de WSNP, is het zinvol dat u zich door een gespecialiseerde advocaat laat raadplegen voordat u naar de zitting van de rechtbank gaat tot tussentijdse beëindiging WSNP. Neem daarom direct met ons contact op als de bewindvoerder de WSNP tussentijds wil beëindigen. Sociaal Verhaal helpt u gratis, geen eigen bijdrage of griffierecht verschuldigd.

zakelijk

Wordt uw WSNP tussentijds beëindigd? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor hulp om de tussentijdse beëindiging van uw WSNP te voorkomen. Als u uw WSNP afspraken niet nakomt, dan kan de bewindvoerder of de Rechter-commissaris bij de rechtbank een verzoek indienen tot tussentijdse beëindiging van de WSNP.