werkgever

Te laat op werk ontslag: Wat nu?

Bent u te laat op werk en krijgt u ontslag ? Bel naar Sociaal Verhaal voor Wat nu. Als u berust in het ontslag door uw werkgever wegens te laat op werk, dan heeft u geen recht op WW of op een bijstandsuitkering. Wij helpen u gratis met bezwaar bij ontslag op werk wegens te laat komen. Bijna iedereen komt wel eens te laat op het werk. Te laat op werk vanwege verslapen is niet gelijk reden voor ontslag op werk. De ene werkgever vat dit zwaar op, de andere vindt verslapen voor werk minder erg. Vaak heeft de reactie van de werkgever met de functie van de werknemer te maken, maar soms heeft het ook te maken met een sanctiebeleid van de werkgever.

Werkgevers die te laat komen op het werk niet accepteren, noemen dat dan ‘werkweigering’ of een reden voor ontslag op staande voet. De werkelijkheid is dat een werknemer niet zomaar ontslagen mag worden en zeker niet als hij een keer of soms zelfs meerdere keren te laat komt. Werknemers moeten wel hun uiterste best moeten doen om op tijd op het werk te komen, omdat zij anders het risico lopen om daarop schriftelijk en met ernstige gevolgen aangesproken te worden. Met ontslag wegens te laat op werk als gevolg.

Als een werknemer een eerste keer te laat op werk komt, kan dat eigenlijk geen reden zijn voor ontslag op staande voet wegens te laat komen. Als dit wel gebeurt, bel dan met Sociaal Verhaal om ontslag op werk aan te vechten. Het komt vaker voor dat een werknemer bij een eerste keer te laat komen een officiële waarschuwing krijgt en niet direct wordt ontslagen. Ook hier is het de vraag of de officiële waarschuwing voor te laat komen op werk wel terecht is. In ieder geval dient de werkgever aan de werknemer te vragen wat de reden is dat de werknemer te laat op zijn werk is gekomen. Als de werknemer een goede reden heeft voor te laat komen op werk, dan mag de werkgever niet zomaar een officiële waarschuwing wegens te laat komen geven en zeker niet een waarschuwing waarin gedreigd wordt met ontslag wegens te laat komen op werk. Het is belangrijk dat de werknemer, als hij te laat komt op het werk, duidelijk aan de werkgever vertelt waarom hij te laat op het werk is verschenen. De werknemer moet dan zorgen dat de reden van te laat, als de werkgever de werknemer een waarschuwing geeft, wordt vastgelegd in een brief van de werkgever.

Ontslag wegens steeds te laat op werk

Heeft u ontslag gekregen wegens steeds te laat komen op werk? Berust niet in uw ontslag en neem contact op met Sociaal Verhaal. U hoeft niet in stemmen met ontslag wegens steeds te laat komen op uw werk. Wij helpen u met bezwaar tegen uw werkgever bij ontslag wegens structureel te laat komen. Sociaal Verhaal adviseert u eveneens wat u het beste kunt doen als uw werkgever u aanspreekt over te laat komen en u een boete of sanctie oplegt (bijvoorbeeld inhouden salaris). Of als u een laatste waarschuwing krijgt wegens te laat komen op het werk. Bij sancties is het belangrijk dat een werkgever een duidelijk sanctiebeleid heeft en dat het personeel schriftelijk is geïnformeerd over waar zij zich aan moeten houden bij te laat komen op werk. Komt u regelmatig te laat op werk, dan mag van uw werkgever worden verwacht dat hij u een redelijke kans biedt om iets te doen aan het te laat komen. Een ‘eerste en laatste waarschuwing’ is vaak  onvoldoende.

Mocht u problemen hebben met uw werkgever door structureel te laat komen op het werk, bel ons dan. Wij vertellen u welke stappen u naar uw werkgever moet nemen om een eventueel ontslag wegens steeds te laat komen op uw werk te voorkomen.

zakelijk

Bent u te laat op werk en krijgt u ontslag ? Bel naar Sociaal Verhaal voor Wat nu. Als u berust in het ontslag door uw werkgever wegens te laat op werk, dan heeft u geen recht op WW of op een bijstandsuitkering.