Sociaal Verhaal doet aangifte van meineed tegen voormalig stille curator en directeur Yarden

DEN HAAG 3 september 2021 – In 2019 kregen pakket polishouders van uitvaartverzekeraar Yarden een brief dat hun nabestaanden voortaan moeten bijbetalen voor het verzekerde uitvaartpakket. Vereniging Sociaal Verhaal, die de belangen van een grote groep polishouders behartigt, startte in 2020 een kort geding om deze, wat Yarden noemt, versoberingsmaatregel van tafel te krijgen.

De voorzieningenrechter in Almere stelde de verzekerden in het gelijk, maar het hof Leeuwarden wilde niet op voorhand uitsluiten dat Yarden in een bodemprocedure zou kunnen uitleggen waarom de maatregel noodzakelijk is. Het hof Leeuwarden draaide daarom deze ordemaatregel terug omdat het belang van de pakket polishouders op dat moment niet tegen dat van Yarden zou opwegen. De verzekerden startten daarop vooruitlopend op een bodemprocedure een voorlopig getuigenverhoor bij de rechtbank Lelystad. Vereniging Sociaal Verhaal verzocht de rechtbank Lelystad namens een aantal pakket polishouders om de door DNB aangestelde stille curator, een aantal directeuren en de accountant van Yarden onder ede te horen. Sociaal Verhaal deed naar aanleiding van het proces-verbaal van het voorlopig getuigenverhoor aangifte van meineed tegen de stille curator die de dag nadat hij zijn functie bij DNB neerlegde directeur van Yarden werd.

De betrokken verzekerden starten later dit jaar een bodemprocedure.Overigens is door de korte verjaringstermijnen in het verzekeringsrecht onzeker of ook de honderdduizenden pakketpolishouders die nog geen actie hebben ondernomen zich op een uitspraak in deze procedure kunnen beroepen.