Rechtswinkel Den Haag

Bent u op zoek naar een rechtswinkel, dan bent u bij Sociaal Verhaal in Den Haag aan het juiste adres. De rechtswinkel van Sociaal Verhaal helpt iedereen in Nederland met laag of geen inkomen bij ingrijpende juridische problemen. U kunt dan denken aan stopzetting uitkering, huisuitzetting, afsluiting van water- of energie, onterechte gijzeling, of dagvaarding en beslaglegging door de deurwaarder. Onze hulp is gratis voor onze doelgroep. Ook als een advocaat, mediator of andere rechtsbijstandverlener ingeschakeld moet worden, dan zorgt onze rechtswinkel voor gratis juridische hulp. Er bestaan verschillende (studenten)rechtswinkels in Nederland. Deze worden voornamelijk gerund door HBO-studenten of WO-studenten die rechten studeren en de rechtswinkel is vaak verbonden aan de plaatselijke hogeschool of universiteit. Zo is er een rechtswinkel in Amsterdam, een rechtswinkel in Utrecht en een rechtswinkel in Eindhoven. De jonge studenten die in deze rechtswinkels als vrijwilliger werkervaring opdoen, leren op deze wijze kennismaken met de rechtspraktijk aan de hand van uw concrete problemen. Dit is een prima manier voor beginnende studenten om praktijkervaring op te doen. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk dat er aanstonds juridische actie voor uw probleem wordt ondernomen. Bijvoorbeeld in de vorm van het indienen van een bezwaarschrift tegen een overheidsbesluit, of bij wege van een voorlopige voorziening bij de rechtbank om huisuitzetting of stopzetting / afwijzing van uw uitkering aan te vechten. Sociaal Verhaal is geen studentenrechtswinkel. In spoedeisende gevallen is Sociaal Verhaal voor u de aangewezen ervaren rechtswinkel. De medewerkers van Sociaal Verhaal zijn allen ervaringsdeskundigen op het gebied van de ingrijpende juridische problemen waarmee u te maken heeft. Op basis van onze ruime praktijkervaring kunnen wij u effectief bijstaan om bijvoorbeeld de ontruiming van uw woning te voorkomen. Wanneer u zonder inkomen zit of u dreigt uit huis te worden gezet, dan telt elke dag en dienen de maatregelen die u worden geadviseerd om een uitkering te verkrijgen of om huisuitzetting te voorkomen, in de praktijk beproefd te zijn. Als rechtswinkel staan wij per jaar honderden vergelijkbare gevallen bij. Hierdoor weten wij exact welke actie er in de praktijk genomen moet worden om een spoedeisend ingrijpend juridisch geschil voor u op te lossen en dit tegen zo laag mogelijk kosten. Aarzel daarom niet met ons contact op te nemen als u een juridisch conflict heeft waar u niet uit kunt komen. Wij zijn als rechtswinkel niet aan een studentenstad gebonden, maar helpen onze doelgroep in heel Nederland met gratis juridisch advies en bijstand.

Geschiedenis Rechtswinkel

De rechtswinkel van Sociaal Verhaal is niet zomaar ontstaan. Hier gaat een lange geschiedenis aan vooraf. In 1970 is uit een onderzoek van rechtenstudenten gebleken dat de rechtshulp vanwege de stijgende kosten niet meer toegankelijk was voor een grote groep mensen, met name niet voor personen met lager inkomen. Het juridische studententijdschrift ‘Ars Aqui’ heeft daar destijds een artikel aan gewijd, genaamd het ‘Zwarte Nummer’. Dit was aanleiding voor de overheid om in verschillende steden een ‘Buro voor Rechtshulp’ op te richten. Bij het Buro voor Rechtshulp werkten verschillende advocaten en juristen waar mensen met geen of weinig inkomen terecht konden voor gratis rechtsbijstand en juridisch advies. De kosten van de Buro’s voor Rechtshulp werden betaald vanuit overheidssubsidies en toevoegingsgelden voor advocaten. Tegelijkertijd werden er vanuit gemeentelijke subsidiegevers, in samenwerking met plaatselijke universiteiten, rechtswinkels opgericht. Deze rechtswinkels waren bedoeld om studenten juridische praktijkervaring op te laten doen en tegelijkertijd de sociaal zwakkere doelgroep van gratis juridisch advies te voorzien. Nu, ruim veertig jaar later, zijn de Buro’s voor rechtshulp door de overheid wegbezuinigd en bestaan er in enkele steden nog rechtswinkels die door studenten worden bestierd en waar een ieder terecht kan voor gratis juridisch advies. De openingstijden en bereikbaarheid van deze lokale rechtswinkels variëren echter en vanwege het verloop van de vele rechtenstudenten, wisselt de kwaliteit van de juridische adviezen. De Rechtswinkel van Sociaal Verhaal is elke werkdag van negen tot vijf telefonisch, via de chat en Whatsapp bereikbaar. In het weekend en buiten kantooruren kunt u ons via de e-mail en het contactformulier op de website om hulp vragen. Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u een ingrijpend juridisch probleem heeft waar u bijstand voor nodig denkt te hebben.

studiefinanciering