Steunpunt huisuitzetting

verhuurder

Steunpunt Huisuitzetting

Sociaal Verhaal is uw steunpunt bij huisuitzetting. Wordt u vanwege huurachterstand bedreigd met huisuitzetting, neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij informeren u snel en duidelijk hoe u huisuitzetting door huurachterstand kunt voorkomen. Indien het noodzakelijk is, kunnen wij voor u dezelfde dag een gratis advocaat regelen om huisuitzetting door de woningbouwvereniging op grond van huurschuld te voorkomen. De ontruiming van uw woning is op verschillende manieren te voorkomen. Sociaal Verhaal helpt dagelijks belangeloos mensen om woningontruiming bij huurachterstand of overlast te voorkomen.

Huisuitzetting voorkomen

Hoe kunt u huisuitzetting voorkomen ? Van belang is dat u zo snel mogelijk alle deurwaardersstukken en stukken van de rechtbank, zoals de dagvaarding en het vonnis, aan ons mailt of faxt. Aan de hand van deze stukken adviseren wij u hoe de huisuitzetting te voorkomen. Indien het noodzakelijk is, dan schakelen wij nog dezelfde dag een gratis advocaat in om uw huisuitzetting te voorkomen. Indien u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort, dan is de hulp van onze advocaat bij huisuitzetting geheel gratis en hoeft u niet zelf griffierecht of wettelijke eigen bijdrage aan de advocaat betalen. Helaas zijn er ook veel commerciële aanbieders die advocaten voor hulp bij huisuitzetting aanbieden. In de praktijk betekent dit veelal dat u dan eerst aan de advocaat griffierechten en wettelijke eigen bijdrage moet betalen, voordat de advocaat voor u een procedure opstart om huisuitzetting te voorkomen.  De advocaten waar Sociaal Verhaal mee samenwerkt, onderschrijven de ideële doelstelling van Sociaal Verhaal en zijn er niet op uit om geld te verdienen aan uw huurachterstand. Het is immers al erg genoeg dat u met huisuitzetting wordt bedreigd omdat u de huur niet kunt betalen.

Dagvaarding deurwaarder huisuitzetting

De procedure voor huisuitzetting begint met een dagvaarding van de deurwaarder waarin om huisuitzetting voor huurachterstand aan de rechter wordt gevraagd. Sociaal Verhaal zorgt er voor dat er op de dagvaarding van de deurwaarder voor huisuitzetting uitstel aan de rechtbank van de zitting wordt gevraagd. Gedurende dit uitstel van de terechtzitting, wordt er met u bekeken welke mogelijkheden er zijn om uw huurschuld op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van bijzondere (leen)bijstand bij de gemeente, of door een minnelijk schuldhulptraject. Vanwege onze uitgebreide ervaring met de procedure voor huisuitzetting weten wij welke stappen er genomen moeten worden om na dagvaarding door de deurwaarder huisuitzetting te voorkomen. Het gaat daarbij meestal om de combinatie van juridische actie in de procedure voor huisuitzetting bij de rechtbank en om financiële maatregelen. Belt u daarom gelijk naar Sociaal Verhaal als u van de deurwaarder een dagvaarding voor huisuitzetting heeft ontvangen. Hoe eerder u actie onderneemt, hoe groter de kans is dat de ontruiming van uw woning wordt voorkomen.

zakelijk

Sociaal Verhaal is uw steunpunt bij huisuitzetting. Wordt u vanwege huurachterstand bedreigd met huisuitzetting, neem dan contact op met Sociaal Verhaal.

Huisuitzetting wat nu ?

Ligt er al een vonnis van de rechtbank tot huisuitzetting en wilt u weten wat nu? Bel dan eveneens met Sociaal Verhaal. Wanneer u de rechtszaak heeft verloren en u door de rechtbank bent veroordeeld tot betaling van uw huurschuld en tot huisuitzetting, dan gaat de tijd voor u dringen. In juridisch zin kunt u dan nog in hoger beroep tegen het vonnis tot huisuitzetting of in verzet tegen een verstekvonnis tot ontruiming, maar helaas stopt dit de huisuitzetting niet. Uw verhuurder mag ondanks hoger beroep of verzet tegen het ontruimingsvonnis toch uw woning ontruimen als u huurachterstand heeft of overlast veroorzaakt. Het steunpunt Huisuitzetting van Sociaal Verhaal is gespecialiseerd in het voorkomen van huisuitzetting juist als er al een vonnis tot huisuitzetting ligt. Of het huisuitzetting door overlast of een huisuitzetting na wietplantage betreft, maakt niet veel verschil. Bijna de helft van dreigende huisuitzetting vanwege overlast of wietplantage kunnen wij voorkomen.  Meestal liggen er sociale of financiële problemen ten grondslag aan een ontruiming vanwege overlast of wietplantage. De oorzaak hiervan dient aangepakt te worden en de huurder dient in onze visie niet extra gestraft te worden met dreigende huisuitzetting. Het steunpunt Huisuitzetting van Sociaal Verhaal is er ook voor deze gevallen van dreigende woningontruiming.