Toeslagen terugbetalen of verrekenen Belastingdienst

Moet u Toeslagen terugbetalen of verrekenen met de Belastingdienst en bent u het daar niet mee eens? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij helpen mensen met een uitkering of laag inkomen gratis bij terugbetaling of verrekening van de Toeslagen door de Belastingdienst.

Wanneer u teveel Toeslagen van de Belastingdienst heeft ontvangen en u een reeds aan u betaald voorschot Toeslag kinderopvang of Toeslag kindgebonden budget moet terugbetalen, dan ontvangt u daarvoor eerst een schriftelijke beschikking van de Belastingdienst waarin zij aangeeft dat u teveel Toeslagen heeft ontvangen en dat u moet terugbetalen. Mocht u voor het nieuwe jaar recht op Toeslagen hebben, dan kan het zijn dat de Belastingdienst de door u teveel ontvangen Toeslagen gaat verrekenen met uw voorschot Toeslagen voor het komend jaar. U ontvangt over de verrekening een nieuwe brief van de Belastingdienst. Als u niet schriftelijk reageert op deze brieven van de Belastingdienst, dan wordt de vordering tot terugbetaling van de teveel ontvangen Toeslagen onherroepelijk en zal de Belastingdienst tot inhouding en verrekening van uw Toeslagen overgaan.

Bezwaar terugbetalen of verrekening Toeslagen

U moet dus tijdig bezwaar maken bij terugbetalen of verrekening van Toeslagen door de Belastingdienst. Zodra u een brief van de Belastingdienst ontvangt waarin staat dat u teveel Toeslagen heeft ontvangen en moet terugbetalen, heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen deze beschikking van de Belastingdienst. Doet u dat niet, dan krijgt u vervolgens een beschikking van de Belastingdienst waarmee de teveel ontvangen Toeslagen worden verrekend met uw huidige Toeslagen. Tegen deze beschikking tot verrekening van Toeslagen kunt u ook binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken. Kunt u of wil u niet zelf bezwaar maken tegen de beschikking tot terugbetaling of verrekening Toeslagen door de Belastingdienst, dan kunnen wij u van een gratis advocaat voorzien voor bezwaar en beroep tegen de Belastingdienst, indien u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort.

Bezwaar te laat terugbetaling of verrekenen Toeslagen

Bent u te laat met bezwaar tegen beschikking Belastingdienst tot terugbetaling of verrekenen Toeslagen, dan kunt u wellicht een nieuwe beschikking over de Toeslagen krijgen, wanneer u aangifte inkomstenbelasting (IB) doet over de jaren waarover u de Toeslagen moet terugbetalen. Wordt door uw aangifte uw fiscaal inkomen over de betreffende toeslagjaren gewijzigd, dan krijgt u ook nieuwe beschikkingen van de Belastingdienst over de Toeslagen die u moet terugbetalen op basis van uw eerder (geschat) fiscaal inkomen door de Belastingdienst. Deze mogelijkheid gaat echter niet in alle gevallen op. Wij kunnen voor u beoordelen of u door middel van aangifte inkomstenbelasting nieuwe besluiten van de Belastingdienst over uw Toeslagen kunt krijgen. Ten aanzien van deze nieuwe beschikkingen van de Belastingdienst, heeft u dan weer zes weken de tijd voor bezwaar. Het bezwaar tegen terugbetaling teveel ontvangen Toeslagen, schort de terugbetalingsverplichting op totdat op het bezwaar is beslist. En bent u het nadien niet eens met de beslissing op bezwaar van de Belastingdienst, dan staat er nog beroep open bij de Rechtbank. Ook met dit beroep tegen de Belastingdienst kunnen wij u gratis helpen als u geen of laag inkomen heeft.

studiefinanciering

Moet u Toeslagen terugbetalen of verrekenen met de Belastingdienst en bent u het daar niet mee eens? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal.